Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRACA Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DZIECKO jako odbiorca literatury / red. Maria Kielar-Turska, Maria Przetacznik-Gierowska. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 1992

INSCENIZOWANIE zabaw na podstawie literatury dziecięce j / Jadwiga Cybulska [i in.]. - Wyd. 3 popr.. - Warszawa : WSiP, 1991

KRUK Helena : Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu : z komentarzem metodycznym. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1985.

KRUK Helena : Z ludźmi i przyrodą : wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym. - Warszawa : WSiP, 1991

KULTURA literacka w przedszkolu : praca zbiorowa . Cz. 1 / red. Stanisław Frycie, Izabela Kaniowska-Lewańska. - Warszawa : WSiP, 1982

PAPUZIŃSKA Joanna : Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. - Warszawa : WSiP, 1981

RATYŃSKA Hanna : Literatura dziecięca w pracy przedszkola. - Warszawa : Państw. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1973

SZELIGA Katarzyna : Historia Guziołka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. - Kraków : Impuls, 2005

TICHY Barbara : Dziecko i książki // W : Wychowanie przedszkolne. - Kielce : MAC EDUKACJA, 2002. - S. 5-9  

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

ADAMCZUK Zofia, CENTNER Małgorzata : Książka bliższa dziecku // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 612-614
Zabawy pobudzające zainteresowania dzieci literaturą.  

BALUCH Alicja : Co warto wiedzieć o literaturze dla najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 12-14  

BALUCH Alicja : Formy proste w poezji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 68-72  

BALUCH Alicja : W Wojtusiowej izbie : figury znaczeniowe w wierszach J. Porazińskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 6, s. 268-274  

BLIŻEJ sceny : inscenizacje utworów Marii Kownackiej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 410-418  

BOGUTA Teresa : Zima u nas i na biegunach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 132-134
Zajęcia zainspirowane książką A. i Cz. Centkiewiczów pt. Zaczarowana zagroda. Podróż samolotem na Antarktydę.  

BUCZAK Elżbieta : W krainie bajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 48(368)-49(369)  

CENTNER-GUZ Małgorzata : Zainteresowania sześciolatków książką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 13[77]-17[81]  

CHRYST-KACZAK Bożena : "Bawimy" się wierszami : scenariusz zajęć dla klasy 0 - III // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 9
Lekcja w bibliotece szkolnej.  

DOSKOCZ Danuta : Czy warto czytać dzieciom? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 56[120]-58[122]
Konspekt zajęć: Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.  

GENEROWICZ Wanda, NADOLIŃSKA Anna, WITOSŁAWSKA Małgorzata : Książka przyjacielem dziecka // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 35-36
Program edukacji czytelniczej dla dzieci 3-6 letnich, który ma za zadanie rozbudzenie zaciekawienia książką.  

GROCHMAL Halina : Książka inspiracją twórczości // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 713-714
Różne formy pracy z utworami literackimi.  

JAWORSKA Teresa, MARZEC Ewa : Książka przyjacielem dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. -1998, nr 3, s. 192-194
Kształcenie nawyków czytelniczych. Jak powstaje książka, rola książki.  

JEKA Beata, MIŚKIEWICZ Alicja : Biblioteka... już w przedszkolu! // Wychowanie w Przedszkolu. -2006, nr 5, s. 54-55  

KRAWCZYK Małgorzata, PUCHAŁA Maria : Z literaturą ludową przez cały rok // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 712-713 Folklor w utworach Janiny Porazińskiej.  

KULBACKA Anna : Podaruj dziecku baśń // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 190-192
Praca z baśnią ,,Królowa śniegu" J.Ch.Andersena w grupie dzieci 6-letnich.  

NAROŻNIK Małgorzata : Baśniowe podróże // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 38[486]-41[489]  

NAROŻNIK Małgorzata : Moja książeczka : refleksje z wystawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 51[563]-53[565]  

NAROŻNIK Małgorzata : Zabawy językowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 20-21
Dziecięce zabawy czytelnicze (kontakt dzieci przedszkolnych ze słowem pisanym i nabywanie doświadczeń w czytaniu).  

OLKUSZ Jolanta : O potrzebach czytelniczych sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 12-17

OTAWA Henryka : Wracajmy do krainy baśni // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 226-227  

POLCYN Katarzyna : Zaciekawić dzieci książką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 2, s. 94-95

PRUS-WIŚNIEWSKA H. : Dziecko i książka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 6, s. 314-318 

RUDZKA Zofia : Jak literatura inspiruje pracę w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 187-189
Kącik prozy i poezji - Wandy Chotomskiej.  

SAMSEL Małgorzata : Hałabała wśród przedszkolaków. W lesie i ogrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 473-475  

STĘPNIEWSKA Elżbieta, WASIAK Elżbieta : Od bajeczki do książeczki : o wystawie "Moja książeczka" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 49-51
Rozwijanie u dzieci przedszkolnych zainteresowań książką m. in. poprzez czytanie bajek.  

TARTAS Teresa : Dlaczego baśń? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2, s. 94-96  

TEKIELI Jolanta : Zagościł u nas Koszałek-Opałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 52[180]-53[181]
Jak książka o przygodach Koszałka-Opałka została wykorzystana do poznawania przyrody.  

WÓJCIK Regina : Kontakty z biblioteką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 6, s. 358-360
Współpraca z biblioteką sposobem zainteresowania dzieci książką.  

ZAŁĘSKA Sławomira : O głośnym czytaniu przedszkolakom // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 38(102)-41(105)
Jak rozwijać nawyki czytelnicze u dzieci. Dlaczego czytać, co czytać. Kąciki książki. Lekcje biblioteczne.  

ZĄBEK Beata, KOŁODZIEJCZYK Elżbieta : Cudaczek-Wyśmiewaczek w "zielonym przedszkolu" // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 26-28  

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Posłuchajcie bajki... Rozważania o tym, jak opowiadać w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 4, s. 205-210  

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Zabawa z literaturą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 387-393

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna