Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

CHOROBA ALZHEIMERA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze    

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BISHOP Georg D. : Psychologia zdrowia. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2000. - S. 348-351: Jak żyć z chorobą Alzheimera?

BRZYSKA Maria, ELBAUM Danek : Choroba Alzheimera // W: Mózg a zachowanie / red. nauk. Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - S. 567-589

CARSON Robert C., BUTCHER James n., MINEKA Susan : Psychologia zaburzeń. Vol. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 750-759: Otępienie typu alzheimerowskiego

DOBRYSZYCKA Wanda, LESZEK Jerzy, RYMASZEWSKA Joanna : Choroba Alzheimera : patogeneza, diagnostyka, leczenie. - Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002

HERZYK Anna : Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. - Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2005. - S. 262-266: Zaburzenia pamięci w przebiegu demencji Alzheimera

NOWICKA Agnieszka : Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2004. - S. 258-275

NOWICKA Agnieszka : Wsparcie społeczne rodzin pacjentów z chorobą Alzheimera ze strony organizacji alzheimerowskich // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 234-245

STUART-HAMILTON Ian : Psychologia starzenia się : wprowadzenie. - Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2006. - S. 169-174

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

CHOROBA Alzheimera - rosnący problem medyczny, społeczny i rodzinny // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 57-60  

CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Cebula w apteczce : na tropach zabójcy mózgu // Polityka. - 1998, nr 35, s. 68-69
Przyczyny choroby Alzheimera.  

CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Samobójstwo mózgu // Polityka. - 1996, nr 14, s. 84-85  

DOMAGAŁA Aneta : Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. - T. 32 (2003), s. 105-126  

DOMAGAŁA Aneta, DŁUGOSZ Edyta : Perseweracje werbalne jako przedmiot badań nad demencją typu Alzheimera // Logopedia. - T. 30 (2002), s. [155]-168  

DOMAGAŁA Aneta, DŁUGOSZ Edyta, GUSTAW Katarzyna : Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. - T. 32(2003) , s. 245-259

JURGOWIAK Marek : Choroba Alzheimera - rola białka amyloidowego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 3, s. 150-156  

NAJDENOWA Wiktoria : Choroba Alzheimera w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 42-45  

POSTOŁA Aleksandra : Alzheimer w oku // Wprost. - 2006, nr 48, s. 88-89
Choroba Alzheimera. Wczesne wykrywanie choroby. Zapobieganie.  

SADOWSKA Alicja : Agresywne zachowania chorych na Alzheimera // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 24-26
Omówienie relacji opiekun-osoba chora. Wskazówki postępowania wobec chorego.  

STRADOWSKI Jan : Doktor Alzheimer / współpr. Monika Florek // Wprost. - 2004, nr 38, s. [80]-82
Choroba Alzheimera. Czy istnieje skuteczne zapobieganie?  

SYGUT-NOWAK Marzena : Choroba niepamięci : pierwsze objawy choroby Alzheimera można zaobserwować już u dwudziestolatków // Wprost. - 2000, nr 2, s. 66-67  

WALEWSKI Paweł : Układanka niepamięci : Alzheimer - choroba w Polsce wstydliwa // Polityka. - 1999, nr 38, s. 67, 69  

WALEWSKI Paweł : Uwięzieni we mgle : choroba Alzheimera // Polityka. - 2002, nr 38, s. 79-80

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna