Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

CUKRZYCA U DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BISHOP George D. : Psychologia zdrowia. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2000. - S. 342-343: Cukrzyca u dzieci i młodzieży

BUCHNAT Marzena : Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. nauk. Jerzy Rottermund, Anna Klinik. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 51-59

DZIECKO z zaburzeniami rozwoju w klasie szkolnej : vademecum nauczyciela i rodziców . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 109-114: Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej

MACIERZ Aleksandra : Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2006. - S. 70-87: Opieka rodziców nad dziećmi przewlekle chorymi

OSZWA Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 109-114: Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARAŃSKA Janina : Dorastanie z cukrzycą // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 50, s. 15
Uczniowie chorzy na cukrzycę, wskazania dla nauczycieli.  

CYBULSKI Kazimierz : Lekcje wychowania fizycznego - również dla dzieci i młodzieży z cukrzycą // Lider. - 2003, nr 5, s. 18-19  

CZUPRYNIAK Anna : Dzieci i młodzież z cukrzycą w szkole oraz wybór kształcenia zawodowego // Lider. - 2005, nr 12, s. 14-17  

DYDUCH Ewa : Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z cukrzycą // Nowa szkoła. - 2003, nr 4, s. 38-40  

GŁODZIK Jacek : Cukrzyca a wychowanie fizyczne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 10, s. 17-21

GUMPRECHT Janusz, ZYCHMA Marcin : Glibenese GITS : o domowym leczeniu cukrzycy // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. [58]-60  

KOKOSZKA Andrzej : Niezdrowa słodycz // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 51-52
Cukrzyca jako zaburzenie psychosomatyczne.  

MOSZCZYŃSKI Paulin : Cukrzyca - przyczyny, podział, objawy. - Bibliogr // Lider. - 2003, nr 4, s. 19-21  

OSZWA Urszula : Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej // Remedium. - 2004, nr 1, s. 10-11  

OTTO-BUCZKOWSKA Ewa : Aktywność fizyczna- ważny element w terapii cukrzycy // Lider. - 2006, nr 2 s. 3-4  

WYSOCKA Katarzyna : Dzieci diabetycy // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 42-46
Problemy dzieci chorych na cukrzycę, interakcje z otoczeniem.  

ZEGARLICKA-PORĘBA Maria : Cukrzyca bez tajemnic // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 129-139
Uczeń chory na cukrzycę. Jak należy postępować z uczniami chorymi na cukrzycę.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna