Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

HOLOCAUST/ (SHOAH)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DATNER Szymon : Las sprawiedliwych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1968

EISENBACH Artur : Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w latach 1939 - 1945 jako jeden z przejawów imperializmu niemieckiego. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 1953

GRAY Martin : Wszystkim, których kochałem. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990

HIRSZFELD Ludwik : Historia jednego życia. - Wyd. 3. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 1967
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

KLEMPERER Victor : LTI [lingua Tertii Imperii] : notatnik filologa. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1983

MARIAŃSCY M. M. : Wśród przyjaciół i wrogów : poza gettem w okupowanym Krakowie. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

MĘCZEŃSTWO, walka, zagłada Żydów w Polsce 1939-1945 . - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

MIEJSCA męczeństwa i walki Żydów na ziemiach polskich 1939-1945 / Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1978
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

OLCZAK-RONIKIER Joanna : W ogrodzie pamięci. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : ZNAK, 2006

PIETRZYKOWSKI Jan : W obliczu śmierci : Przyczynki do historii Częstochowy w okresie hitlerowskiej okupacji / Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. - Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1966
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

POTERAŃSKI Wacław : Warszawskie getto. - Wyd. 4. - Warszawa : KSIĄŻKA i WIEDZA, 1983

SZLENGEL Władysław : Co czytałem umarłym : wiersze getta warszawskiego / zebrała i oprac. Irena Maciejewska. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Holokaust : Zrozumieć dlaczego. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Mówią wieki" ; Dom Wydaw. Bellona, 2003
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

TEN jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945 / opracowali Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna. - Wyd. 2, rozsz. - Kraków : Wydaw. Znak, 1969
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku)

ŻYDZI polscy : dzieje i kultura / Fuks Marian i inn. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1982
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Bełchatowie)

ŻYWULSKA Krystyna : Przeżyłam Oświęcim. - Wyd. 5. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1960
(Pozycja dostępna w Filii BPP w Radomsku lub w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BURYŁA Sławomir : Holocaust a nowa sytuacja tragiczna // Ruch Literacki. - 1999, z. 6, s. 633-647

DZIELIĆ cudzy ból // Znak. - 2000, nr 6, s. 67-82

GUTMAN Israel : Uczmy się być razem // Znak. - 2000, nr 6, s. 63-66
Świadomość Polaków na temat Holokaustu.

HOLZMANN Avner : Holocaust w literaturze hebrajskiej // Teksty Drugie. - 2004, nr 5, s. 142-151

HRYNIEWICZ Wacław : Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata : ku teologicznej interpretacji holocaustu // Znak. - 1996, nr 4, s. 4-19

KRASNODĘBSKI Zdzisław : Przywracanie pamięci // Znak. - 2000, nr 6, s. 9-24
Polska pamięć o Holokauście.

KRZEMIŃSKI Adam : Ofiara na wyłączność : amerykański spór o sakralizację Holocaustu // Polityka. - 2001, nr 20, s. 70-72, [74]

MELCHIOR Małgorzata : Problemy tożsamości w sytuacji zagrożenia : koncepcja badania // Kultura i Społeczeństwo. - 1999, nr 1, s. 89-99

MYŚLIWIEC Ewa : Recepcja utworów o holokauście // Polonistyka. - 2000, z. 7, s. 412-418

PRZYMUSZAŁA Beata : Opis Zagłady - "opowieść negatywna" // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612
Topika żydowska w literaturze.

SACKS Jonathan : Cienista dolina // Znak. - 1997, nr 8, s. 9-29
Holocaust w kontekście judaizmu.

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : "Ostateczne rozwiązanie" (1941-1945). - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. VII) // Mówią Wieki. - 2001, nr 12, dod. s. [1]-[8]
Przełom w polityce niemieckiej wobec europejskich Żydów.

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Antyjudaizm. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. I) // Mówią Wieki. - 2001, nr 6, dod. s. 1-8

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Antysemityzm. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. II) // Mówią Wieki. - 2001, nr 7, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Droga do ludobójstwa : (1939-1940). - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. V) // Mówią Wieki. - 2001, nr 10, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Eksterminacja pośrednia : (1940-1942). - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. VI) // Mówią Wieki. - 2001, nr 11, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Holocaust : program nauczania o historii i zagładzie Żydów na lekcjach przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. - Rec: Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2001, nr 16, s. 68, 70-71

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Inne ofiary ludobójstwa. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. 9) // Mówią Wieki. - 2002, nr 2, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Narodziny nazizmu w Niemczech. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. III) // Mówią Wieki. - 2001, nr 8, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Następstwa Holocaustu. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. 10) // Mówią Wieki. - 2002, nr 3, dod. s. [1]-[8]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Preludium Holocaustu (1933-1939). - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. IV) // Mówią Wieki. - 2001, nr 9, dod. s. [1]-[9]

SZUCHTA Robert, TROJAŃSKI Piotr : Wobec zagłady. - (Holocaust zrozumieć dlaczego ; cz. 7) // Mówią Wieki. - 2002, nr 1, dod. s. [1]-[8]
Postawy rządów i społeczeństw świata wobec zagłady Żydów.

SZWAJCA Krzysztof : Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu // Znak. - 2004, [nr] 1, s. 49-[62]

 W DRODZE do gazu : czy i jak mówić dziś o Holokauście na lekcjach języka polskiego / Łoś Bogusław i in. // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 1, s. 44-48
Zajęcia dramowe w klasie maturalnej.

ŻBIKOWSKI Zbigniew : Losy utracone // Polityka. - 2004, nr 16, s. 78-80
Getto żydowskie w Budapeszcie.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna