Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRZEMOC WOBEC NAUCZYCIELI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GÓRALCZYK Ewa : Nauczycielem być. : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006. - S. 35-53 : "Trudni" uczniowie, "trudni" nauczyciele

KMIECIK-BARAN Krystyna : Młodzież i przemoc : mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999. - S. 80-95 : Przemoc w szkole w percepcji nauczycieli

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć. - Warszawa. : Fraszka Edukacyjna, 2006. - S. 203-212 : Przemoc w stosunku do nauczycieli (uczniowie, którzy dręczą nauczycieli)

PRZEMOC w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej : Toruń 5 kwietnia 2001 r . / pod red. Violety Kwiatkowskiej-Darul. - Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 59

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARDEL Michał : Syndrom bitego pedagoga // Znak, nr 10, s. 22-25  

BURZYŃSKI Sławomir : Krew przy szkolnej tablicy // Dziennik łódzki. - 2004, nr 265, s. 6  

CHOJNACKI Robert : Pedagogika jako sztuka walki // Znak. - 2003, nr 10, s. 26-31  

DZIERZGOWSKA Irena : Zacznijmy rozmawiać o wychowaniu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 39, s. 1, 4/5
Rozważania na temat wydarzeń w toruńskiej "budowlance". Przemoc uczniów wobec nauczycieli.  

K.L. : Rzeczywistość nieco wykoślawiona // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 42, s. 14
Komentarz do wydarzeń w toruńskiej szkole. Przemoc uczniów wobec nauczycieli.

KAZIMIEROWICZ Marek : Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 20-21  

KOSEK-NITA Bogumiła, NAWROT Anna : Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 346-359  

LECH Piotr : Egzotyczna fikcja puka do szkół // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 38, s. 4-5
Ocena wydarzenia w toruńskiej "budowlance". Przemoc uczniów wobec nauczycieli.  

NAUCZYCIELE a bicie dzieci : postawy i doświadczenia nauczycieli z Europy Środkowo-Wschodniej // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 10-13
Artykuł zawiera sprawozdanie z badań nad postawami nauczycieli wobec przemocy przeprowadzonych w Polsce, na Litwie, na Łotwie, Bułgarii, na Ukrainie, Macedonii, Mołdawii.  

REFLEKSJE profesorów pedagogiki na marginesie wydarzeń w toruńskiej " budowlance" / Andrzej Olubiński, Barbara Smolińska-Theiss, Bogusław Ślierski, Aleksander Zandecki // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 3/4

SALAŃSKI, Witold : Co jest w człowieku. // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 15, s. 1,6
W IX LO we Wrocławiu w 1998 r. uczeń zaatakował kolejno siekierą i nożem 3 nauczycielki  

STRÓŻYŃSKI Klemens : O czasy, obyczaje! : studium przypadku // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 13-16
O "sprawie toruńskiej"  

TUROWSKI Stanisław : Oblicza przemocy w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 9-10  

WOJCIECHOWSKI, Mieczysław : "Sprawa toruńska" - reguła czy przypadek // Remedium. - 2003, nr 11, s. 10-12
Komentarze psychologów i pedagogów  

ZIELICZ Włodzimierz : Nie oczekujemy cudów // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 41, s. 6-7, 10
Dlaczego uczniowie toruńskiej "budowlanki" dopuszczają się przemocy wobec nauczycieli.  

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33
Próba wyjaśnienia wydarzeń w toruńskiej "budowlance" 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna