Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
- ZADANIA DYREKTORA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AWANS zawodowy nauczyciela : poradnik / [Małgorzata Pomianowska, Mirosław Sielatycki, Elżbieta Tołwińska-Królikowska]. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, cop. 2000

DZIERZGOWSKA Irena : Wspinaczka po stopniach awansu / Współpr. aut. Maria Kotowska. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2001-2002. - Część I: Nauczyciel stażysta. - 2001. - Część II: Nauczyciel kontraktowy. - 2002. - Część III: Nauczyciel mianowany. - 2001. - Część IV: Opiekun stażu. - 2001. - Część V: Dyrektor szkoły. - 2001. - Część VI: Ekspert. - 2001. - Część VII: Instytucje prowadzące szkołę. - 2001. - Przygotowanie dokumentacji awansu / Wspólpr. autorska Maria Kotowska. - 2003
Filia w Radomsku

KRÓL Ireneusz, PIELACHOWSKI Józef : Organizacja i kierowanie szkołą : narzędzia i techniki organizacyjne dyrektora szkoły. - Warszawa ; Poznań : "Ławica" Redakcja Naukowa, 1993

KRÓLIKOWSKI Jacek : Opiekun nauczyciela : teoria, refleksja, praktyka : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

PIELACHOWSKI Józef : Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. - Wyd. 4 zaktualizowane. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2003

SKŁADANOWSKI Henryk : Awans zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000

SKUBACZ Alicja, DUDA Jerzy : Drogi awansu zawodowego : (poradnik dla dyrektorów szkół). - Opole : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2001
Filia w Radomsku

STACHAŃCZYK Henryka : Dyrektor w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. - Wyd. 2 zm. - Katowice : ZNP OUPiS, 2002

WASIUK Krystyna, ZIELIŃSKA Agnieszka, SOCZYŃSKI Bogumił : Awans zawodowy nauczycieli : poradnik. - Gdańsk : Inst. Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2000

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

[DRUGA] II Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 6  

[PLAN rozwoju zawodowego] : Cezarego Przygockiego - zastępcy dyrektora, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kłodawie, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 18, dod. s. III-IV  

BERDZIK Joanna : Dyrektor a awans zawodowy nauczycieli // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 27-29
Uwarunkowania prawne.  

CO NOWEGO w Nowym Roku Szkolnym? / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 12-14  

DZIERZGOWSKA Irena : Awans zawodowy - szansa czy utrapienie? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 43-45  

DZIERZGOWSKA Irena : Co w prawie piszczy? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 46, 49-50  

DZIERZGOWSKA Irena : Nowy system awansu // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-46  

FLAJSZOK Iwona : Od kogo zależy jakość świadczonych obecnie usług edukacyjnych? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 42-43
System awansu zawodowego nauczycieli. Stopnie awansu zawodowego.  

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 3] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, dod. s. IV  

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 2] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, dod. s. IV  

KONARSKA Teresa : Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. [Cz. 1] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 42, dod. s. IV  

KWIATKOWSKA Ewa : Awans zawodowy : kilka porad dla dyrektorów i nauczycieli // Oblicza Edukacji. - 2006, nr 2, s. 25-26
Obowiązki dyrektora szkoły jako przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli starających się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.  

NADWORSKI Daniel : Przerwa w odbywaniu stażu : próba interpretacji art. 9d Karty Nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 39  

O PROJEKCIE nowelizacji Karty Nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 11, s. 5-6  

ORACZKO Grażyna : Vademecum dyrektora : zadania dyrektora szkoły w zakresie procedury dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 26-27  

PRZERWA w odbywaniu stażu // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 5, s. 41  

REFORMA systemu edukacji : projekt // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7/8, s. 2-9  

REPS Lidia : Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 5-9  

SAWIŃSKI Julian Piotr : Jak zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela? // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 5, s. 6-10  

ZADANIA dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 24-35  

ZAWISZA Anna : Planowane zmiany // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, s. 38-40

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna