Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARONSON Elliot, WIECZORKOWSKA Grażyna : Kontrola naszych myśli i uczuć. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, [2001]

BRADBURY Andrew : NLP : wpływ na siebie i innych / przeł. Marta Kącka. - Gliwice : Wydaw. HELION, cop. 2004

DENNISON Paul E., DENNISON Gail E. : Integracja mózgu : wpływ integracji mózgu na osobowość i funkcjonowanie człowieka / [przeł. Joanna Grochowska]. - [Błonie] : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, cop. 2004
Filia w Tomaszowie oraz w Bełchatowie

DERKS Lucas : Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi / przeł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

DRYDEN Gordon, VOS Jeannette: Rewolucja w uczeniu / z jęz. ang. przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000
Filia w Tomaszowie oraz w Bełchatowie

HAAG Susanne : NLP w ćwiczeniach : poradź sobie : z brakiem motywacji, destrukcyjną krytyką, prześladującymi myślami, demobilizującym otoczeniem / przeł. [z niem.] Elżbieta Cieślik. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi", 2005

SZTEJNBERG Aleksander : Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. - Wrocław : Wydaw. "Astrum", 2002

WALKER Wolfgang : Przygoda z komunikacją / przeł. Joanna Mańkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTOSIŃSKA Małgorzata : NLP = Neurolingwistyczne Programowanie // Remedium. - 1994, nr 1, s. 3-4

CZY potrzebna jest nam neurodydaktyka? / oprac. Julian Piotr Sawiński // Gazeta Szkolna - 2005, nr 27/28, s. 14-15

ELSNER Danuta : Porozmawiajmy o... rozmawianiu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 179-182
Sposoby komunikowania się wg neurolingwistycznego programowania NLP.  

GOLIŃSKA Lucyna : Dobrze i źle o NLP // Charaktery. - 2001, nr 8, s. 30-33  

GÓRNISIEWICZ Joanna : Neurolingwistyczne programowanie w nauce ortografii - projekty lekcji własnych. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 1-7

GRZEGORZEWSKA Sylwia : Z najnowszych badań nad pracą mózgu // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 21-26

KARPIŃSKA Anna : Neurodydaktyczne implikacje dla dobrej edukacji. Cz. 1-2 // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 29/30, s. 30-31; 2005, nr 31/32, s. 30-31

KOŹBIAŁ Iwona : Neurolingwistyczne programowanie w edukacji (NLP) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 24-26  

MACIUSZEK Józef : NLP - kontekst odkrycia, kontekst uzasadniania. - Bibliogr. // Gestalt. - 2003, [nr] 2/3, s. 12-16  

MICHALIK-SURÓWKA Jadwiga : Próba zastosowania metody NLP w praktyce pedagogicznej // Gestalt. - 1997, nr 2, s. 20-25  

O'CONNOR Joseph, SEYMOUR John : NLP : wprowadzenie do neurolingwistycznego programowania. - Poznań : Zysk i S-ka, 1996. - Rec: Wichowska Joanna // Remedium. - 1997, nr 3, s.27

PECZKO Benedykt Krzysztof : NLP w profesjonalnej pomocy // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 28-31

PECZKO Benedykt Krzysztof : Różne oblicza NLP // Charaktery. - 2006, nr 5, s. 39-41

PĘCZAK Mirosław : Zrób z siebie kogoś : moda na szkolenia // Polityka. - 2006, nr 31, s. 76-78

POPIELARSKA Beata : Zasady programowania neurolingwistycznego w edukacji zawodowej osób dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 179-181

SAWIŃSKI Piotr Julian : Co odkryłem w strategii NLP? // Nowe w Szkole. - 2006, nr 2

SAWIŃSKI Piotr Julian : Czy zakres zmian w naszych szkołach jest wystarczający? : neurodydaktyka - moda czy potrzeba? - Bibliogr.  //  Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 111-114

SAWIŃSKI Piotr Julian : Dlaczego priorytetem jest "Nauka o ludzkim mózgu"? // Nowa Szkoła. -2005, nr 8, s. 30-32

SZCZĘSNY Wiesław W. : Związki neurobiologii z reedukacją - implikacje dla teorii i praktyki wychowania resocjalizującego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 21 - 27

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Neuropedagogika stanie się podstawą edukacji XXI wieku // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 10, s. 21  

TARASZKIEWICZ Małgorzata, RAUDNER Jan C. : Reżyseria dydaktyczna, czyli kotwice na lekcji // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 9, s. 22
Sposób i techniki ułatwiające i przyspieszające proces uczenia się, zaczerpnięty z Neurolingwistycznego Programowania (NLP).  

TURULA Anna : Inteligencja wieloraka, NLP, autonomia, ... i inne hity ostatnich dekad - jak z tym żyć? // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 6, s. 68-73  

WITKOWSKI Tomasz : Na lodzie pałac // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 30-32
Wartość terapii NLP Richarda Bandlera.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna