Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

UKRYTY PROGRAM SZKOŁY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FALKIEWICZ-SZULT Małgorzata : Przemoc symboliczna w przedszkolu / Uniwersytet Szczeciński. - Kraków : Impuls, 2006

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

WRÓBEL Alina : Wychowanie a manipulacja. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 89: Ukryty program

ŻŁOBICKI Wiktor : Ukryty program w edukacji : między niewiedzą a manipulacją. - Kraków : Impuls, 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWICZ Krystyna : Program ukryty // Życie Szkoły. - 1992, nr 9, s. 537-538

BOBROWSKA Ewa : Ukryte programy jako efekt oddziaływania stereotypowych definicji sytuacji. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 3, s.[79]-88

BORTNOWSKI Stanisław : Ukryty program matury i egzaminów wstępnych // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 301-302

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Uwagi o formalnym i rzeczywiście realizowanym programie nauczania // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 10-11

DENEK Kazimierz : Treści kształcenia ogólnego na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 3, s. 8-12
Jawne i ukryte treści w programach szkolnych.

DYMEK Marzena : Stygmatyzacja - przepowiednią, która się spełnia // Nowa Szkoła. - 1994, nr 10, s. 594-595
Ukryte programy szkolne i ukryte teorie osobowości a relacje uczeń - nauczyciel.

DZIEDZIC Bogusław : "Ukryty program" w internacie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 24-27

GRĄDZKI Władysław : Między scyllą przymusu a charybdą wyzwalania // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 3-6
Relacje między postawami wychowawców a stosowanymi przez nich metodami wychowania. Oddziaływania oparte na przymusie, oddziaływanie wyzwalające (wspierające rozwój).

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Warszawa, 1995. - Rec: Maciej Muskała // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 12, s. 30

JANTA Barbara, WESOŁOWSKA Agata : Ukryty program szkoły na Kaszubach jako przejaw władzy symbolicznej. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2003, nr 2, s. 104-117

KLUS-STAŃSKA D. : Kilka refleksji o ukrytym programie przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. -1994, nr 6, s. 346-349

KLUS-STAŃSKA Dorota : Komunikaty nauczycielek przedszkoli jako nośnik ukrytego programu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s. 136-142

KRUSZEWSKI Krzysztof : Kobietka i macho-chłopczyk : program przemocowy. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 70-81

KULPIŃSKI Franciszek : Program ukryty placówki opiekuńczo-wychowawczej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 3, s. 21-25

KWIECIŃSKA Roma, KWIECIŃSKI Zbigniew : Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - 1997, t. 20, s. 59-65

LENKIEWICZ J. : Czym są "ukryte programy" szkoły? // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 6, s. 19-23

LEWANDOWSKA Anita, PERYKASZA Maria : Zły wpływ ukrytego programu // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 35-38

LUTOMSKI G. : Czym szkoła jest, a czym mogłaby być? // Życie Szkoły. - 1990, nr 9, s. 445-447
Ukryty program nauczania.

MAREK J. : Ukryty program szkolny : (osobisty wymiar pracy nauczyciela) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 1, s. 143-157

MENDYK Emilia : O ukrytym programie przedszkoli // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s. 370-371

MICHALSKI Jarosław : Ukryty program // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 23

NOWOTNIAK Justyna : Ukryty program szkolnej rzeczywistości. - Szczecin, 2002. - Rec.: Stanisław Kowal // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 116-119

PAŃTAK Aneta : Ukryty program szkoły - istota, przejawy, uwarunkowania : (na przykładzie szkół kieleckich) // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 102-109

SZEREJKO Marzena : Program ukryty // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 9, s. 22

SZYMAŃSKI Mirosław : Wolność i (nie)sprawiedliwość edukacyjna // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 4-9

ŚLIWERSKI Bogusław : Klinika szkolnej demokracji. - Kraków : Impuls, 1996. - Rec: Nowotniak Justyna // Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 45-46

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Sposób na przemoc w szkole // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 117-122
Przemoc na poziomie ukrytych programów, program antyprzemocowy.

WOLAN Tadeusz : Ukryty program // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 2-7

ZIERKIEWICZ Edyta : Jawny i ukryty program poradnictwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 9, s. 30-34

ŻŁOBICKI Wiktor : Niepokój o ukryte programy w życiu społecznym // Gazeta Szkolna. - 1998, nr 162, s. 8

ŻŁOBICKI Wiktor : Proces kształcenia i jego zakłócenia // Gestalt. - 2003, [nr] 1, s. 26-30

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna