Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W GIMNAZJUM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2007

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAJUŚ-LANKAMER Ewa, WÓJCIK Anna Maria, GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata : Człowiek a środowisko : program edukacji ekologicznej w gimnazjum. - Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady", 2005

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, TARABUŁA-FIERTAK Marta : Co każdy uczeń ze śmieciami robić powinien? : zestaw ćwiczeń dotyczących gospodarowania odpadami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. - Kraków : Wydawnictwo "Zielone Brygady", 2005

IWANIUK Arkadiusz, RÓŻYCKI Andrzej : Poleski Park Narodowy : przewodnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Bydgoszcz : Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF, [ok. 2006]

ŁABNO Grażyna : Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004

SOBCZYK Wiktoria : Teoretyczna i eksperymentalna analiza edukacji ekologicznej młodzieży. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2003

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DROŻNIOWSKA Renata : Scenariusz ekologiczny dla uczniów gimnazjum. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 32-33

DRZAZGOWSKA Elżbieta : Ekokonkurs // Chemia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 26(154)-30(158)

DRZAZGOWSKA Elżbieta : Na pomoc Ziemi, czyli pomysł na odpady. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 120, s. 6-7
Scenariusz lekcji.

FEDEROWICZ Barbara : Realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum w Polanicy Zdroju // Lider. - 2003, nr 9, s. 3-6

JAK zainteresować uczniów ekologią? : Miejskie Spotkania Ekologiczne / Agata Brzeska i [in.] // Geografia w Szkole. - 2003, [nr] 3, s. 165-166
Gimnazjum nr 1 w Redzie.

JANIK Agnieszka, WOŹNIAK Maria : Ekologiczny biznes uczy, bawi i wychowuje : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum. - Bibliogr. // Aura. - 2003, [nr] 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 110, s. 5-8

JAWORSKA Renata : Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum // Lider. - 2004, nr 1, s. 18-20
Lekcja gier i zabaw terenowych z elementami wiedzy ekologicznej.

JENOROWSKA Małgorzata, UZNAŃSKA Ewa : Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego // Aura. - 2004, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 121, s. 3-6
Scenariusz projektu wieloprzedmiotowego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

KARPOWICZ Mariola : Konkurs "Woda jest życiem" // Biologia w Szkole. - 2003, [nr] 4, s. 228-232
Konkurs ekologiczny dla uczniów II i III klas gimnazjum.

KŁODOWSKA Anna, BRYK Anna, STYCZEŃ Elżbieta : Szkolna ostoja przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 109, s. 8-9

KRZYCZMONIK Lucyna : Scenariusze dla gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 66-69
Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji podczas lekcji wychowawczych.

KUBICKA Sylwia : "Podwodna odyseja" : scenariusz zajęć dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 4. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/4/050412.htm

KULIŃSKA-TORBUS Justyna, PIASKOWSKA Wiesława : Scenariusz obchodów Dnia Ziemi w gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 4, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 115, s. [1]-4

KULPA Agnieszka : Najlepszy sposób - praktyczne działanie // Ekoświat. - 2005, nr 7/8, s. 14-15

LAMENT Aleksandra : Spacerkiem po okolicy : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 12, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 111, s. 5-8

LEWANDOWSKA Bogusława : I ty możesz pomóc Matce Ziemi : scenariusz apelu ekologicznego w gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 5, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 116, s. [1]-2

LIS Dariusz : Stan czystości rzeki Prosny : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 1, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 5, s. 7-8

MAKARA Stanisław : Park podworski - świadectwem historii : projekt edukacji ekologicznej (środowiskowej) dla gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 112, s. 5-6

NIZGORSKA Justyna : Projekt "Ekokalendarz" // Aura. - 2004, [nr] 6, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 117, s. 8

NOWACKA Małgorzata : Edukacja ekologiczna z Ekoświatem // Ekoświat. - 2004, nr 10, s. 18-19
Wykorzystanie czasopisma w gimnazjum.

PASIEWICZ Bożena : Tajemnice parków podworskich : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 6, s. 3-4

PIEGDOŃ Alicja : Edukacja geograficzna w gimnazjum - standardy wymagań na poszczególne oceny szkolne. [Cz. 2] // Geografia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 108-109

PIEGDOŃ Alicja : Scenariusze dla gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 62-65
Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej do realizacji podczas lekcji wychowawczych.

RADULSKA-KOSTRO Jadwiga, WYSZYŃSKA Danuta, DECEWICZ Joanna : Scenariusze dla gimnazjum. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 124, s. 3-6

RANOSZEK Elżbieta : Czy jestem człowiekiem ery ekologicznej? : konspekt zajęć z ekologii dla III klasy gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 118, s. 6-7

SKUBICKA Maria : Program edukacji ekologicznej // Aura. - 2003, [nr] 11, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 110, s. 9-10

SOLARZ Małgorzata : Telefonia komórkowa - pożytek czy zagrożenie? : konspekt zajęć z edukacji ekologicznej dla gimnazjum. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 11, s. 10-11

STAWARZ Aneta : Sukces ekologiczny w gimnazjum // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 63-68
Edukacja ekologiczna według nowej podstawy programowej i ewaluacja ścieżki międzyprzedmiotowej wśród uczniów trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Warszawie.

STRAUCHMANN Ewa, ZABRZEŃSKA-SZCZYGIEŁ Bożena : Gorce - obszar współistnienia człowieka i przyrody : czy możemy zachować ustaloną równowagę? : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 1, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 5, s. 4-6
Realizacja projektu odbywa się w Gorczańskim Parku Narodowym.

SZULKOWSKA Elżbieta : Międzygimnazjalny turniej ekologiczny "Ratujmy Ziemię" : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 6, s. [1]-3

ŚLIPIK Elżbieta : Ssaki dziko żyjące w miastach // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 32(32)-35(35)
Konspekt zajęć realizowanych w ramach ekologicznej ścieżki edukacyjnej w gimnazjum.

TARNAWA-JANUSZEK Iwona, JANUSZEK Piotr Andrzej : Program działań młodzieżowych A-21 na seRIO+10 : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum // Aura. - 2003, [nr] 2, dod. "Projekty edukacji ekologicznej" nr 6, s. 5-8

TEMPORALE Małgorzata : Pomagam środowisku - nie śmiecę : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum z okazji akcji "Sprzątanie Ziemi" // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 7-10

TOPOLIŃSKA Anna, DANIELCZYK Beata : Scenariusze dla gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 70-72
Zajęcia z edukacji ekologicznej realizowane podczas lekcji wychowawczych.

WĄSIK Małgorzata, WOLAK Agnieszka, KAPSIAK Dariusz : Scenariusze dla gimnazjum. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 126, s. 6-10

WYDRA Sylwia : Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? : konspekt lekcji z ekologii dla klas gimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 1. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/1/040113.htm

WYDRA Sylwia : Katastrofy ekologiczne : scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2004, nr 4. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2004/4/040411.htm

WYDRA Sylwia : Światowa Deklaracja Praw Zwierząt : scenariusz lekcji ekologi dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych // Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny]. - 2005, nr 1. - Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050112.htm

WYSOKIŃSKA Beata : Scenariusze dla gimnazjum. - Bibliogr. // Aura. - 2005, [nr] 2, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 125, s. 3-9

WYSOKIŃSKA Beata : Spacerkiem ścieżkami dydaktycznymi Polskiego Parku Narodowego : konspekt lekcji dla uczniów klasy III gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 120, s. 8-9

ZABRZEŃSKA-SZCZYGIEŁ Bożena, STRAUCHMANN Ewa : Scenariusze dla gimnazjum. - Bibliogr. // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 58-61
Zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas lekcji wychowawczych.

ZAWIASA Joanna : Zanieczyszczenia powietrza : scenariusz lekcji chemii w gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2004, nr 5, s. 24(280)-25(281)

 ZIELONY rajd : zajęcia terenowe dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum / oprac. Magdalena Michalik, Halina Skrobisz, Janina Zając // Ekoświat. - 2006, nr 9, s. 17
Walory przyrodniczo-historyczne Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego.

ZIMNIEWICZ Barbara : Scenariusze dla gimnazjum // Aura. - 2004, [nr] 9, dod. "Dodatek dla szkół" s. 73-74
Tematyka ekologiczna godzin wychowawczych.

ZUBRZYCKA Aneta : Wychowanie ekologiczne w programach nauczania techniki w gimnazjum. Cz. 2 // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 26-30
Analiza programu.

ZUBRZYCKA Aneta : Wychowanie ekologiczne w programach nauczania techniki w gimnazjum. Cz. 1 // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 35-38

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna