Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

LĘKI I STRESY SZKOLNE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 


WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA-BIERNAT Danuta : Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocł., 1998

CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ Mariola, PANKOWSKA Dorota : Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. - Wyd. 4. - Warszawa : WSiP, 1995

DYMEK Marzena : Na rozdrożu : psychologiczny poradnik dla młodzieży. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998

ELLIOT Julian, PLACE Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 40-63 : Odmowa chodzenia do szkoły

HART Archibald : Twoje dziecko i stres. - Warszawa : Wydaw. Rodzinny Krąg, 1995

KARGULOWA Alicja : Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? - Warszawa : WSiP, 1991

ŁYSEK Jan : Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna // W: Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. - Kraków :"Impuls", 1998. - S. 65-83

OBUCHOWSKA Irena : Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. - Warszawa : WSiP, 1996. - S. 124-152 : Problemy szkolne młodzieży

OBUCHOWSKA Irena : Dynamika nerwic : psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN, 1983

ONISZCZENKO Włodzimierz : Stres to brzmi groźnie. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

PISANKO Marzena : Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć. - Łódź : "Wing", 2001

RANSCHBURG Jeno : Lęk, gniew, agresja. - Warszawa : WSiP, 1980


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


BACH-OLASIK Teresa : Formy obrony przed lękiem uczniów i ich rodziców // Edukacja. - 1989, nr 1, s. 59-68

BACH-OLASIK Teresa : Lęk a obraz siebie u dorastającej młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1992, nr 1, s. 21-27

BACH-OLASIK Teresa : Lęk a rozwój młodzieży // Edukacja. - 1991, nr 1, s. 52-66

BACH-OLASIK Teresa : Lęk i szkoła // Nowa Szkoła. - 1993, nr 3, s. 158-166

BACH-OLASIK Teresa : Lęk dzieci jako rezultat modelującego wpływu rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, wkł. s. 66-74

BACH-OLASIK Teresa : Niektóre sposoby terapii lęku u młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 1, s. 17-22

BACH-OLASIK Teresa : Rodzinne i podmiotowe uwarunkowania lęku ucznia // Nowa Szkoła. - 1993, nr 4, s. 212-217

BĄKOWSKA Marta : Lęk, stres i strach jako bariery w wychowaniu // Kieleckie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (1999), s. 129-147

BEDNARCZYK Barbara : Jak nauczyć się żyć ze stresem // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 22

BURTOWY Maria : Lęk w opinii dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 83-87

CZECHOWSKI Jan : Trudności emocjonalne uczniów // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 398-401

DOBRZAŃSKA Beata : Przyczyny przeżywania strachu // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 250-251

DZWONKOWSKA Stanisława : Nerwice szkolne u dzieci // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 28-29

HIGHAM Sharon J., BUESCHER Thomas M. : O zdolnej młodzieży - radzenie sobie ze stresami wywołanymi odmiennością // Edukacja. - 1989, nr 1, s. 95-107

JANUSZEWSKA Elżbieta : Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym // Przegląd Psychologiczny. - 2000, nr 4, s. 481-497

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Przyczyny lęków u dzieci // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 21-25

KALISZ Jolanta, TWARÓG Elżbieta : Stres jako aspekt badania klimatu szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 31-34

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Czynniki atmosfery szkolnej i lęki // Edukacja. - 1991, nr 1, s. 67-78

KAROLCZAK-BIERNACKA Barbara : Lęk szkolny : co młody nauczyciel powinien wiedzieć o lęku? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 528-535

KLIMOWICZ Grażyna : Lęk w szkole i związane z nim przeżycia uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1986, nr 2, s. 79-84

KMITA Agnieszka : Lęk w szkole // Życie Szkoły. - 1991, nr 5, s. 259-266

KORDOWICZ Aleksandra, MIELCAREK Dorota : Trening antystresowy dla maturzystów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, wkł. s. (42)-(44)

KOŚMIDER Celina : Do szkoły bez lęku // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 358-359

LIGOCKA Magdalena : Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 33-37

ŁYSEK E., ŁYSEK J. : Fobia szkolna // Rodzina i Szkoła. - 1987, nr 9, s.IV

MOLICKA Maria : Uwarunkowania lęku u dzieci // Grupa i Zabawa . - 1999, nr 2, s. 6-12

MULARSKA Małgorzata : Uczeń i stres // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 4, s. 14,16,17

MUSZYŃSKA Ewa : Sytuacja ekspozycji społecznej dziecka - źródło lęku szkolnego // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 45-55

NAMYSŁOWSKA Irena : Nerwice szkolne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 5, s. 7-10

OSZWA Urszula : W szkole bez lęku // Remedium. - 2002, nr 6, s. 10-11

PANKOWSKA Dorota : Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów (ćwiczenia służące radzeniu sobie ze stresem) // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 21-24

PISULA Ewa, BAUM Mirosław : Jak dzieci radzą sobie ze stresem? // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 11-14

RASZKIEWICZ Henryk : Lęk ucznia a oddziaływania wychowawcze w rodzinie i szkole // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 4, s. 311-312

0ROGALA Grzegorz : O stresie w szkole // Szkoła Zawodowa. - 1994, nr 7, s. 34-36

RYLKE Hanna : Nerwice szkolne - co to jest i co z tym robić? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 471-473

SEKUTOWSKA Marzena : Osłabić lęk, przełamać samotność // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 28-29

SEUL Sylwia : Zmaganie się dziecka ze stresem // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 20-26

SITARCZYK Małgorzata : Lęk. Tworzy czy niszczy? // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 98-101

SOROKA Anetta : Sytuacje lękowe w życiu dzieci sześcioletnich // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 88-94

SOROKA Anetta : Zachowania osób dorosłych wobec dzieci znajdujących się w sytuacjach lękowych // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 84-87

STAŃCZYK Dorota : Jak radzić sobie ze stresem?. - Warsztaty psychologiczne // Wychowawca. - 1996, nr 3, s. 19

STRITMATTER P. : Mniej lęku szkolnego : konkretyzacja, realizacja i ewaluacja pewnego programu pedagogicznego // Edukacja. - 1989, nr 1, s. 44-58

TUBEK Stanisław : Stres pobudza i niszczy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 42-43

WALAWSKA-PAPROCKA Maria : Sytuacje stresowe w szkole // Edukacja. - 1991, nr 1, s. 78-86

WITKOWSKA Agnieszka, JABŁOŃSKI Sławomir : Co to jest fobia szkolna? // Edukacja i Dialog, 1999, nr 2, s. 44-50

WÓJTOWICZ Bożena : Lęk przed niepowodzeniem na lekcjach geografii // Geografia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 236-238

ZAGOZDON Małgorzata : Sprawdziany bez stresu // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 467-470

ŻUKOWSKA Zofia : Stres a twój styl życia // Lider. - 1997, nr 10, s. 5-8

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna