Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

R

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZAPOBIEGANIU ZACHOWANIOM AGRESYWNYM W SZKOLE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAŃKA Zofia, ROZENBAJGER Małgorzata : Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów w pracy wychowawczej // W: Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002. - S. 61-70

CHOLEWA-GAŁUSZKA Bogusława : Rozwijanie umiejętności interpersonalnych dziecka w domu i szkole  // W: Dziecko w świecie szkoły : szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : „Impuls”, 1998. – S. 153-164

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola, PANKOWSKA Dorota : Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. – Wyd. 4. – Warszawa : WSiP, 1995

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. – Warszawa : PAX, 1995

GROCHULSKA Joanna : Agresja u dzieci. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : WSiP, 1993

„JAK żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne)” : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / przeł. z ang. Milena Bida. – Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1999

KMIECIK-BARAN Krystyna : Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999

MELLIBRUDA Jerzy : Ja – ty – my : psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986

NAUCZYCIEL – uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / red. nauk. Maria Dudzikowa. – Kraków : „Impuls”, 1996

NOWICKA Marzenna : Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000

PORTMANN Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. -   Kielce : „Jedność”, 1999

PROCESY komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / red. Wojciech Kojsa. – Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2001

RYLKE Hanna, KLIMOWICZ Grażyna : Szkoła dla ucznia : jak uczyć życia z ludźmi. Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1992

SOCJALIZACJA a agresja / pod red. Adama Frączka i Horsta Zunkleya. – Warszawa : Instytut Psychologii PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1993

THOMSON Peter : Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano i odnieś sukces. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 1998

WOLIŃSKA Jolanta Maria : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRUKOWICZ Wiesław : Interakcja oparta na wzajemnym porozumiewaniu // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 6, s. 32-37

BŁASZCZYK Jadwiga, STAJNIAK Elżbieta : Program „Nie! dla przemocy i agresji w szkole” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 42-43

BRYCKI Bogdan: Jak rozumieć komunikację? // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 4-7

CHYLEWSKA-BARAKAT Lidia, BARAKAT Mouta : Strategie redukcji agresji w szkole // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 35-39

DĄBROWSKA Iwona Hanna : Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci :  przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 9, s. 17-18

DOLIŃSKI Artur : Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 55-63

DOŁĘGA Zofia : Poczucie samotności a zachowania agresywne uczniów // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 2, s. 146-153

DOMARADZKA Anna : Skąd tyle agresji? // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 6-10

DYMEK Marzena : Komunikacja niewerbalna też ważna // Nowa Szkoła. – 1996, nr 3, s. 20-22

GAN Bożena : Agresja u dzieci w wieku szkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. – 2000, nr 1, s. 29-42

GAWRYŚ Maria : Kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów // Szkoła Zawodowa. – 2000, nr 3, s. 41-43

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 35-39

GRANICA Dorota, DERNOGA Walentyna : Trening zastępowania agresji w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 45-46

ILNICKA Renata : Realizuję program „Bezpieczna Szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 39-41

KOSIŃSKA Ewa : Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym? // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 5, s. 8-9

KOWALSKA Grażyna : Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 32-51

KUKIEŁKA Bożena : Asertywność – sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 23

KOWALEWSKA Ewa : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 41-42

LUTY Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 42-44

 ŁAZIKIEWICZ Anna, OSIECKA Iwona : Program „Bezpieczna Szkoła. Stop Agresji” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 44-45

MATUSZCZAK Magdalena : Trening interpersonalny w klasie // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 56-57

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 10, s. 25-33

MIŚKIEWICZ Iwona, RYSZ Stanisława : Trening zastępowania agresji // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 19, s. 13

OKOŃ Zofia : Komunikacja interpersonalna w szkole // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 50-53

PIECHAL Anna : Skuteczna komunikacja, czyli miej oczy i uszy // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 48-50

POTEMPSKA Elżbieta, KOŁODZIEJCZYK Andrzej : Trening zastępowania agresji. Cz. 1-2 // Remedium. – 2001, nr 12, s. 6-7 ; 2002, nr 1, s. 8-9

PRZYGOŃSKA Ewa : Negocjacje w szkolnych konfliktach // Nowa Szkoła. – 1997, nr 6, s. 13-17

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, RADZIWIŁŁOWICZ Piotr : Formy i funkcja agresji u dzieci i młodzieży // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 3, s. 226-232

SIEWIERSKA Danuta : Realizacja elementów profilaktycznego programu autorskiego „Andrus” w klasie I // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 54-59

SITARCZYK Małgorzata : Istota agresji, czyli co powinniśmy wiedzieć o mechanizmach jej powstawania? // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 85-88

STRYCHARSKA Beata : Dialog negocjacyjny między nauczycielem a uczniem // Nowa Szkoła. – 1998, nr 2, s. 30-33

STRZÓDKA Dorota, CHILIŃSKA Małgorzata : Agresja nie popłaca: [charakterystyka programu edukacyjno-terapeutycznego] // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, s. 15-17

SZAFIŃSKA-CHADAŁA Marzena, ŚWIDERSKA- ŁAPPO Anna : Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 34

ŚWIDERSKA Irena : Komunikacja interpersonalna : trochę teorii, propozycje zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 1-3

TATAROWICZ Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 32-38

TEODORCZYK Tomasz : Skąd się biorą kłopoty w relacjach między ludźmi // Remedium. – 1998, nr 1, s. 2-5

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 131-136

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 56-59

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Czy można coś zrobić, by kłótnia skończyła się pomyślnie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 2, s. 33-35 ; nr 3, s. 35-38

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Dręczenie wzajemne uczniów – program naprawczy // Ruch Pedagogiczny. – 1999, nr 1/2, s. 79-90

WOŁODŹKO Elżbieta : Komunikacja interpersonalna jako istota procesu edukacyjnego // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 43-49

ZIEMICHÓD-KORNACKA Róża : Kłopoty z komunikacją – który stopień zagrożenia? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 9-10

ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 38-42

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.03.2003© Biblioteka Pedagogiczna