Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ZABURZENIA EMOCJONALNE DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KOZŁOWSKA Anna : Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2005

KOZŁOWSKA Anna : Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym. - Warszawa : WSiP, 1984

KOZŁOWSKA Anna : Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. - Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996

TURECKI Stanley, WERNICK Sarah : Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. AMBER, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM    

BEDNARCZYK Sylwia : Okiełznać emocje // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 327-330  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Przepracowane maluchy // Remedium. - 2004, nr 6, s. 22-23
Skutki nadmiaru zajęć u dzieci.  

CZECHOWSKI Jan : Trudności emocjonalne uczniów // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 398-401  

HANĆ Tomasz : Czego boi się dziecko nadpobudliwe? // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31

KALINOWSKA Małgorzata : Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady ćwiczeń // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 4/5, dod. s. VI-VII

KLAŚ-PUPAR Kinga : Ćwiczeniapomocne w pracy z emocjami. Cz. 6 // Remedium. - 2006, nr 9, s. 21  

LEWCZUK Alicja : Lęk przed ciemnością // Edukacja i Dialog 2000, nr 4, s. 47-51  

ŁUKASIK Maria Izabela : Różne formy nerwicy problemem dydaktyczno-wychowawczym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2003/2004, nr 3, s. 32-35
Rodzaje zaburzeń lękowych.  

MAZUR Danuta : Zaburzenia społeczne i emocjonalne dzieci w klasach niższych // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 148-149  

MAZUR Agnieszka : Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 55-61
Opis przypadku.  

OAKLANDER Vilet : Terapia Gestalt a dzieci // Gestalt. - 2000, nr 3/4, s. 7-12  

OSZWA Urszula : Moczenie nocne u dzieci // Remedium. - 2003, nr 3, s. 10-11
Przyczyny, leczenie, psychoterapia.  

PARUSZKIEWICZ Grzegorz : Moczenie nocne // Życie Szkoły. -2007, nr 2, s. 46-48  

SEUL Sylwia : Zmaganie się dziecka ze stresem // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 20-26  

SITARCZYK Małgorzata, WACH Tomasz : Problemy emocjonalne młodzieży czyli o zapotrzebowaniu na profesjonalną pomoc w zakładach resocjalizacyjnych // Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2004, nr 3-4, s. 15-18  

SŁAWIŃSKA Małgorzata : Ciemnego pokoju nie trzeba się "bać" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 2, s. 104-106  

SZYMEROWSKA Beata : Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38
Zaburzenia rozwoju emocjonalno-uczuciowego (m. in. nieprzystosowanie społeczne, powstawanie nerwic, dzieci obojętne uczuciowo, dzieci agresywne, nadpobudliwe psychoruchowo).  

TARACHA Marta : Dzieci i emocje // Remedium. - 2003, nr 4, s. 22-23  

TARACHA Marta : Ekspresja emocjonalna dzieci // Remedium. - 2002, nr 6, s. 20-21  

TUREK Małgorzata, WOLAŃCZYK Tomasz : Tiki u dzieci // Remedium. - 2003, nr 11, s. 1-3  

WITKIN Georgia : Nasze dzieci pod presją stresu // Charaktery. - 1997, nr 8, s.12-17  

ŻURAWSKA Maria : Zaburzenia emocjonalne a jąkanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 3, s. 175-176 

 

 

ZOBACZ TAKŻE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:  

Dziecko nieśmiałe

Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

Lęki i stresy szkolne

Nerwice

Nadpobudliwość psychoruchowa

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna