Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BULERA Maria, KNASIŃSKA-SZYMAŃSKA Grażyna : Nauczyciele i rodzice partnerami w trudnym okresie adaptacji dziecka w przedszkolu // W: EDUKACJA wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004. - S. 44-50

DOJRZAŁOŚĆ przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska; współpraca Maria Krzyśko, Tadeusz Kurek. - Katowice : Uniw. Śląski, 1978

KIENIG Anna : Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola // W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Sabina Guz. - Warszawa : Wydaw. Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP, 2001. - S. 161-172

LUBOWIECKA Jadwiga : Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola . -Warszawa : WSiP, 2000
(Filia w Bełchatowie)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BOROŃ Maria : Grupa zabawowo-adaptacyjna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 50-52  

BOROWIEC Alicja, KOZERA Barbara : Wycieczka w Dniu Dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 47(367)-48(368)
Jak złagodzić stres dzieci i rodziców związany z pójściem dziecka do przedszkola.  

GÓRSKA Małgorzata : Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003. nr 7, s. 408-410  

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Płaczę i rozpaczam gdy muszę iść do przedszkola : o kłopotach adaptacyjnych dzieci i o tym, w jaki sposób można je zmniejszyć // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, dod. "Wspomaganie Rozwoju Dzieci Trzyletnich" s. 117-124 (9)-(15)  

GRZĘZIKIEWICZ Dorota, SZABELSKA Lidia : Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29(349)-31(351)
Jak ułatwić dzieciom adaptację w przedszkolu.  

KEMPISTY Anna, BUKOWSKA Anna : Program działań adaptacyjnych // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 12-14  

KNAPIK Agnieszka : Jak pomóc dzieciom i rodzicom? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 338-339
Zabiegi przedszkola ułatwiające adaptację dzieci w przedszkolu.  

KRAWCZYK Danuta : // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 432-433  

LESZCZ-KRYSIAK Agnieszka : Pierwsze dni sześciolatka w oddziale przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 480-481

LESZCZYŃSKA Mirosława : O adaptacji trzylatków w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 528-531  

LUBOWIECKA Jadwiga : Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330  

ŁAPIŃSKA Edyta : Adaptacja przedszkolaka // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 42, s. 13
Organizowanie prawidłowego przebiegu procesu adaptacji dziecka do nowych warunków. Programy adaptacyjne. 

ŁUCZAK Halina : Zajęcia adaptacyjne z dziećmi trzyletnimi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 7, s. 434-435

MALEWICZ Halina : Przyjazne przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 362-364
Jak ułatwić dzieciom 3-letnim adaptację w przedszkolu  

MIGDAŁ-BARAN Teresa : Sześciolatek pierwszy rok w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s.634-636
Adaptacja dzieci sześcioletnich.  

MURASZKO Waleria : W trosce o trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 336-338
System działań pedagogicznych i organizacyjnych mających na celu szybką adaptację dzieci w przedszkolu.

NIEWIAROWSKA Katarzyna : Pierwsze kontakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38(422)-40(424)
Adaptacja dziecka w przedszkolu. Dni otwarte dla rodziców.  

SZULSKA-WYRWA Ewa : Adaptacja małego dziecka w nowym środowisku // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26(346)-28(348)

SZULSKA-WYRWA Ewa : Długi proces adaptacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26(346)-28(348)
Adaptacja małego dziecka w nowym środowisku.

SZURKOWSKA Beata : Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44(428)-47(431)
Adaptacja dzieci 3-letnich. Cele zajęć adaptacyjnych.

SZURKOWSKA Beata : Pokonać lęki trzylatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 16-21

WOJEWODA Dorota : Pierwsze kroki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 41-45

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna