Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ I EROTYZM W LITERATURZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo DEBIT, 2003

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 2003

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2006

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2005

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / red. Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 1998

KORNATOWSKA Maria : Eros i film. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

KOTARSKA Jadwiga : Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1980

KOWALSKI Krzysztof : Eros i kostucha. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990

LEKSYKON bohaterów literackich / red. Marian Kisiel, Marek Pytasz. - Katowice : Wydawnictwo "Videograf", 1995

LEKSYKON lektur szkolnych / red. Wojciech Głuch. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich. - Warszawa : PIW, 2000

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich : literatura powszechna. - Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2004

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1998

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo "Park Sp. z o.o.", 2004

PRZYBYLSKI Ryszard : Eros i tanatos : proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938. - Warszawa : "Czytelnik", 1970

WRÓBEL Zdzisław : Erotyzm : w literaturze dawnych wieków. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

(AMOR sacer, amor vulgaris) // Polonistyka. - 1993, nr 1, ca ł y numer  

BOLEWSKI Jacek : Za głosem serca : w kręgu teo-logiczno-lirycznym // Znak. - 1997, nr 6, s. 32-43  

CUBER Marta : Eros bez łuku // Polityka. - 2004, nr 46, s. 76-78
Literatura współczesna. 

CZABANOWSKA-WRÓBEL Anna : Maski kobiety i twarz mężczyzny // Teksty Drugie. - 1993, nr 4/6, s. 184-189

FEDOROWICZ Agnieszka, WYSŁOWSKA Joanna, JARECKA Renata : Najważniejsze motywy od romantyzmu do modernizmu // Cogito. - 2001, nr 7, dod. s. 17-25  

FEDOROWICZ Agnieszka, WYSŁOWSKA Joanna, JARECKA Renata : Najważniejsze motywy od romantyzmu do modernizmu // Cogito. - 2001, nr 7, dod. s. 17-25  

GŁOWACKI Stefan : Miłość w średniowieczu // Cogito. - 2005, nr 1, s. 80-81  

GROBLIŃSKI P. : "Dzieciom zabrońcie przystępu" // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 33-35
Motywy miłości i śmierci w wierszu S. Grochowiaka. 

GROCHOWSKI Grzegorz : "Eros i psyche" : dyskurs miłosny Czechowicza // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 113-129
Język poezji miłosnej Józefa Czechowicza.

GRZENIEWSKI Ludwik B. : Mroczny przedmiot pożądania // Literatura na Świecie. - 1991, nr 5, s. 288-290

GUTOWSKI Wojciech : Hedonizm młodopolskiej erotyki // Pamiętnik Literacki. - 1990, nr 4, s. 94-118

GUTOWSKI Wojciech : Mit, Eros, sacrum : sytuacje młodopolskie . - Bydgoszcz, 1999. - Rec. Anna Czabanowska-Wróbel // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 69-73

GUTOWSKI Wojciech : Nagie dusze i maski : o młodopolskich mitach młodości . - Wyd. 2. - Kraków, 1997. - Rec. Katarzyna Szumlewicz // Twórczość. - 1998, nr 11, s. 112-115

HANUSIEWICZ Mirosława : Barokowy komplement // Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 7-22 Poezja miłosna. 

IWAŃCZAK Wojciech : W poszukiwaniu ideału - o rycerzach Okrągłego Stołu // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 6, s. 57-67

JARECKA Renata : Przegląd najważniejszych tematów literackich od średniowiecza do oświecenia // Cogito. - 2001, nr 1, dod. s. 2-3 

KŁOSIŃSKI Krzysztof : Eros, dekonstrukcja, polityka. - Katowice, 2000. - Rec. Bogumiła Kaniewska // Teksty Drugie. - 2002, nr 6, s. 125-130

KOPALIŃSKI Władysław : Leksykon wątków miłosnych. - Warszawa, 2002. - Rec. Danuta Ulicka //Nowe Książki. - 2003, nr 5, s. 39

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Alkestis i mit miłości małżeńskiej // Polonistyka. - 2004, nr 1, s. 25-30

KUCZYŃSKA-KOSCHANY Katarzyna : Pieta - pogańska macocha? // Polonistyka. - 2002, nr 8, s. 457-461
Pieta jako symbol miłości macierzyńskiej w literaturze i sztuce.  

KUDYBA Wojciech : Amor czy Agape? : o jednym wierszu Janusza Stanisława Pasierba // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 19(467)-23(471
Analiza wiersza "Eros" Janusza Stanisława Pasierba.

LEGEŻYŃSKA Anna : Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 432-437  

MIŁOŚĆ romantyczna // Cogito. - 2003, nr 21, s. 90  

MODEL romantycznej miłości i polemika z nim w utworach literackich epoki // Cogito. - 2001, nr, s. 31-323  

MOTYW miłości w literaturze // Cogito. - 2003, nr 9, dod. s. 8-9  

MOTYWY literackie - od średniowiecza do oświecenia // Cogito. - 2001, nr 1, dod. s. 10-19  

MOTYWY literackie - od średniowiecza do oświecenia // Cogito. - 2001, nr 1, dod. s. 10-19  

NAJWAŻNIEJSZE motywy literackie : od średniowiecza do oświecenia // Cogito. - 2004, nr 4, s. 83-92  

OMÓW motyw miłości w literaturze dawnej // Cogito. - 2004, nr 10, s. 86-87
Średniowiecze, renesans i barok. 

OSZAJCA W. : Mistyka ciała // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 5-9

OTAŁĘGA Z. : Eros w pętach cenzury? // Życie Literackie. - 1989, nr 51/52, s. 17
Tematy erotyczne w literaturze.  

OŻÓG Zofia : Kobieta fatalna w dziełach Ariosta i Tassa // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 592-597
Żywioł miłości w poematach: "Orland szalony" L.Ariosta i "Gofred albo Jeruzalem wyzwolona" T. Tassa.  

RUTKOWSKI Krzysztof : Cloaca Maxima // Twórczość. - 2000, nr 10, s. 77-91  

STĘPIEŃ P. : Jana Andrzeja Morsztyna sny o marności // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 11-13
Liryka erotyczna J. A. Morsztyna.  

TEMAT 3: Miłość w biografiach i utworach polskich romantyków / Katarzyna Droga [i in.] // Cogito. - 2001, nr 19, s. 36-38  

TYNECKI J. : Słodko-gorzki eros niebiesko-migdalnej Safony : o Pawlikowskiej inaczej // Poezja. - 1985, nr 7/8, s. 3-11  

WOTA Bolesław : Co kto powiedział o miłości? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 65-72  

ZIMEK Katarzyna : Miłość cienia : interpretacja mitu o Narcyzie w erotyku "Do Kasie" z rękopisu Zamoyskich // Pamiętnik Literacki. - 2003, z. 4, s. 5-26  

ZIZEK Slavoj : Miłość dworska czyli kobieta jako rzecz // Odra. - 2002, [nr] 7/8, s. 42-50

 

PROPOZYCJE METODYCZNE  

DAWIDOWICZ Elżbieta : Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 54-59
"Miłość za nic" Jana Twarowskiego. Scenariusz.  

KLICH-SIEWIOREK Aleksandra, SZYMIK Eugeniusz : O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 604-606
Konspekt lekcji syntetyzującej topos miłości. Interpretacja dramatu.  

ŁOPATA Andrzej : Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/98, z. 2, s. 30-38
Poetyckie i malarskie ujęcie motywów miłości i śmierci - propozycja cyklu lekcji.

ŁUKASIK Barbara : Miłość w literaturze : montaż poetycko-muzyczny z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 1, s. 14-15  

MORDAL M. : EROS - AMOR - AGAPE : jak pojmowano miłość w starożytności? // Polonistyka. - 1993, nr 1, s. 57-58 Lekcje o miłości w literaturze. 

OSTOWICZ Anna : Anima i animus, czyli eros i logos : propozycja interpretacji "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 2, s. 32-39
Praca nad lekturą w klasie II szkoły średniej.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna