Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MUZYKA I TANIEC W PRACY Z DZIEĆMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CIECHAN Zbigniew : Nauczyciel i twórczość muzyczna uczniów. - Warszawa : WSiP, 1990

DADAK-KOZICKA Katarzyna : Śpiewajże mi jak umiesz : muzykowanie w szkole według koncepcji Kodalya. - Warszawa : WsiP, 1992

KLÖPPEL Renate, VLIEX Sabine : Rytmika w wychowaniu i terapii : rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci. - Warszawa : [b.w.], 1995

ŁAWROWSKA Romualda : Muzyka i ruch. - Warszawa : WsiP, 1991

SMOCZYŃSKA-NACHTMAN Urszula : Muzyka dla dzieci : umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa. - Warszawa : WSiP, 1992

SMOCZYŃSKA-NACHTMAN Urszula : Śpiewam, słucham, gram : repertuar i wskazówki dla nauczyciela. - Wyd. 2. - Warszawa : WsiP, 1997

STADNICKA Janina : Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. - Warszawa : WSiP, 1998

STASIŃSKA Krystyna : 120 [sto dwadzieścia] lekcji muzyki w klasach 1-3. - Warszawa : WSiP, 1995

TANIEC w edukacji dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli / red. nauk. Bożena Siedlecka, Wojciech Biliński. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2003

ZWOLIŃSKA Ewa : Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym : badania muzycznej aktywności umysłowej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

AUGUST Jadwiga : Jak uczę dzieci rozumieć muzykę // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 2, s. 102-103  

BARSKA Teresa : Muzyka i zdrowie : warsztaty dla nauczycieli // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 16-18
Prowadzenie zajęć w przedszkolu z elementami muzykoterapii.  

BIELAK Magdalena : W muzycznej krainie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 610-611  

BISSINGER-ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy //Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 2-6  

BŁAŻEJEWSKA Iwona, GAJDA Elżbieta : O pedagogicznym znaczeniu zajęć muzyczno-ruchowych w przedszkolu // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 10-11  

BOCHENEK Marcin : Integracja grupy w zabawach rytmiczno-tanecznych // Lider. - 2001, nr 4, s. 30  

BRZANA Mirosław : Muzyka a rozwój dziecka // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 149-151  

CHACZKO Małgorzata, SUBOCZ Iwona : Zajęcia taneczno-muzyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 115-125  

CIEŚLIK-KLAUZA Joanna : O aktywności muzycznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 8-11  

CZARNIECKA Renata : Ćwiczenia muzyczno-ruchowe i tańce w klasach I-III szkoły podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2000 nr 2/3 s. (14)-(22)

DREWNIK Bronisława : ,,Dziadek do orzechów" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 295-296
Przykład zajęcia z dziećmi pięcioletnimi w których wykorzystano muzykę klasyczną.  

FITUCH Elżbieta : Zabawy przy muzyce // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 19-21  

GĄSIOR Halina : Rodzaje zabaw rytmicznych i umuzykalniających // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 574-578

GIERCZAK-ŚLIWIŃSKA Anna : Zabawa jako najskuteczniejszy i najbardziej komunikatywny sposób przyswajania wiedzy przez uczniów klas niższych // Nauczanie Początkowe. - 1995/1996, nr 6, s. 95-106  

GIERCZAK-ŚLIWIŃSKA Anna : Zajęcia muzyczno-ruchowe z rekwizytami i instrumentami perkusyjnymi, jako czynnik ułatwiający wprowadzenie problemów muzycznych w klasach wczesnoszkolnych //Nauczanie Początkowe 1994/1995, nr 1, s. 116-123  

GIZA Maria : Ćwiczenia muzyczno-ruchowe na lekcjach w-f w klasach początkowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1995 nr 3 s. 112-118  

GOLC Jan W. : Taniec - środek i cel integracji // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 14-15  

HOFFMAN-LIPSKA Ewa : Muzyka w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 4[4]-9[9]  

HOFMAN Zdzisław : Taniec harmonią ciała i ducha : zastosowanie tańca w praktyce pedagogicznej // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 1, s. 22-24  

HOŁUBOWICZ Jacek : Muzyka jako źródło inspiracji działań plastycznych dziecka // Życie Szkoły. - 1995, nr 4, s. 206-210  

JAKUBIAK W. : Malujemy muzykę // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 1, s. 44-47  

JANUSZEWSKA-WARYCH M. : Ćwiczenie muzyczno-ruchowe z dziećmi sześcioletnimi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 140-145  

KAMIŃSKA Danuta : Najtrudniejszy pierwszy krok. // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 35-36  

KISIEL Mirosław : Dobrze mówię-pięknie śpiewam // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 3-8  

KISIEL Mirosław : Zajęcia umuzykalniające w przedszkolnych grupach specjalnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 125-129

KLIMAS-KUCHTOWA Ewa : O konieczności wczesnego umuzykalniania // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 62-67  

KMIEĆ Danuta, JANKOWSKA Halina : Wiosenne spotkania z muzyką // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 170-172  

KOŁODYŃSKA Iwona : Zabawy muzyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 296-298  

KURCEWICZ Maria : Ruch, muzyka i taniec w pracy rawalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 6, s. 18-19  

KUROWSKA-UJMA Jolanta : Nowy szal Jesieni // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 9, s. 535-536
Konspekt zajęć łączący muzykę z żywym słowem.  

LECH Małgorzata : Muzyka w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 34-37  

LESZCZYŃSKA Maria : ,,Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka..." // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 2, s. 94-101
Propozycja zajęć ruchowych dla dzieci 5-6 letnich prowadzonych metodą Labana  

MAGDA Marzena : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej //Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 103-109 

MARSZAŁEK Celina : Rola tańca w rozwoju dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s.104-108 

MIGDAŁ T. : Zabawy muzyczne z magnetofonem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 168-169  

MURZYN Hanna : Jak polubić szkołę : zajęcia plastyczne i muzyczno-ruchowe // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 7, s. 430-432
Funkcje i formy zajęć plastycznych i muzyczno-ruchowych.  

MUSIELAK Beata : Muzyka blisko dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 37 (165)-40 (168)
Zabawy muzyczno-ruchowe, ilustrowanie ruchem treści piosenek.  

NOWOCIŃSKI Władysław : Umuzykalnienie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 3, s. 170-177

PIELICH Danuta : Lajkonik wśród dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 208-211
Wprowadzenie i nauka krakowiaka.  

POLITOWICZ A. : Spotkanie z panią Nutką // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 4, s. 239-244  

POMAŁECKA Urszula : Fortepian Chopina wciąż gra // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 608-609
Konspekt zajęć muzyczno-plastycznych.  

RÓŻAŃSKA Dorota : Tańce i zabawy rytmiczno-taneczne na lekcjach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2005 , nr 10 , s. 37-39  

SAWICKA A. : Z doświadczeń wychowania muzycznego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 367-371  

SIUDAK Urszula : Umuzykalnienie dzieci trzyletnich // Wychowanie w Przedszkolu. -2003, [nr] 6, s. 342-344
Ćwiczenia rytmiczne z użyciem instrumentów perkusyjnych.  

SŁOMIŃSKA Ewa : Muzyka w naszym przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 360-361  

SUSEK Helena : Praca nauczycielki na drodze do sukcesu muzycznego ucznia "szkoły życia" // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 230-233  

SUŚWIŁŁO M. : Rola zabaw muzycznych w rozwoju społecznym trzylatka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 2, s. 67-72  

SZYFKA Danuta, LISS Hanna : Muzyka w kolorach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 607-608
Konspekt zajęcia dla dzieci 6-letnich.  

ŚLIŻ M. : Zabawa z szarfą i grzechotkami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 295-298  

TRZOS Paweł : Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 4-8  

UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga : Sposoby realizacji oraz przykłady zajęć muzycznych rozwijających kreatywność uczniów klas niższych // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997 nr 4 s. 93-97  

ZARZYCKA Irena : ,,Podróże z Panem Kleksem na Muzykolandię''. Propozycja audycji umuzykalniających // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 33-41

ZIMOCH Małgorzata : Zabawy i zajęcia w oddziale przedszkolnym w wiejskiej zagrodzie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 241-244
Konspekt zajęć i zabaw wyzwalających aktywność dzieci, ekspresję muzyczną, ruchową, plastyczną.  

ZWADOŃ-SZULC D. : Propozycje zajęć muzycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s. 152-153  

ZWOLIŃSKA E. : Zajęcia muzyczne usprawniają funkcje percepcyjno-motoryczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 5, s. 267-272.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna