Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DZIECKO OTYŁE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABRAHAM Suzanne, LLEWELLYN-JONES Derek : Anoreksja, bulimia, otyłość. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

JABLOW Martha M.: Na bakier z jedzeniem : anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993

NIEWIADOMSKA Iwona, KULIK Agnieszka, HAJDUK Agnieszka : Jedzenie. - Lublin : Wydaw. KUL, 2005

GUTOWSKA-WYKA Agnieszka : Biopsychopsołeczne przyczyny nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży // W : Zdrowie / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik, Haliny Worach-Kardas. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - S. 37-47

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

JAŃSKA Urszula : Diagnostyka nadwagi i otyłości w opiece medycznej nad uczniami // Lider. - 1996, nr 2, s. 14-17  

KRAKOWIAK Jan : Globalna otyłość // Ekoświat. - 2003, nr 12, s. 44
Epidemia dziecięcej nadwagi.  

LEKSY Karina : Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 14-17

LEWANDOWSKI Marek, FROŁOWICZ Tomasz, RESIAK Małgorzata : Polski model szkolnego wychowania fizycznego wobec wyzwań cywilizacyjnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 8/9, s. 7-12
Wyzwania dla edukacji prozdrowotnej: otyłość dzieci i młodzieży, ponowoczesny kult ciała. Niepokojące tendencje dotyczące stanu wychowania fizycznego w Polsce.  

OTTO-BUCZKOWSKA Ewa, MAZUR Urszula : Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? // Lider. - 2006, nr 1, s. 6-8  

PAWŁOWSKA Małgorzata, SADŁOWSKA Anna : Otyły nie znaczy gorszy // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 123-131
Wyjaśnienie pojęć otyłość i nadwaga. Przyczyny otyłości. Konsekwencje nadwagi i otyłości dla dzieci i młodzieży.  

PRZYKŁADOWY zestaw korekcyjnych ćwiczeń domowych // Lider. - 1992, nr 4, s. 17-26
Skrzywienie boczne kręgosłupa, wady klatki piersiowej okrągłe plecy, płaskostopie, otyłość.  

ROWICKA Grażyna : Otyłość u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1,
s. 38[38]-41[41]

SZMIDT Joanna : Problemy dziecka otyłego // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 55-60

ZIÓŁKOWSKA Beata : Problem otyłości dzieci i młodzieży // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 18-19  

ZYGMUNT Teresa : Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) // Lider. - 2006, nr 2, s. 17

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna