Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

SAMOOCENA UCZNIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2006

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Krzysztof Piotr, Marzec Arkadiusz : Samoocena wychowanków pogotowia opiekuńczego i policyjnej izby dziecka jako jeden z czynników prawidłowej socjalizacji // W: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : GTN, 1998. - S. 243-249

FRANKEN Robert E. : Psychologia motywacji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 461-489 : Potrzeba sprawowania kontroli, doskonalenia się oraz poczucia własnej wartości

"JAK ŻYĆ z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / [oprac. tekstu Alicja Kobiałka]. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1990. - S. 3-18 : Poczucie własnej wartości

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Samoocena dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jako wyznacznik ich społecznych zachowań // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak [i in.]. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003. - S. 255-264

KUCZYŃSKI Zygfryd : Inwentarz Poczucia Własnej Wartości : CSEI S.Coopersmitha // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży / pod red. Marii Oleś. - Lublin : TN KUL, 2005. - S. 9-21

SUJAK Elżbieta : Żyć lepiej. - Wyd. 2. - Warszawa : Inst. Wydaw. PAX, 2002

TROJANOWSKA Ewa : Rola oceny opisowej w procesie kształtowania u ucznia w młodszym wieku szkolnym obrazu własnej wartości // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 189-197

VEDFELT Ole : Poziomy świadomości : poznaj potencjał swojego umysłu. - Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury - ENETEIA, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMUS Mariusz : Samoocena a zachowania społeczne // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 64-67

BAUMANN Katarzyna : Świadomość samego siebie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 27-31

BĄK Robert : Wybrane aspekty samooceny i uczestnictwa w kulturze fizycznej a konsumpcja narkotyków // Lider. - 2006, nr 3, s. 7-9

BILIŃSKA-SUCHANEK Ewa : Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-14

Chodkiewicz Jan : Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 1-2 // Remedium. - 2005, nr 1, s. 14-15 ; nr 4, s. 14-15

COFTA Hanna : Od samooceny do samowychowania // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 21-22

DZIEWIECKI Marek : Dojrzała postawa wobec samego siebie // Świat Problemów. - 2006, nr 11, s. 14-17

GARNCARZ Barbara, LITKE Joanna : Samoocena dzieci u progu młodszego wieku szkolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. I-IV

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16

KLESIŃSKA Marta : Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chronišcy przed używaniem substancji psychoaktywnych // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10

KOŁODO Hanna : Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt // Remedium. - 2004, nr 4, s. 14-15

KURTEK Paweł : Obraz własnego "ja" u synów alkoholików // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 37-40

KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Ocena i samoocena poprawności graficznej pisma uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 41-47

LEŚNIAK Aneta : Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 33-36

LIPIEŃ Małgorzata : Samoświadomość. Akceptacja siebie, pozytywne myślenie jako droga do budowania poczucia własnej wartości // Gestalt. - 2002, nr 2, s. 31-34

ŁUKASZ-PALUCH Krystyna : Samoocena ucznia // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 4, s. 13-15

MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Samoocena ucznia // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 3-4

MALEC Aleksandra : Strategia na przeżycie : radzenie sobie z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie a samoocena ofiar // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 22-25

MALEC Mariusz : Obraz siebie // Remedium. - 2002, nr 5, s. 14-15

MAZUR Maria T[eresa] : Propozycja nauki samooceny i samokontroli na etapie edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 8-15

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Wgląd w przeżycia własne jako próba samopoznania i przezwyciężania trudności wychowawczych przez dorastającą młodzież o obniżonej sprawności umysłowej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3, s. 26-32

NAPORA Elżbieta : Obraz siebie u badanej młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, s. 193-204

NIKICIUK Anna : Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

PASICH Lidia : Samoocena uczniów, czyli poszukiwanie prawdy i piękna // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 6, s. 4-5

RACZKOWSKA Jadwiga : O stosunku do siebie i innych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 3-13

ROŻNOWSKA Anna : Rola komunikatu "ja" w umacnianiu poczucia własnej wartości // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 63-67

ROŻNOWSKA Anna : Rola poczucia własnej wartości w życiu człowieka // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 11-20

SANKOWSKI Tadeusz : Samoocena i jej znaczenie w procesie aktywności sportowej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3/4, s. 14-15

SKUZA Piotr : Ontogeneza szacunku dla samego siebie w świetle poglądów Johna Rawlsa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 11-16

SKUZA Piotr : Szacunek dla samego siebie : dobro finalne czy prymarne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 13-20, 44

SURDYK Marta : Poczucie własnej wartości // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 30-36

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Znaczenie akceptacji w procesie wychowawczym // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 38-40

SZENEJKO Joanna : Poznaj samego siebie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 38-45

SZMAGAJ Sylwia : Między "ja" realnym, a "ja" idealnym // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 59-62

WIECHOWSKA Joanna : Poczucie własnej wartości // Remedium. - 2001, nr 4, s. 13

WOJCISZKE Bogdan : Przyjaźń przyjaźnią, ale to ja mam być lepszy // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 29-30

WOSIK-KAWALA Danuta : Rozwijanie samooceny dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 31-34

WOSIŃSKA Wilhelmina : Mit o wyższości wysokiej samooceny // Charaktery. - 2002, nr 5, s. 30-32

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna