Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
Bibliografia przedmiotowa

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALK Henryk : Z badań nad wyobraźnią artystyczną Stanisława Wyspiańskiego. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1927

BODNICKI Władysław : Upadły anioł. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1970

BRUMER Wiktor : Teatr Wyspiańskiego. - Warszawa : Drukarnia W. Łazarskiego, [19-]

BRZOZOWSKI Stanisław : Legenda Młodej Polski : studya [!] o strukturze duszy kulturalnej. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. - S. 527-589 : Stanisław Wyspiański

BRZOZOWSKI Stanisław : Współczesna powieść i krytyka. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. - S. 275-356 : Stanisław Wyspiański

EUSTACHIEWICZ Lesław : Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 284-334 : Wyspiański
(Także wyd. z 1986 r.)

EUSTACHIEWICZ Lesław : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991
(Także wyd. z 1975 r.)

FILIPKOWSKA Halina : Wśród bogów i bohaterów : dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973

GRZYMAŁA-SIEDLECKI, Adam : Wyspiański : cechy i elementy jego twórczości. - Warszawa [i in.] : Nakł. Gebethnera i Wolffa, [19-]

JANUSZEWICZ Maria : Malowany dramat : o związkach literatury z malarstwem w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego. - Zielona Góra : WSP im. T. Kotarbińskiego, 1994

KALENDARZ życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Vol. 1, 1869-1890 / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971

KALENDARZ życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Vol. 2, 1 marca 1890 - ostatnie dni marca 1898 / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

KALTENBERGH Lew : Ogień strzeżony : opowieść o Stanisławie Wyspiańskim. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971
(Także wyd. z 1962 r.)

KOLBUSZEWSKI Stanisław : Stanisław Wyspiański a romantyzm polski. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1928

KOLBUSZEWSKI Stanisław : Wizja Wyspiańskiego. - Poznań : [Drukarnia Polska w Poznaniu], 1924

KOŁACZKOWSKI Stefan : Stanisław Wyspiański : rzecz o tragedjach [!]. - Poznań : Fiszer i Majewski, 1922

ŁEMPICKA Aniela : O "Weselu" Wyspiańskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955

ŁEMPICKA Aniela : Wyspiański : pisarz dramatyczny : idee i formy. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973

MAKOWIECKI Tadeusz : Muzyka w twórczości Wyspiańskiego. - Toruń : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955

MAKOWIECKI Tadeusz : Poeta - malarz : studium o Stanisławie Wyspiańskim. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

MIODOŃSKA-BROOKES Ewa : Wawel - "Akropolis" : studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980

MONOGRAFIA bibliograficzna. Vol. 1, Twórczość pisarska, życiorys / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

MONOGRAFIA bibliograficzna. Vol. 2, O twórczości pisarskiej i plastycznej / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

MONOGRAFIA bibliograficzna. Vol. 3, Teatr Wyspiańskiego , [Cz.] 1 / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

MONOGRAFIA bibliograficzna. Vol. 4, Teatr Wyspiańskiego, [Cz.] 2 / oprac. Maria Stokowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

NATANSON Wojciech : Artyzm Wyspiańskiego. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1964

NATANSON Wojciech : Stanisław Wyspiański. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
(Także wyd. z 1976 r.)

NATANSON Wojciech : Stanisław Wyspiański : próba nowego spojrzenia. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1969
(Także wyd. z 1965 r.)

NOWAKOWSKI Jan : Historia w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968

NOWAKOWSKI Jan : "Warszawianka" i "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

NOWAKOWSKI Jan : Wyspiański : studia o dramatach. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972

O twórczości Wyspiańskiego. [Cz.] 1, Wyspiański : (cechy i elementy jego twórczości). [Cz.] 2, Szkice, felietony, recenzje / Adam Grzymała-Siedlecki; wyboru dokonała i posłowiem opatrzyła Aniela Łempicka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

O Wyspiańskim / Tadeusz Żeleński Boy; oprac. Stanisław Witold Balicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973

O Wyspiańskim i dramacie / Ostap Ortwin ; oprac. i szkicem biograficznym poprzedziła Jadwiga Czachowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969

OKOŃSKA Alicja : Scenografia Wyspiańskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961

OKOŃSKA Alicja : Stanisław Wyspiański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1991
(Także wyd. z 1971 r. oraz wyd. 2 z 1975 r.)

OSTROWSKI Wincenty Jan : Wyobraźnia ejdetyczna Stanisława Wyspiańskiego. - Poznań : Nakł. Poznańskiego Towarzystwa Filozoficznego, 1934

Pastele / oprac. Joanna Bojarska-Syrek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Arkady", 1980

RACHWAŁ Józef : "Akropolis" Stanisława Wyspiańskiego : źródła i ideologja [!]. - Tarnów : Księgarnia Zygmunta Jelenia, 1926

SINKO Tadeusz : Antyk Wyspiańskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibliojetka [!] Polska", 1922

SINKO Tadeusz : Rapsody historyczne St. Wyspiańskiego. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923

SINKO Tadeusz : Wyspiański i Krasiński : rozwiązanie zagadek "Legjonu" [!] i "Wyzwolenia". - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920

SKIERKOWSKA Elżbieta : Wyspiański artysta książki. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970
(Także wydanie z 1960 r.)

SKOCZYLAS Ludwik : Stanisław Wyspiański : życie i twórczość. - Kraków : Książnica Polska, 1947

STANISŁAW Wyspiański / [tekst] napisała Helena Blum. - Warszawa : "Auriga", 1969

STANISŁAW Wyspiański / materiały dobrał i wstępem opatrzył Jan Zygmunt Jakubowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967
(Także wyd. z 1961 r.)

STANISŁAW Wyspiański / oprac. Halina Nelken. - Warszawa : "Arkady", 1958

SZCZYPKA Józef : Wejście w labirynt : opowieść o młodości Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1963

SZTAUDYNGER Stefania : "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1965
(Także wyd. z 1963 r.)

TWÓRCZOŚĆ plastyczna. Seria 2, Szkicownik z roku 1883-1884 / oprac. Gustaw Puchalski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

WALIGÓRA Michał : Wyzwolenie "Wyzwolenia". - Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1929

WARNEŃSKA Monika : Śladami pisarzy. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972
(Także wydanie z 1961 r. oraz z 1962 r.)

WAŚKOWSKI Antoni : Kraków w twórczości Wyspiańskiego. - Kraków : WAG, 1957

WAŚKOWSKI Antoni : Znajomi z tamtych czasów : literaci, malarze, aktorzy (1892-1939). - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971. - S. 7-52 : Stanisław Wyspiański
(Także wyd. z 1960 r.)

"WESELE" we wspomnieniach i krytyce / oprac. Aniela Łempicka. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
(Także wyd. z 1961 r.)

WITRAŻE / oprac. Joanna Bojarska-Syrek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Arkady", 1980

WÓYCICKI Kazimierz : Wyspiański i Szujski. - Warszawa : Nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1917

WYKA Kazimierz : Legenda i prawda "Wesela". - B. m. : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1950]

WYSPIAŃSKI, Kasprowicz, przeglądy / Stefan Kołaczkowski, oprac. Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968

WYSPIAŃSKI w oczach współczesnych. T. 1 / zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył Leon Płoszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971

WYSPIAŃSKI w oczach współczesnych. T. 2 / zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył Leon Płoszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971

ZBIJEWSKA Krystyna : Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1986

ZBIJEWSKA Krystyna : Orzeł w kurniku : z życia Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980

ZIELIŃSKA Barbara Krystyna : Legenda I i II Stanisława Wyspiańskiego. - Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1928

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALTYN Hanna : "Wyście sobie a my sobie..." czyli "Wesele" naocznie i zaocznie // Teatr. - 2001, nr 5, s. 44-45

BAŁUS Wojciech : Wyspiański i tradycja : na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 97-114

BRZOZOWSKA Sabina : Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego // Ruch Literacki. - 2004, z. 4/5, s. 487-502

CHRZANOWSKI Tadeusz : Wyspiański - Kraków - Polska // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 29, s. 13

CIAPAŁA-GĘDŁEK Kinga : Epistolarny portret artysty // Teksty Drugie. - 2000, nr 4, s. 123-130

CYNIAK Eugeniusz : Edycje dramatów Stanisława Wyspiańskiego dla szkoły w latach 1918-1939 // Polonistyka. - 1987, nr 10, s. 789-795

CYNIAK Eugeniusz : "Naród ma jedynie prawo być jako państwo" // Poezja. - 1988, nr 11, s. 38-46

CZAPSKA Iza Natasza : Krok w krok za Wyspiańskim // Czas Kultury. - 2000, nr 4, s. 108-110

CZARTORYSKA-GÓRSKA Lidia : Wiek Wyspiańskiego // Dialog. - 2006, nr 4, s. 184-189

FABIANOWSKI Andrzej : Imię szatana. ["Legion"] // Życie Literackie. - 1986, nr 10, s. 6

FAZAN Katarzyna : Sto lat od prapremiery "Wesela" : (sprawozdanie z konferencji naukowej poświęconej dramatowi Wyspiańskiego) // Ruch Literacki. - 2001, z. 3, s. 393-399

FIK Marta : "Niewolnik wielkiej myśli jednej.". [Inscenizacja K. Swinarskiego "Wyzwolenia" S. Wyspiańskiego] // Twórczość. - 1980, nr 4, s. 131-136

FINAŁ przygotowań w 1906 roku do prapremiery "Nocy listopadowej" / Solski L[udwik] ; Michalik Jan // Pamiętnik Teatralny. - 1981, z. 3/4, s. 277-282

FRANKOWSKA Bożena : Ku nowemu teatrowi : wizjoner narodowej sceny // Tygodnik Kulturalny. - 1984, nr 1, s. 10

GAWLIK Jan Paweł : O pomniku - sine ira. [Problem projektu i lokalizacji pomnika Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie] // Życie Literackie. - 1981, nr 12, s. 1, 6

GIEWARTOWSKA Danuta : Dzieci i kwiaty w malarstwie Wyspiańskiego. [Konspekt lekcji] // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 4, s. 18-19

GŁOWIŃSKI Michał : Konstelacja "Wyzwolenia" // Pamiętnik Literacki. - 1990, z. 2, s. 35-77

GOŹLIŃSKI Paweł : Śmiercionośny Wyspiański i stronnictwo reform // Dialog. - 1996, nr 1, s. 123-127

GUZOWSKA Marzenna : Krakowianin Europejczykiem // Więź. - 2000, nr 8, s. 184-187

HAUSBRANDT Andrzej : Chocholi taniec // Kultura i Ty. - 1980, nr 4, s. 41-43

JANOWSKA Katarzyna : Wyspiańskiemu pyski zbiję : "Wesele" po stu latach // Polityka. - 2000, nr 47, s. 53-55,57

KACZYŃSKA Leokadia : Jak prowadzić dialog z tekstem dramatycznym ("Wesele" Wyspiańskiego w "filologiczno-teatrologicznym" odbiorze) // Polonistyka. - 1993, nr 10, s. 589-596

KARPIŃSKI Marek : Władza chochoła : "Wesele" od stu lat recenzuje nasze postępki // Wprost. - 2001, nr 13, s. 68-69

KARPIŃSKI Wojciech : Wspomnienia z Wyspiańskiego // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 39-57

KAWKA Agnieszka Dorota : Małe laboratorium na użytek teatru : w stulecie "Wesela" // Odra. - 2001, nr 6, s. 67-72

KOLBUSZEWSKI Jacek : O lirycznej twórczości Stanisława Wyspiańskiego // Ruch Literacki. - 1992, z. 1/2, s. 133-135

KOZŁOWSKI Józef : Wyspiański i socjaliści // Polityka. - 1986, nr 37, s. 9

KRECZMAR Jerzy : Dawne spory o Wyspiańskiego. [Inscenizacja "Legionu"] // Teatr. - 1983, nr 1, s. 3-4

KULIGOWSKA-KORZENIOWSKA Anna : Czwarty akt "Wesela" // Dialog. - 1996, nr 1, s. 128-142

KUŹNICKA Danuta : Wielki dyskurs Grzegorzewskiego - Wyspiańskiego // Czas Kultury. - 2000, nr 4, s. 102-107

KWAŚNY Marian : O Księdzu z "Wesela" // Pamiętnik Literacki. - 1989, z. 1, s. 221-247

ŁADNA Eugeniusz : Z problematyki antycznych dramatów Łesi Ukrainki i Stanisława Wyspiańskiego // Przegląd Humanistyczny. - 1984, nr 2, s. 113-118

MAGIA "Wesela" : w 100. rocznicę krakowskiej premiery / Wojciech Karpiński ; rozm. przepr. Tomasz Fiałkowski // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 12, s. 1, 8

MAJCHROWSKI Zbigniew : Chochoł, czyli zaprzepaszczony skandal artystyczny // Dialog. - 2004, nr 9, s. 74-83  

MARSZAŁEK Agnieszka : Stanisław Wyspiański - studium artysty : praca i mit // Ruch Literacki. - 1995, z. 6, s. 821-823

MIODOŃSKA-BROOKES Ewa : "Powrót Odysa" i "Zygmunt August" Stanisława Wyspiańskiego : kontrastowe koncepcje ludzkiej kondycji // Polonistyka. - 1987, nr 10, s. 749-769

MIODOŃSKA-BROOKES Ewa : Wizyjny świat teatru Wyspiańskiego // Ruch Literacki. - 1986, z. 6, s. 447-458

NOWAKOWSKI Jan : Krąg mitów "Nocy listopadowej" i osąd historii // Polonistyka. - 1987, nr 10, s. 739-748

NOWAKOWSKI Jan : Nad "Powrotem Odysa" // Ruch Literacki. - 1981, z. 2, s. 27-29

NOWAKOWSKI Jan : Stanisław Wyspiański : w osiemdziesięciolecie zgonu // Życie Literackie. - 1987, nr 48, s. 1, 10-11

PLEŚNIAROWICZ Krzysztof : Polski teatr śmierci : Mickiewicz-Wyspiański, Kantor // Teatr. - 1993, nr 12, s. 17-19

POPIEL Magdalena : "Hamlet" Wyspiańskiego : czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu w labiryncie świata // Teksty Drugie. - 2002, nr 4, s. 230-240

POPIEL Magdalena : List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej: o listach Stanisława Wyspiańskiego // Teksty Drugie. - 2004, nr 4, s. 115-124

POPIEL Magdalena : Wyspiański i estetyka modernizmu : w kręgu pojęcia konstrukcji artystycznej // Ruch Literacki. - 2003, z. 3, s. 277-289

PRUSSAK Maria : Paradoksalny sukces Wyspiańskiego // Znak. - 2002, nr 3, s. 29-41

PRUSSAK Maria : Wyspiański : inna tradycja // Dialog. - 1994, nr 1, s. 139-144

SAMOTNY, uniwersalny geniusz z Krakowa / Tymon Terlecki, oprac. Anna Kuligowska-Korzeniewska // Dialog. - 1996, nr 1, s. 143-145

SATKE Ada : Funkcja słownych i pozasłownych środków wyrazu w odczytaniu idei "Wesela" Wyspiańskiego // Polonistyka. - 1987, nr 10, s. 780-788

SCHMIDT Zofia : Zespolenie wiary chrześcijańskiej z postawą patriotyczną w twórczości Stanisława Wyspiańskiego // Tygodnik Powszechny. - 1982, nr 39, s. 6

SCHOLZE Dietrich : Wyspiański po niemiecku // Zdanie. - 1988, nr 7/8, s. 86-87

SIERADZKA Zofia : Wokół "Daniela" Wyspiańskiego : w radiu // Teatr. - 1988, nr 3, s. 27

SIERADZKI Jacek : Kapcan na weselu : nasz teatr nie radzi sobie z upiorami przeszłości // Polityka. - 2001, nr 11, s. 56-57

SIKORA Kazimierz : Gwara w "Weselu" - z perspektywy dialektologicznej i socjolingwistycznej // Język Polski. - 2001, z. 1/2, s. 3-19

SKWARA Janusz : Tropami Wyspiańskiego // Argumenty. - 1988, nr 39, s. 15

SODUŁA Antoni : Glossa do dziejów scenicznych "Nocy listopadowej" // Pamiętnik Teatralny. - 1980, z. 3/4, s. 461-462

SOSNOWSKA Joanna : Wyspiańskiego listy do Maszkowskiego // Twórczość. - 1997, nr 9, s. 121-124

SOSNOWSKI Jerzy : Gdzie jest wyzwolenie? Czyli Wyspiański oczami Witkacego // Poezja. - 1986, nr 7/8, s. 168-180

STANISŁAWSKI Ireneusz : Wiza do przyszłości. [Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie] // Kultura i Ty. - 1979, nr 12, s. 22-25

SUGIERA Małgorzata : Międzywojenni sędziowie "Sędziów" // Ruch Literacki. - 1985, z. 3, s. 229-236

TARGOSZ Karolina : Wyspiański i Lajkonik // Pamiętnik Teatralny. - 1983, z. 1, s. 89-114

TOKARSKA Katarzyna : "Wielopole" i "Wesele" // Dialog. - 2005, nr 11, s. 67-75

TYNECKI Jerzy : Jak pieśń zjadła myśl (nie tylko w "Warszawiance") // Poezja. - 1986, nr 7/8, s. 48-64

TYNECKI Jerzy : Mój Wyspiański fragmentaryczny // Poezja. - 1989, nr 4, s. 71-80

URBAŃCZYK Andrzej : Filmowy skandal wokół pogrzebu Wyspiańskiego // Życie Literackie. - 1986, nr 9, s. 7

VOGLER Henryk : "Wesele" 1982 // Życie Literackie. - 1982, nr 7, s. 7

WANAT Andrzej : Czytając listy młodego Wyspiańskiego : dygresje i marginalia // Teatr. - 1987, nr 12, s. 22-26

WĄSIK Jerzy : Prawda o Wyspiańskim // Życie Literackie. - 1982, nr 42, s. 7

WĘGRZYNIAK Rafał : Cenzura rosyjska wobec "Wesela" // Teatr. - 1989, nr 1, s. 24-26

WĘGRZYNIAK Rafał : Czepiec Wścieklicą podszyty // Dialog. - 2000, nr 10, s. 144-152

WĘGRZYNIAK Rafał : Ksiądz dobrodziej [w inscenizacjach "Wesela" S. Wyspiańskiego] // Teatr. - 1989, nr 10, s. 27-28

WĘGRZYNIAK Rafał : Obrona wyspiańszczyzny // Dialog. - 1994, nr 1, s. 145-151

WĘGRZYNIAK Rafał : Plotka o "Weselu" 1901 // Życie Literackie. - 1987, nr 48, s. 11, 13

WĘGRZYNIAK Rafał : Widma, klisze pamięci i cadavere exquis // Dialog. - 1999, nr 7, s. 131-138

WĘGRZYNIAK Rafał : Wstydliwa historia : kto ocenzurował "Wesele" w 1901 roku? // Pamiętnik Teatralny. - 1986, z. 1, s. 16-22

WĘGRZYNIAK Rafał : Wyspiański w teatrze Schillera : między rekonstrukcją a modernizacją // Teatr. - 1994, nr 3, s. 8-10

WOJTAK Maria : Sposoby funkcjonowania gwary w tekstach Stanisława Wyspiańskiego // Polonistyka. - 1988, nr 8, s. 623-628

WRÓBEL Jolanta : Narracja mityczna i jej elementy w dramacie "Skałka" Stanisława Wyspiańskiego // Ruch Literacki. - 1990, z. 2/3, s. 151-165

WRZOSEK Stefan : "Warszawianka" inaczej // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 41-54

ZACHARSKA Jadwiga : "Wesele" raz jeszcze // Przegląd Humanistyczny. - 1992, nr 4, s. 97-107

ZAKRZEWSKI Bogdan : Pieśń w "Warszawiance" Wyspiańskiego // Pamiętnik Literacki. - 1986, nr 2, s. 101-121

ZBIJEWSKA Krystyna : Wesela. W 115 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego // Życie Literackie. - 1984, nr 3, s. 7, 13

ZIEJKA Franciszek : Stanisław Wyspiański u bram Europy // Ruch Literacki. - 1991, z. 1/2, s. 1-11

ZIELIŃSKI Jan : Wyspiański anarchista? // Dialog. - 1990, nr 10, s. 83-91

 

 

 

Oprac. Katarzyna Krogulska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna