Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MANIPULACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BATKO Andrzej : Sztuka perswazji czyli Język wpływu i manipulacji : słowa mogą być bronią, działać jak narkotyk i przynieść bogactwo. - Gliwice : Wydawnictwo "Helion", 2005

DALMEIDA Fabryce : Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

DOLIŃSKI Dariusz : Techniki wpływu społecznego. - Warszawa : Wydawnictwo SCHOLAR, 2005

FORWARD Susan, FRAZIER Donna : Szantaż emocjonalny. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

JABŁOŃSKI Wojciech : Kreowanie informacji : media relations. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

JOULE Robert Vincent : Gra w manipulacje : wywieranie wpływu na uczciwych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

KIRSCHNER Josef : Manipulować - ale jak? : osiem praw postępowania z ludźmi. - Warszawa : Wydawnictwo SOKRATES, 1994

WRÓBEL Alina : Wychowanie a manipulacja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ALBERTOWSKA Anna : Dziecko - podmiot reklamy // Edukacja i dialog. - 2006, nr 1, s. 58-60
Wpływ reklam telewizyjnych na wyobraźnię dzieci.

BAJCAR Elżbieta : Szczepionka na uległość // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 10-14
Perswazja i szkodliwa manipulacja.

BAJEROWA Irena : Manipulacja językowa dla osiągnięcia sukcesu medialnego : (na podstawie pewnego wywiadu prasowego) // Poradnik Językowy. - 2005, z. 4, s. [3]-8

BARTKOWSKA-NOWAK Dobrosława : Niewidoczne sznurki // Charaktery. - 1999, nr 7, s. 19-20
O skuteczności perswazji służących manipulacji i reklamie.

BIERNAT Tomasz : Media - wychowanie czy manipulacja? // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 3, s. 32
Autorytet medialny.

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dzieci - odbiorcy reklam // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 10-13
Zagrożenia dla psychiki dziecka.

CZARNY Mariola : Język jako środek manipulacji odbiorcą na podstawie Świętoszka Moliera // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 24-27
Inne przykłady manipulowania ludźmi - reklama, przemówienia, hasła wyborcze.

CZERWIŃSKI Paweł : Gry psychologiczne - ukryta forma manipulacji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 31-36

CZUBAJ Mariusz : Wampirki i lolitki // Polityka. - 2003, nr 28, s. 66-69
Idealni konsumenci, czyli dzieci w szponach mediów i reklamy.

DOLIŃSKI Dariusz : Cała prawda o kłamstwie // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 12-16
Dlaczego kłamiemy? Kłamstwo w polityce i reklamie.

DOLIŃSKI Dariusz : Uczył Vicary Marcina // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 16-18
Wykorzystanie elementów erotycznych w reklamie. Manipulacja społeczna.

DRZEWIECKI Piotr : Mniej lub bardziej dyskretni manipulatorzy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 50, s. 15
Manipulacja w mediach. Zadanie dla nauczycieli, jak poszerzyć świadomość ucznia, aby nie ulegał temu wpływowi.

DYBALSKA Renata : Czy białe może być czarne? : o reklamowych mechanizmach językowej manipulacji // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 6, s. 84-91
Analiza środków językowych i stylistycznych reklam.

DZIEWIECKI Marek : Wartość życia // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 5-6
Manipulacja ludzką świadomością w kontekście chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodziny.

FALKOWSKI Andrzej : Mieszanie w pamięci // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 34-35
Projektowanie reklamy ingerującej w umysł klienta.

GOLIŃSKA Lucyna : Zrozum : boli mnie to, że cię krzywdzę // Charaktery. - 2001, nr 5, s. 33
Odwoływanie się do empatii jako zręcznego narzędzia manipulacji.

GOŁAŚ Robert : Umysł w sidłach // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 16-19
Techniki manipulacyjne stosowane przez sekty. Są to m.in.: bombardowanie miłością, pranie mózgu itp.

GREGORCZYK Beata : Kto je nauczy sztuki odmawiania? // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, [nr] 4, s. 46
Wpływ reklamy na dziecko.

GROCHOWSKA Alicja : W sieci reklam // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 29-30
Mechanizm działania i proces odbioru reklamy.

GRZESZAK Adam : Handel dźwignią reklamy // Polityka. - 2004, nr 10, s. 34-36
Przykład marketingu alternatywnego. Promocja przez emocje.

GRZESZAK Adam : Spojrzenie w cenie // Polityka. - 2006, nr 28, s. 38-40
Reklama zewnętrzna (na billboardach), która przeżywa w Polsce prawdziwy boom.

HISZPAŃSKA Bogumiła : Manipulacja pozytywna // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s. 26-28
Style oddziaływania nauczyciela na ucznia.

HUSSEIN Magda : Wpuść przez próg // Polityka. - 2003, nr 38, s. 78-79
Jak uwodzą konsumenta specjaliści od reklamy.

JOŃCA-JASIŃSKI Jacek : Bieguny manipulacji // Charaktery. - 2001, nr 2, s. 29-30
Wady i zalety wpływu społecznego.

KAPIAS Michał : Jak obronić młodzież przed sektami? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 62-66
Program mający na celu ukazanie sekciarskich mechanizmów manipulacji uczestnikami.

KARCZMAREWICZ Stefan : Dr Zdrowy Rozsądek // Polityka. - 2002, nr 36, s. 71-73
Jak reklama wpływa na kupno leków bez recepty w Polsce.

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8
Styl życia i konsumpcji narzucony przez reklamę. Znaczenie edukacji dla przygotowania małego odbiorcy mediów.

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Wszystko na wyprzedaż // Polityka. - 2004, nr 8, s. 28-30
Wyprzedaże w sklepach, promocje - czy okazje uzależniają?

KOŚMICKI Eugeniusz : Granice manipulacji społecznej // Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 2, s. 61-67

KULIK-JĘSIEK Agnieszka : Szkoła i manipulacja // Guliwer. - 2006, nr 1, s. 18-22

KUŚPIT Małgorzata : Dziecko w świecie reklamy // Remedium. - 2006, nr 3, s. 22-23
Wpływ reklamy na dziecko.

LATAŃSKA Iwona : Między manipulacją a wychowaniem // Problemy opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 48-50

LESZCZUK Anna : "Pigułka reklamowa da ci to czego pragniesz", czyli o mechanizmach działania reklamy // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 15-18

LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ Anna : Wizerunek dziecka w polskiej reklamie - wabik czy konsument? // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 34-41

LITWIŃSKA-MALEC Katarzyna : Manipulacja reklam telewizyjnych // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 17-24

LUBELSKA Krystyna : Dopiec chrupkom // Polityka. - 2003, nr 50, s. 72-74
Tajemnica sukcesu reklam.

LUBELSKA Krystyna : Oko w oko // Polityka. - 2006, nr 31, s. 79-81
Niesztampowe działania reklamowe.

MAISON Dominika : Aktywator kontra ceramidy // Charaktery. - 1999, nr 7, s. 21-23
Magiczne słowa w reklamach produktów drogeryjnych i spożywczych.

MAISON Dominika : Jak sprzedać ideę // Charaktery. - 2000, nr 5, s. 21-23
Czym jest reklama społeczna? Jak ją przeprowadzić, aby odniosła pożądany skutek.

MAISON Dominika : Ukryta dźwignia handlu / rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2006, nr 8, s. 56-58
Oddziaływanie reklamy.

MAMCARZ Artur : Metodologia badań nad językiem nakłaniania : zarys problematyki // Poradnik Językowy. - 1996, z. 10, s. 14-24
Propaganda, nowomowa, manipulacja, perswazja.

MARUSZEWSKI Tomasz, ŚCIGAŁA Elżbieta : Nasze wyprane mózgi łowców // Charaktery. - 1999, nr 7, s. 12-18
Mechanizmy manipulacji.

MELLIBRUDA Leszek : Wymiary reklamy społecznej // Remedium. - 2000, nr 2, s. 5-7
Jak może oddziaływać reklama na odbiorcę.

MOŃKO Michał : Skorumpowany język manipulacji // Odra. - 2000, nr 2, s. 2-11
Perswazja wywierana na odbiorcę przez środki masowego przekazu i reklamę.

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Manipulacja historią Polski // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 16-17

ORKISZEWSKA Barbara : Uległość wobec reklam // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 61-64
Wpływ reklam telewizyjnych na dzieci i młodzież.

PASZEWSKI Andrzej : Manipulacje genetyczne z człowiekiem // Znak. - 1999, nr 6, s. 69-79
Problem granic etycznych.

PAWLICA Beata, WIDAWSKA Edyta : Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 51-57

PSZKIT Dorota : Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45

RĄPAŁA Grzegorz : Reklama - ja i ty. // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 14-15
Wpływ reklamy na świadomość odbiorcy.

ROSIŃSKA Agnieszka : Jak reklamuje się perfumy // Poradnik Językowy. - 2004, z. 1, s. [65]-73
Opis sposobów, za pomocą których nadawcy reklam starają się nakłonić odbiorców do nabycia perfum.

SMÓL Joanna : Perswazja w informacji telewizyjnej // Poradnik Językowy. - 2005, z. 6, s. [48]-57
Manipulacja informacją na przykładzie telewizyjnych programów informacyjnych - "Faktów" oraz "Wiadomości".

STASIAK Piotr : Kuszą i koszą // Polityka. - 2003, nr 44, s. 40-42
Jak banki wabią klientów.

STEFAŃSKA Kazimiera : Reklama czyli życzenia osobliwe : cykl lekcji - edukacja medialna // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 37-45
Reklama jako komunikat językowy. Mechanizmy manipulacji językowej ukryte w sloganie reklamowym.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Manipulacje reklamy - też retoryka? // Polonistyka. - 1994, nr 7, s. 416-421
Odbiór współczesnych tekstów perswazyjnych.

SZCZĘSNA Ewa : Humor w reklamie // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 3, s. 5-12
Komizm i humor jako chwyt tekstowy i źródło dojścia do reklamowanego przedmiotu.

SZYMAŃSKI Antoni : Badania czy manipulacja? // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 12-13
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży (refleksja na temat badań prowadzonych przez sieć międzynarodowych organizacji feministycznych).

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Rodzicielskie reakcje // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 26, s. 13
Zachowania manipulacyjne rodziców.

TRĘBSKI Krzysztof : Reklama tygodnia / współpr. Małgorzata Zdziechowska // Wprost. - 2006, nr 33/34, s. 52-[53]
Efektywność reklamy w środkach masowego przekazu (telewizja, radio).

TURLEJ Zofia : Reklamowe manipulowanie // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 6, s. 63-66

URYGA Danuta : Marketing na terenie szkoły : jak rynek "wychowuje" młodego klienta? // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 36-43
Reklama w szkole.

WIECZORKIEWICZ Anna : Projekt turystycznego świata // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 1, s. [95]-121
Reklama turystyczna. Świat przedstawiony w reklamach turystycznych.

WIŚNIEWSKI Czesław : Kiedy wychowanie staje się manipulacją // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 312-326

WIŚNIEWSKI Czesław : Manipulacja a wychowanie // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 4, s. 19-21

WOSIŃSKA Wilhelmina : Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjalizowanego świata // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 38-39
Reklamy skierowane do dzieci.

WOSIŃSKA Wilhelmina : Jesteś inny, ale są inni // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 24-26
Triki stosowane w reklamie i uwzględniające specyfikę kultury.

ZAJDEL Krzysztof : Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46
Jakość programów dla dzieci, reklama telewizyjna - wpływ na dzieci.

ZALEWSKA-GRELOCH Ewa : Reklama w Internecie - polski punkt widzenia // Poradnik Językowy. - 2006, z. 1, s. [29]-41
Cechy, semiotyka, język reklamy internetowej.

ZAPOLSKA Anna : Reklama - krzywe zwierciadło kultury // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 58-62

ZWOLIŃSKI Andrzej : Media - nadzieje i obawy // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 9
Środki masowego przekazu jako źródło informacji i manipulacji.

ŻARKIEWICZ-PACAK Aleksandra : Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 32-35
Reklama kształtuje postawy konsumpcyjne młodzieży.

ŻYDOWO Mariusz : Biomedyczne problemy molekularnych badań i manipulacji genetycznych // Wszechświat. - 1997, nr 6, s. 158-161

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna