Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

TURYSTYKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

BIOMETEOROLOGIA turystyki i rekreacji / red. nauk. Jerzy Bogunki. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 1999

BORNE Hanna, DOLIŃSKI Andrzej : Organizacja turystyki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 200?
(Filia BPP w Bełchatowie)

BOSIACKI Stefan, SIKORA Jan : Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1999

DENEK Kazimierz : Poznawczo-wychowawcze aspekty działalności krajoznawczo-turystycznej we współczesnej szkole. - Koszalin : Wydaw. Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981

ĎURIČEK Milan, OBODYŃSKI Kazimierz : Syntetyczne podstawy rekreacji i turystyki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
(Filia w Bełchatowie)

GAWORECKI Władysław W. : Turystyka. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

GEOGRAFIA turystyczna świata / red. Jadwiga Warszyńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
(Filia BPP w Bełchatowie)

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

GRACZ Jacek, SANKOWSKI Tadeusz : Psychologia w rekreacji i turystyce. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

JANIAK Iwona, KROPIWNICKA Ewa, KROPIWNICKI Andrzej : Cuda świata. - Warszawa : Publicat S.A., 2006
(Filia BPP w Radomsku)

KACZMAREK Jacek, STASIAK Andrzej, WŁODARCZYK Bogdan : Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005

 KOMPENDIUM wiedzy o turystyce : praca zbiorowa / red. Grzegorz Gołembski. - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

KOWALCZYK Andrzej : Geografia turyzmu. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

KRAWCZYK Zbigniew : O turystyce i rekreacji : studia i szkice. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
(Filia BPP w Radomsku)

KRUCZEK Zygmunt, SACHA Stefan : Europa : zarys geografii turystycznej. - Wyd. 2 uzup. i uaktual. - Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "OSTOJA", 1996

KRUCZEK Zygmunt, WALAS Bartłomiej : Promocja i informacja turystyczna. - Kraków : Wydaw. Proksenia, 2004

KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA Alicja : Geoekologia turystyki i wypoczynku. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
(Filia BPP w Bełchatowie)

KUROWSKI Józef K., KIEDRZYŃSKI Marcin : Ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata wokół Zbiornika Sulejowskiego : informator turystyczno-przyrodniczy. - Moszczenica : Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 2004

LIJEWSKI Teofil, MIKUŁOWSKI Bogdan, WYRZYKOWSKI Jerzy : Geografia turystyki Polski. - Wyd. 4, zmien. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
(Filia BPP w Radomsku)

ŁAZAREK Roman : Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, BIEŃCZYK Grzegorz : Poodstawy turystyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
(Filia BPP w Bełchatowie)

MACCANNEL Dean : Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej. - Wyd. 2. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2005

MĄCZAK Antoni : Peregrynacje, wojaże, turystyka. - Warszawa : CZYTELNIK, 1984

NIEDŹWIECKI Remigiusz, RATAJSKI Mirosław, DRONKA Tomasz : Znakowane szlaki turystyczne województwa piotrkowskiego. - Piotrków Trybunalski : Centrum Informacji Turystycznej PTTK, 1997

OBSŁUGA ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

PODRÓŻE i turystyka w starożytności / napisał Jerzy Schnayder. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1959

PODRÓŻE jako projekt edukacyjny / red. Olga Czerniawska, Barbara Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001

PODSTAWY rekreacji i turystyki / red. Sylwia Toczek-Werner. - Wyd. 4 zm. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

PODSTAWY turystyki / red. Aleksander Szwichtenberg. - Koszalin : Wydaw. Politechniki Koszalińskiej, 2000

POZNAWCZE i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole : praca zbiorowa / red. Kazimierz Denek. - Kalisz : [b.w.], 1988

RÓŻYCKI Paweł : Zarys wiedzy o turystyce. - Kraków : Wydaw. Proksenia, 2006

PRZEMYSŁ turystyczny / red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć; Politechnika Koszalińska. Katedra Turystyki; Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu. Zakład Geografii Turyzmu. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszlińskiej, 2000
(Filia BPP w Bełchatowie)

PRZEWODNIK po Polsce METEOR 2005/2006 : noclegi, wypoczynek, agroturystyka, sanatoria / [Kierownik Zespołu Redakcyjnego Józef Kuleczka]. - Wyd. 14. - Kraków : PPHU METEOR Dział Wydawnictw Informacyjnych, 2005
(Filia BPP w Radomsku)

REGIONALNE aspekty rozwoju turystyki / red. Grzegorz Gołembski. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
(Filia BPP w Bełchatowie)

STRUGAREK Jan : Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

SUPREWICZ Jerzy Czesław : Socjologia turystyki. - Lublin : Wydaw. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, 2005

SZUBERT-ZARZECZNY Urszula : Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. - Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2001

ŚWITALSKI Edward : Szkolne koła geograficzne i krajoznawczo-turystyczne. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985
(Filia BPP w Radomsku i Bełchatowie)

TURYSTYKA szkolna : Poradnik dla nauczycieli - kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej / [Oprac. i adaptacja Janusz Podoski]; Instytut Turystyki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1974
(Filia BPP w Radomsku i Bełchatowie)

W GÓRACH wysokich : kompendium polskich wypraw wysokogórskich / red. nacz. Kazimierz Saysse-Tobiczyk. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985
(Filia BPP w Bełchatowie)

WILCZEK Zygmunt : Ekologia w turystyce. - Warszawa ; Lublin : Wydaw. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, 2004

WOJTYCZA Janusz : Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2004

WSPÓŁCZESNE tendencje w turystyce i rekreacji / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Kazimierz Klementowski. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

WYCIECZKI z klasą : szkolny przewodnik turystyczny : szkoła podstawowa i gimnazjum / [aut. Tomasz Ławrecki, Liliana Olchowik-Adamowska; scenariusze lekcji Elżbieta Kacprzak; część wstępna Krzysztof Zadros]. - Warszawa : Wydawnictwo TELBIT, cop. 2005

WYCIECZKI z klasą : szkolny przewodnik turystyczny : szkoła ponadgimnazjalna / aut. Tomasz Ławrecki; scenariusze lekcji Elżbieta Kacprzak. - Warszawa : Wydawnictwo TELBIT, cop. 2006

ZARĘBA Dominika : Ekoturystyka. - Wyd. 2, zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
(Filia BPP w Radomsku)

 

Oprac. Aneta Gnyp, Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna