Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Bibliografia podmiotowa

 

 

Achilleis ; Powrót Odysa / oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984

Akropolis / oprac. Ewa Miodońska-Brookes. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985

Akropolis ; Achilles . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959

Bolesław Śmiały ; Legenda II ; Skałka . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962

Bolesław Śmiały ; Skałka / oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1969

Cyd ; Powrót Odysa ; Sędziowie . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

Daniel ; Królowa Polskiej Korony ; Legenda I ; Warszawianka . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964

Dramaty. T. 1. Warszawianka ; Klątwa ; Wesele / wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

Dramaty. T. 2. Wyzwolenie ; Noc listopadowa ; Sędziowie / wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

Dramaty : Warszawianka ; Klątwa ; Wesele ; Wyzwolenie ; Noc listopadowa . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955

Dramaty wybrane. [T.] 1, Warszawianka ; Klątwa ; Wesele ; Wyzwolenie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972

Dramaty wybrane. [T.] 2., Akropolis ; Noc listopadowa ; Powrót Odysa ; Sędziowie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972

Fragmenty dramatyczne ; Zygmunt August. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

Hamlet. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

Hamlet / oprac. Maria Prussak. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

Inscenizacje. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

Legion / oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

Lelewel ; Legion. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1958

Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Cz. 1, Listy i Notatnik z Podróży . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Cz. 2, Dodatek krytyczny . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

Meleager ; Protesilas i Laodamia ; Klątwa . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1958

Noc listopadowa / oprac. Aniela Łempicka. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
(także wyd. z roku 1959)

Noc listopadowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", [19-]

Noc listopadowa : sceny dramatyczne. Cz. 1, Tekst / oprac. oraz życiorysem poety i wstępem opatrzył Juliusz Saloni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", dr. 1930

Noc listopadowa : sceny dramatyczne. Cz. 2, Objaśnienia i przypisy / oprac. Juliusz Saloni. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", dr. 1930

Pisma prozą. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", 1932

Pisma prozą ; Juvenilia. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

Poezje / wybrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

Poezje wybrane / wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

Rapsody ; Hymn ; Wiersze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

Sędziowie : tragedja [!]. - Wyd. 4. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", 1925

Warszawianka / wstęp i aneks oprac. Aniela Łempicka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960

Warszawianka / przedm. i oprac. Aniela Łempicka. - Wyd. 7. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975

Warszawianka : pieśń z roku 1831 . - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", [19-]

Warszawianka : pieśń z roku 1831 / oprac. oraz życiorysem poety i wstępem opatrzył Juliusz Saloni. - B. m. : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1948

Warszawianka ; Lelewel ; Noc listopadowa / oprac. Jan Nowakowski. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967

Wesele. - Kraków : Wydawnictwo "Pinnex", cop. 2004

Wesele / oprac. Anna Popławska. - Kraków : Wydawnictwo "Greg", [1999]

Wesele / wstęp i oprac. Ireneusz Sikora. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

Wesele / oprac. Jan Nowakowski. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981 (Także wydanie z 1989 r. oraz z 1977 r.)

Wesele . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001
(Także wydanie z 1958 r. oraz z 1969 r.)

Wesele : dramat w 3 aktach. - Wrocław ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1987

Wesele : dramat w trzech aktach. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", [19-]

Wesele : dramat w trzech aktach . - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", [1998?]

Wesele : dramat w trzech aktach / tekst i komentarz oprac. Janina Wieczorek-Zabłocka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958
(Także wydanie z 1956 r.)

Wesele : dramat w trzech aktach / wstępem poprzedził Kazimierz Wyka; tekst i objaśnienia oprac. Leon Płoszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1950

Wesele : dramat w trzech aktach / oprac. Leon Płoszewski. - B. m. : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1948

Wesele : dramat w trzech aktach. Cz. 1, Tekst / oprac. Leon Płoszewski. - Chicago : Nakł. Rady Polonii Amerykańskiej, 1945

Wesele : dramat w trzech aktach. Cz. 2, Objaśnienia i przypisy / oprac. Leon Płoszewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka [!] Polska", [19-]

Wesele : tekst i inscenizacja z 1901 roku / oprac. Jerzy Got. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

Wybór poezji / oprac. Aniela Łempicka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
(Także wydanie z 1979 r.)

Wyzwolenie. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959

Wyzwolenie / oprac. Aniela Łempicka. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1970

Wyzwolenie ; Noc listopadowa . - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992
(Także wydanie z 1987 r.)

 

 

Oprac. Katarzyna Krogulska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna