Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WYPALENIE ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007    

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

DYLĄG Anna : "Wypalenie" zawodowe i ożywienie kariery // W: CZŁOWIEK i psychologia / [aut. Krzysztof Bąk [i in.] ; [oprac. i red.] Justyna Robakiewicz. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : Wydaw. Park, 2005. - S. 422-426  

FENGLER Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

GAŚ Zbigniew Bronisław : Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001. - S. 24-31 : Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela

HALL Carol, HORNBY Garry : Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia
// W : HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

KIJOWSKA Iwona : Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne // W : Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005. - S. 301-314

SĘK Helena : Wypalenie zawodowe nauczycieli // W: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego / pod red. Jerzego Brzezińskiego i Zbigniewa Kwiecińskiego. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. - S. 99-114

WYPALENIE zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004

ZDROWIE psychiczne w zawodzie nauczycielskim : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 31 marca - 2 kwietnia 1998 Zielona Góra Psychische Gesundheit im Lehrerberuf / red. nauk. Tatiana Rongińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt. - Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej ; Potsdam : Universität Potsdam, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena : Nauczycielu, nie daj się wypalić! // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 47-48  

BIBIK Renata : Aby światło nie zagasło - czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 1-4

BILSKA Ewa : Jak Feniks z popiołów : czyli syndrom wypalenia zawodowego // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7
Historia zjawiska i pojęcia. Wypalenie - symtomy, proces, źródła.  

BUDZIANOWSKA Krystyna : Wypalenie zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 9,
s. 13
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli.  

CHMIELEWSKA Agnieszka : Kollegiale Beratung - doradztwo czy poradnictwo? // Forum Oświatowe. - 2005, [nr] 1, s. [179]-193
Metody zwalczania wypalenia zawodowego u nauczycieli. Koncepcja doradztwa koleżeńskiego. Kollegiale Beratung w krajach niemieckojęzycznych.  

CHODKIEWICZ Jan : Skazani na wypalenie? // Remedium. - 2006, nr 1, s. 21-23

CHRZANOWSKA Iwona, MILCZAREK Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46  

CHWEDOROWICZ Józef : Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 82-90  

CZABAN Jolanta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 25-29  

CZEMIEROWSKA Ewa, SOBOŃ Jadwiga : Są nawet szczęśliwi nauczyciele // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 83-90

DZIERZGOWSKA Irena : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. s. I-VIII  

DZIERZGOWSKA Irena : Pracować z entuzjazmem : lekcja 9 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, dod. s. I-VIII
Syndrom wypalenia zawodowego. Znaczenie entuzjazmu w życiu zawodowym. Praca w szkole.  

GRAD Tomasz : Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela
// Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [32]-38
Czynniki warunkujące, stres organizacyjny. Fizjologiczne podłoże stresu.  

GROMAŃSKA Anna, MILEWSKA Barbara, NOWIŃSKA-ZERA Barbara : Scenariusz warsztatów : jak przeciwdzałać i radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 57-69  

KACZYŃSKA-MACIEJOWSKA Renata : Spaleni pracą // Charaktery. - 2003, nr 9, s. 47-49
Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego.  

KIJOWSKA Iwona : Wypalanie zawodowe w percepcji nauczycieli // Gestalt. - 2004, [nr] 1, s. 42-47  

KOZŁOWSKI Waldemar : Gdy braknie energii i chęci do pracy... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35
Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli.  

KOZŁOWSKI Waldemar : Motywacje nauczycieli : podejście poznawcze // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56
Prezentacja wyników badań zawodowo czynnych nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy i wieku, dotycząca wybranych aspektów motywacji. Zjawisko wypalania zawodowego.  

LAZAROVÁ Bohumira : Nauczyciel kończący karierę zawodową // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

MIKRUT Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82  

MILCZAREK Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 47-53
Problematyka badań i wyniki badań.  

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Wypalenie zawodowe // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 22-23

MORAWSKA Bożena : ,,Wypalenie zawodowe'' u katechetów... // Katecheta. - 2001, [nr] 5, s. 68-70  

NAWÓJ Józef : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 19-23  

ORŁOWSKA Małgorzata : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 21, s. 15  

PEC Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6-7, s. 28-33  

PERSKI Aleksander : Udawanie umarłego / ; tł. Marta Prochwicz // Charaktery. - 2004, nr 11, s. 49-50
Biologia i główne symptomy wypalenia zawodowego.  

PIOTROWSKA Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie... // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 19-25
Wypalenie zawodowe nauczycieli. Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów zapobiegania.  

PIOTROWSKA Maja : Wypalenie zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. [45]-56  

POLKOWSKI Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35
Dotyczy wychowawców w domach dziecka.  

POŚWIATOWSKA Monika, STYRNIK Ewa : Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24  

POZIOM wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46  

PTAK Marcelina : Wypalenie zawodowe. // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 77-79  

ROSA-CHŁOBOWSKA Renata : Każdy kij ma dwa końce // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 2, s. 45
Syndrom wyczerpania zawodowego - wypalenie zawodowe nauczyciela.  

SELWANT Katarzyna : Spaleni szkołą // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 37-38
Wypalenie zawodowe nauczycieli.  

STRES w pracy a wypalenie zawodowe : (program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych ) // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 70-72  

SZLAGURA Wojciech : Kryzys wypalenia // Katecheta. - 2002, [nr] 7/8, s. 50-60  

SZMAGALSKI Jerzy : Wypalenie zawodowe a stres w pracy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 3-12
Charakterystyka wypalenia zawodowego. Wykaz potencjalnych stresorów w pracy. Objawy wypalenia zawodowego.  

ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Wypalenie bez ognia // Charaktery. - 2000, nr 11, s. 26-27
Wypalenie zawodowe. Objawy wypalenia. Cechy indywidualne.  

ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Wypaleni ludzie // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 42-43
Kto narażony jest na wypalenie. Reakcje ludzi wypalonych na objawy wypalenia.  

TARADEJNA Beata : Autorytet nie koszem zdrowia! // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 10-12

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Wypalenie zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 29/30, s. 42-43  

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Wypalenie zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 18, dod. s. IX  

TOMAL Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24  

TARADEJNA Beata : Mity i fakty // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 44, s. 10
Problemy z utrzymaniem autorytetu jedną z przyczyn wypalenia zawodowego nauczycieli.  

TUCHOLSKA Stanisława : Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108

WALCZYKOWSKA Karolina K. : Wypaleniu zawodowemu można zapobiec // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20  

WYPALENIE zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 45, s. 16  

ZAWODOWSKA Janina : Wypalenie zawodowe // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 11, s. 16

ZAWODOWSKA Janina : Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10  

ZBYRAD Teresa : Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [3]-26

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna