Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

GŁOŚNE CZYTANIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄK Piotr : Czytanie i recytacja w klasach początkowych. - Warszawa : WSiP, 1984

PAPUZIŃSKA Joanna : Czytania domowe. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975. - S. 39-50 : Od dwóch do pięciu lat; S. 50-60 : U progu samodzielności

ROJKOWSKA Katarzyna : Naucz małe dziecko myśleć i czuć : zabawa w czytanie, matematykę i muzykę od 1. do 5. roku życia. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi", 2003. - S. 61-97 : Zabawa w czytanie

ZAKRZEWSKA Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. - Warszawa : WSiP, 1996. - 105-107 : Głośne czytanie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŹDZIUCH Justyna : Zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy, konkursy z tytułem literackim // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 36-38
Scenariusz zajęć, w którym jednym z elementów jest głośne czytanie wybranych utworów.

CAŁA Polska czyta dzieciom : propozycje realizacji programu / oprac. Anetta Gawryluk [i in] // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 6, s. 6
Między innymi o głośnym czytaniu jako jednej z propozycji realizacji tego programu.

CH. J. : Cała Polska czyta dzieciom - II edycja // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 7/8, s. 27
O głośnym czytaniu dzieciom.

DEMCZUK Barbara : Metody treningowe dla dyslektyków // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 65-68
Dotyczy m.in. głośnego czytania.

FLIS Renata : Czytanie i obcowanie z książką // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 37-41
Między innymi o głośnym czytaniu.

FUDALA Alicja : Formy pracy z czytelnikiem - sposobem na rozbudzenie czytelnictwa w szkole // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 15-18

GORCZOWSKA Anna : W jaki sposób włączyłam się do akcji czytelniczej "Cała Polska czyta dzieciom"? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 4, s. 61-67
Cele akcji i sposoby realizacji, np. poprzez zorganizowanie konkursu pięknego, głośnego czytania wybranych utworów przez uczniów.

KOŁEK Mirosław, PASZKOWICZ Monika : Ratujmy baśń! : (rozważania na marginesie akcji : "Cała Polska czyta dzieciom") // Biblioteka w Szkole. - 2004, [nr] 4, s. 16
Między innymi o potrzebie głośnego czytania baśni dzieciom.

KOWALCZUK Marzena : "Cała Polska czyta dzieciom" : kilka refleksji o głośnym czytaniu // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 9-10
Omówiono zalety głośnego czytania dzieciom na przykładzie ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

KUBICKA Sylwia : Ilustracja do baśni Hansa Christiana Andersena pt.: "Dziewczynka z zapałkami" : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej : [dokument elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2005, nr 3. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl
Ważnym elementem tego scenariusza jest głośne czytanie baśni.

LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna : Biblioteki dla dzieci i czytania rodzinne w Korei Płd. i Japonii // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, dod. "Świat książki dziecięcej", s. 1-3

LIS Mateusz : O głośnym czytaniu i jak to robić / oprac. Mateusz Lis na podstawie książki "Children & Books" Zena Shutherland, New York 1996 // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 61-63

MACIEJEWSKA Alicja : Filomen kontra Reksio, czyli koty i psy w książkach i nie tylko : scenariusz imprezy czytelniczej połączonej z wystawą dla klas 0-IV // Biblioteka w Szkole. - 2006, [nr] 2, s. 18-19
Między innymi o głośnym czytaniu jako elemencie imprezy czytelniczej.

MAZUR Stanisław : Dziennikarze czytają dzieciom // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, [nr] 7/8, s. 27

NAJCIEKAWSZY pomysł na "Głośne czytanie dziecku" : konkurs / oprac. Anna Tymoszuk [i in.] // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 4, s. 36-38

POTASIAK Tamara : Głośne czytanie w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2003, [nr] 11, 4-5
Czytanie ze zrozumieniem.

PRAJSNER Mira : Cała Polska czyta dzieciom // Remedium. - 2002, nr 1, s. 4-5
Sondaż - czy w polskich rodzinach istnieje zwyczaj głośnego czytania dzieciom.

PUŚLECKI Władysław : Tempo i poprawność czytania głośnego : po 3 latach zintegrowanego kształcenia // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 259-266

ROSZKOWSKA Dagmara : Biblioteka czytała dzieciom. : [dokument elektroniczny] // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2006, nr 3/4. - Tryb dostępu : http://www.pedagogiczna.edu.pl

STUDNIEWSKA Bożena, MŁYNARCZYK Maria : Cała Polska czyta dzieciom : propozycje dla bibliotekarzy szkół podstawowych // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 6, s. 7-9
O głośnym czytaniu uczniom przez bibliotekarzy.

STYSIAK Stefania : Jak zachęcać dzieci do czytania? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 33-36
Między innymi przez głośne czytanie.

TOMASZEWSKA Małgorzata : "Środowe czytanie" w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 16-17

WĄDOŁOWSKA-LESNER Katarzyna : Czytanie głośne a czytanie ciche // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 30-31
Rozwijanie umiejętności czytania wśród uczniów.

WĘDROWSKA Danuta : "Cała Polska czyta dzieciom" - i my też czytamy // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, [nr] 5, s. 26-27
Kampania, mająca na celu poprzez głośne czytanie dzieciom, zapewnienie im dobrego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego.

WILAND Alicja : Zabawy ze słowem : koło polonistyczne uczniów klas niższych // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 41-45
Między innymi o głośnym czytaniu, jako jednym z elementów realizacji tego scenariusza zajęć.

 

 

Oprac. Sylwia Kubicka, Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna