Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DYMARA Bronisława, MICHAŁOWSKI Stanisław Czesław : Dziecko w świecie przyrody : książka do wychowania proekologicznego. - Kraków : "Impuls", 2000

GRODZIŃSKA-JURCZAK Małgorzata, NIESZPOREK Katarzyna, TARABUŁA-FERTAK Marta : Co warto przedszkolakom o środowisku naturalnym opowiadać? : scenariusze zajęć dla sześciolatków. - Kraków :"Zielone Brygady", 2005

KOT Marek, KOT Małgorzata : Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisali Marek i Małgorzata Kot. - Kielce : MAC EDUKACJA, 2003

KULIK Ryszard : Jak kształtować postawy proekologiczne : trening grupowy w edukacji ekologicznej. - Katowice : "Śląsk", 2001

KULIKOWSKA Elżbieta, WERNIK Elżbieta : Koło biologiczno-ekologiczne w szkole podstawowej i gimnazjum : scenariusze zajęć. - Płock : "KOREPETYTOR" - M.Gałczyński, 1999

PARCZEWSKA Teresa : Efekty i wartości stosowania metod aktywizujących w edukacji przyrodniczej uczniów klas początkowych // W : Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. Uniw. M.Curie-Skłodowskiej. 2005. - S. 311-317

PAŚKO Ingrid : Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I-III szkół podstawowych. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

POPKO-TOMASIEWICZ Krystyna, STEFANIK Mariola : "Czym skorupka za młodu nasiąknie. czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas : autorski program edukacji ekologicznej dla klasI-III : poradnik dla nauczyciela, klasa III : chronimy przyrodę we własnym otoczeniu. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

POPKO-TOMASIEWICZ Krystyna, STEFANIK Mariola : "Czym skorupka za młodu nasiąknie. czyli Jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : autorski program edukacji ekologicznej dla klas I-III : poradnik dla nauczyciela, klasa I : jesteśmy wrażliwi. - Poręba Wielka : Gorczański Park Narodowy, 2006

PRZYRODA przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi / przeł. [z niem] Edeltrauta Janik [i in.]. - Warszawa : WSiP, 1988

STASICA Jadwiga : 160 [sto sześćdziesiąt] pomysłów na nauczanie zintegrowane z przyrody w klasach I-III. - Kraków : "Impuls", 2001
Filia BPP w Tomaszowie

STUDZIŃSKA Maria : Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną. - Warszawa : WSiP, 1989

WILKEN Hedwig : Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody : edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej. - Kielce : "Jedność", 2004
Filia BPP w Radomsku i Tomaszowie Maz.

WILKES Angela : Moja pierwsza książka : przyroda. - Warszawa : Polska Oficyna Wydaw. "BGW", [1990]. - Na okładce: Jak odkrywać i poznawać otaczający nas świat

ZIOŁO Irmina : Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002
Filia BPP w Radomsku

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIGAJ Janusz, PŁYTYCZ Barbara : Wakacyjne obozy - szkołą kształtowania zainteresowań biologicznych // Biologia w Szkole. - 1984, nr 1, s. 31-35

BLECHARCZYK Anna : Rola ciekawostek przyrodniczych w edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym // Przyroda Polska. - 2004, nr 12, dod. s. 8-9

DULISZ Beata : Konkursy ornitologiczne dla młodzieży szkolnej // Biologia w Szkole. - 1999, nr 2, s. 117-118

GIECEWICZ Ryszarda : Program działań pozalekcyjnej pracy z młodzieżą, kształcący umiejętności i zainteresowania przyrodnicze, rozwijane na zajęciach koła LOP // Przyroda Polska. - 2005, nr 9, dod. s. 2-3

GÓRECKA Alicja : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 69-84

GÓRNIEWICZ Józef : Czynniki rozwoju zainteresowań dzieci 9-10 letnich (z badań) // Nowa Szkoła. - 1987, nr 5, s. 288-293

GRABOWSKI Karol : Zdobywamy odznakę "Umiem dbać o środowisko" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej klasy I-III // Aura. - 2003, nr 7, dod. s. 3-5

GRYCA Ryszard : Wakacyjne obozy przyrodnicze // Biologia w Szkole. - 1988, nr 1, s. 41-46

JASZEK Danuta : Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej : scenariusz zajęć koła biologicznego // Biologia w Szkole. - 1998, nr5, s. 294-295

KARPIŃCZYK Łucja : Jak rozwijam zainteresowania przyrodnicze // Nowa Szkoła. - 1983, nr 7/8, s. 345-347

KOPEĆ Beata : "Z przyrodą za pan brat" : scenariusz dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej turnieju wiedzy o przyrodzie // Aura. - 2004, nr 8, s. 8-9

KOPIJ Grzegorz : Kształtowanie ornitologicznych zainteresowań uczniów // Biologia w Szkole. - 1993, nr 1, s. 45-47

LOWE B. : Zainteresowania biologiczne uczniów // Biologia w Szkole. - 1992, nr 4, s. 200-206

MAKOWSKA Jolanta, KWIATKOWSKA Barbara : Las pachnący żywicą : scenariusz międzyszkolnego konkursu przyrodniczego pn. "Las pachnący żywicą" // Przyroda Polska. - 2004, nr 8, dod. s. 4-5

MARYNIAK Małgorzata : Turniej wiedzy i umiejętności ekologicznych dla klas III // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 10-11

OGORZAŁEK Tadeusz : Jak założyć Szkolne Koło LOP // Przyroda Polska. - 2003, nr 9, dod. s. 1-3

PANCERZ Wioleta : Program koła przyrodniczo-zdrowotnego : (dla II etapu kształcenia) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-48

PASZYLKA Danuta, WRÓBEL Barbara : Ekologia i zabawa : gimnazjalny konkurs wiedzy i umiejętności // Geografia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 36-40

PEDRYC-WRONA Maria, JARECKA Małgorzata : Rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych // Biologia w Szkole. - 1989, nr 2, s. 112-114

RODZIK Halina : Jak rozwijam zainteresowania biologiczne uczniów // Biologia w Szkole. - 1984, nr 1, s. 53-55

STÓJ Marian : Organizacja zainteresowań ornitologicznych młodzieży szkolnej // Biologia w Szkole. - 1989, nr 2, s. 118-120

WITKOWSKI Krzysztof, Ziółkowski Marek : Wycieczki ornitologiczne w szkole podstawowej // Biologia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 48-50

ZYZIK Elżbieta, PARLAK Mirosława : Rola wycieczki w poznawaniu otaczającego świata // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 20-25

ŻEBER-DZIKOWSKA Ilona : Rozwijanie zainteresowań biologicznych na zajęciach pozalekcyjnych // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 42-43

ŻYŁA Emil : Jak nauczyć młodzież obserwacji ptaków // Biologia w Szkole. - 1989, nr 2, s. 122-123

ŻYŁA Emil : Koło fotograficzne w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych młodzieży // Biologia w Szkole. - 1985, nr 1, s. 53-60

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna