Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

LĘKI I STRESY SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborzeza lata 2003-2006

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADZIUKIEWICZ Beata, SAŁASIŃSKI Mirosław : Vademecum wychowawcy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

FORMAŃSKI Jacek : Psychologia środowiskowa. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004
Między innymi o stresie w środowisku szkolnym.

GALICKA-PŁACHTA Izabela Renata : Stres w szkole - jak potwora uczynić przyjacielem. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005

HORNBY Garry, HALL Eric, HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 240-260 : Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia.

MATTIS Sara, OLLENDICK Thomas : Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

ROGERS Bill : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. - S. 213-214 : Stres wynikający z wykonywanego zawodu.

SAŁASIŃSKI Mirosław , BADZIUKIEWICZ Beata : Vademecum pedagoga szkolnego :
szkoła dziś i jutro
. - Warszawa : WSiP, 2003

ZAWADZKI Roman : Stres - sztuka życia. - Warszawa : WSiP, 2004
Dotyczy m.in. stresu szkolnego.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARENTEWICZ Teresa, GANCARZ Barbara : Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, dod. s. VI-VIII
Stres związany z rozpoczęciem nauki w szkole.

BŁOTNICKA Małgorzata : Dziecko autystyczne jest jako przybysz z innej planety // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91
Lęk jako dominujące uczucie u dzieci autystycznych.

BOROWSKA Bożena : Mutyzm wybiórczy, tzn. zawsze gotowy do ucieczki // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2006, nr 14, s. 23
Mutyzm to lęk przed werbalnym kontaktowaniem się z innymi osobami, również z rówieśnikami w szkole.

CHOROŚ Dorota : W pułapce stresu // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 26-34

CICHOŃSKA-WOROPAJ Marzena : Englisch Corner - czyli jak przełamać stres przed mówieniem w języku obcym // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 146-149

GRUSZCZYŃSKA Ewa : Stres w pracy nauczyciela // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 131-136

KLICHOWSKA Sylwia : Kowalski do tablicy! // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 21-26
Stres jaki przeżywają uczniowie podczas odpowiedzi na lekcji.

KRAWCZONEK Magdalena : Nerwice i stres szkolny // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 58-59

KURTEK Paweł, KURTEK Renata : Adaptacja dziecka do szkoły podstawowej // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15
Między innymi o stresie związanym z adaptacją dziecka w szkole.

KUŹNIK Magdalena : Szkolny stres // Cogito. - 2005, nr 15, s. 50-51

MALIŃSKI Robert : Wysokie progi // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 125-131
Artykuł dotyczy napięć i stresów, które towarzyszą kolejnemu etapowi edukacji oraz przyczyn wystąpienia zaburzeń nerwicowych wśród uczniów.

MASTALSKI Janusz : Integracja środowiska nauczycielskiego // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 29-34
Dotyczy m.in. walki ze stresem szkolnym.

OSTROWSKA-LEMAŃSKA Wanda, MONETA-MALEWSKA Maria : Więcej emocji pozytywnych! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 17-26
Stres dobry i zły.

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s. [203]-214

TABAK Izabela : Stres i zdrowie psychiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 26-27

TONECKA Elżbieta : Na jesieni pierwszy raz w szkole // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 4-7
Lęk szkolny.

WRÓBEL Zofia : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46
Między innymi o stresie szkolnym.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna