Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

RADA SZKOŁY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KORDZIŃSKI Jarosław : Po co szkole regulamin : zasady projektowania, wdrażania i realizacji uregulowań wewnątrzszkolnych. - Warszawa : WSiP, 2004. - S. 27-31 : Rada szkoły

ŚLIWERSKI Bogusław : Klinika szkolnej demokracji. - Kraków : "Impuls", 1996

ŚLIWERSKI Bogusław : Rada szkoły, Rada Oświatowa : przewodnik dla samorządów władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. - Kraków : "Impuls", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KUBICZEK Bożena : Po co szkole rada szkoły? // Nowe w Szkole. - 1998/1999, nr 8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 24-26
Rada szkoły jako forma społecznego, demokratycznego zarządzania szkołą.

KUMON Stanisław : Osiągnięcia i problemy Rady Szkoły // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 17-18

MENCEL Marek : Rada szkoły czyli demokracja jak drzewo(?) // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 84-86

MENCEL Marek : Rada szkoły - czy to historia? // Wychowawca. - 2001, nr 9, s. 7

NOWOSAD Netta, BŁASZCZYK Klaudia : Autonomia jako cecha współczesnej szkoły // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 4-7
Zagadnienia samodzielności szkoły. Obszary szkoły autonomicznej.

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak powołać radę szkoły? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 6, s. 15-23
Regulacje prawne

ŚLIWERSKI Bogusław : Normatywne akty prawne w pracach rad szkół // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 27-29

ŚLIWERSKI Bogusław : Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 43-44
Brak współpracy szkoły z rodzicami. Demokratyzacja procesów zarządzania. Uprawnienia rad rodziców, rad szkoły.

UPRAWNIENIA organów szkoły : rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 49-57

ZWOLIŃSKA Małgorzata : Z doświadczeń Rady Szkoły // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 11, 25

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna