Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

STRES W PRACY NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

GROCHOWSKA Nora : Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydaw. "Seventh Sea", cop. 2001. - S. 18-27 : Plastry na stres

GRZEGORZEWSKA, Maria Katarzyna : Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

HORNBY, Garry, HALL Eric, HALL, Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 240-260 : Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia

KRETSCHMANN, Rudolf, KIRSCHNER-LISS, Kornelia, LANGE-SCHMIDT, Ingrid : Stres w zawodzie nauczyciela. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć. - Warszawa. : Fraszka Edukacyjna, 2006. - S. 213-214 : Stres wynikający z wykonywanego zawodu

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena : Nauczycielu, nie daj się wypalić! // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 47-48  

GRAD Tomasz : Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [32]-38
Czynniki warunkujące, stres organizacyjny. Fizjologiczne podłoże stresu.  

GRUSZCZYŃSKA Ewa : Stres w pracy nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 131-136
Wyjaśnienie pojęcia "stresu". Badania poświęcone zdrowiu nauczycieli oraz satysfakcji z pracy.  

MIKRUT Adam : Syndrom wypalania się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych . - Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82

PIETRZAK Henryk, HAŁAJ Joanna Barbara: Wypalenie zawodowe - uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje. - Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 1, s. 11-28  

SIEK, Stanisław : Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych. - Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 19-22  

STĘPIEŃ Urszula : Stres w pracy nauczyciela // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, [nr] 1, s. 62-65  

TUCHOWSKA Stanisława : Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego etapy rozwoju. - Przegląd Psychologiczny. - 2001, t. 44, nr 3, s. 301-317  

ŻUŁAWSKA Stanisława : Czy staż pracy nauczyciela róznicuje poziom stresu?. - Gestalt. - 2002, nr 3, s. 27    

 

Zobacz też zestawienie bibliograficzne:  

Wypalenie zawodowe

Przemoc wobec nauczycieli

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna