Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

AKTUALNE problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod red. Elżbiety Szefler. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 144-173: Poszukiwania optymalnych form współpracy nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami dzieci

WYCHOWANIE przedszkolne . - Kielce : MAC Edukacja, 2002. - S. 15-18

GUZ Sabina : Edukacja przedszkolna w okresie przemian. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 1996. - S. 102-109: Współdziałanie przedszkola z rodziną dziecka

SAWICKA Antonina : Współpraca przedszkola z rodzicami. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : WSiP, 1991

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ANDRZEJEWSKA Jolanta : Dialog z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 51[115]-55[119]
Płaszczyzny i formy współpracy przedszkola z rodzicami.

BARTCZAK Agata : Najważniejsze jest współdziałanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 717-718

BETA Barbara : Pracujemy dla rodziny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 9, s. 549-551

BETA Barbara : Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 3, s. 4-5  

BIELECKA Halina : Rodzinne spotkania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 296-297  

BIELIKOWICZ-BORCZYK Irena : Nie zabraknie chętnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 375-377
Różne formy współpracy z rodzicami.  

BURZYŃSKA Krystyna, WIERUSZEWSKA Alicja : Koncerty "Cztery pory roku" sposobem na współpracę z rodzicami w przedszkolu integracyjnym // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, dod. s. VII-VIII  

CHRZANOWSKA Emilia : W atmosferze zaufania i życzliwości // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 607-609
Formy współpracy z rodzicami kontakty indywidualne, kącik dla rodziców, zebrania grupowe, spotkania warsztatowe.  

CZERWIŃSKA Beata : Budząca się do życia łąka : zajęcia otwarte dla rodziców // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 18-19  

DĄBKOWSKA Anna : Gazetki - to warto robić! Gablota ścienna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s. 35-36
Gazetki jako forma współpracy z rodzicami.

DĄBROWSKA Regina : Dom - przedszkole, poszukiwanie form współpracy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 430-431

DMOWSKA-KIELAR Jolanta : Spotkania to nasza specjalność // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 7, s. 424-425
Formy współpracy i kontaktów ze środowiskiem.  

DOBOSZ Maria, ŁUCZAK Teresa : "Kochamy naszych najbliższych" : współdziałanie nauczycieli przedszkola i katechetów z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 461-464  

DOLIŃSKA Małgorzata : Co rodzice wieźli na okręcie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 7, s. 422-424
Przygotowanie inscenizacji przy udziale rodziców.

DROSZCZ Jagoda : Otwarte drzwi : razem z rodzicami i środowiskiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 461-464

DROSZCZ Jagoda : Wspólnie z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 461-464  

GĄSIOR Iwona, KORBASIŃSKA Edyta : Zajęcia popołudniowe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 53-55
Współpraca rodziców z przedszkolem. Jak w ciekawy sposób spędzać czas wolny ze swoim dzieckiem.  

GLIŃSKA Jowita : Zabawy z mamą i tatą // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 7, s. 539-541  

GŁÓWKA Władysława : Zgodnie z oczekiwaniami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 361
Informator dla rodziców formą współpracy z rodzicami.  

GOŁOŚ Elżbieta : Wigilijny wieczór // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 11, s. 43-44
Spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli w przedszkolu.

GRUSZKO Dorota : Rodzice bliżej przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 140-141  

HADRIAN Helena : Oczekiwania rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 2, s. 102-104
Wyniki ankiety, której celem było uzyskanie opinii rodziców na temat form współpracy z przedszkolem.

JABŁOŃSKA Małgorzata : Las i jego znaczenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 32[480]-34[482]
Scenariusz zajęć otwartych dla dzieci pięcioletnich i ich rodziców

JASZCZYN Elżbieta : Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w placówkach wychowania przedszkolnego // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 65-72

JAŚKOWIAK Ewa : Współpraca rodziców i nauczycieli w przedszkolu // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, dod. s. V-VII

KAMECKA Ewa : Ja i ty - znaczy my // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 4, s. 234-235  

KAŹMIERCZAK K. : Rodzice w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 6, s. 368-369

KILARSKA Wiesława : Przedszkolna biblioteczka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363

KNAPIK Agnieszka : Jak pomóc dzieciom i rodzicom? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 338-339

KORCZYK Anna : "Słoneczne" przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 563-564

KRALA Danuta : Co lubią "tygryski" : scenariusz spotkania z rodzicami przeprowadzonego metodami ruchu rozwijającego W. Sherborne i pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 45-51

KUCHAJA Dorota : Dni otwarte w przedszkolu - moda czy potrzeba? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 4, s. 247-248

LEWANDOWSKA Anita, PERYKASZA Maria : Nasza współpraca z rodzicami // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 4, s. 14

LEWCZUK Jadwiga : Partnerstwo z rodzicami // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 9-10  

ŁĘGOWSKA Barbara : Bardzo miłe to spotkanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s.180-181
Scenariusz spotkania dzieci z rodzicami w przedszkolu.  

MACHULIK Jolanta, SAMBOK Jolanta : Dobry pomysł // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 51-52
Dobra współpraca przedszkola z rodzicami. Zajęcia otwarte dla rodziców.

MAJCHRZAK Hanna : Żyjmy zdrowo // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s. 302-304
Zajęcia z rodzicami.

MIAŁKOWSKA Dorota : Konspekt spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) // Lider. - 2004, nr 4, s. 25-26

MITROS Katarzyna : O różnych formach kontaktów z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 244-247

NOWOSAD Inetta : Bądźmy razem, a nie obok // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 5, s. 300-302
Współpraca przedszkola z rodzicami.  

NOWOSAD Inetta : Nauczyciel i rodzice w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221-224  

ORZECHOWSKA Iwona, WOŁEK Agnieszka : Czarodziejskie klucze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 43[555]-45[557]
Zajęcia otwarte jako forma współpracy z rodzicami. Zabawy i wróży andrzejkowe, konspekty.  

PACHALA Anita, PODSTAWCZYK Teresa : Jak uatrakcyjnić spotkania z rodzicami? // Szkolne Wieści. - 2002, nr 5, s. 12-13  

PADEREWSKA Alicja : Jak pracuję z rodzicami w przedszkolu // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 42, s. 18 Współpraca przedszkola z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

PAPROTNA Gabriela : Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 97-104

PLUCIŃSKA Anna : U nas w Zbąszyniu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 50-52
Formy współpracy przedszkola z rodzicami: zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne, kąciki i tablice informacyjne, zajęcia otwarte i inne.

POKŁOŃSKA Iwona, WŁODARCZYK Anna : Bawimy się z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 562-564

POLAKOWSKA Beata, WLAZEŁ Katarzyna : Spotkania w formie warsztatów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 179-180

POLAN Urszula : Pobaw się ze mną // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 428-429

POTRĘĆ Anna : Pomagamy sobie nawzajem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 3, s. 177-179
Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego, którego zadaniem jest przybliżenie pracy przedszkola rodzicom.  

"POZWÓL dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją" - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Grabowska Hanna [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod. s. III-V

PYKOSZ Teresa : Mama jeżowa : scenariusz zajęć przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich z udziałem rodziców // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 12-13

RAJPOLD Małgorzata : Podróż na wyspy szczęśliwe : scenariusz zajęć otwartych dla rodziców przeprowadzonych w grupie dzieci sześcioletnich // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 14-17

RATYŃSKA Hanna, KOBRYŃCZUK Franciszek, ORŁOWSKA Jadwiga : W domu i przedszkolu : gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 537-544

ROGACZ Iwona, SMODIS Mariola : Z rodzicami przez cały rok // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 426-427  

RYŚ Halina : Przedszkolna rodzina // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4, s. 239-243
Formy współpracy przedszkola z rodzicami.  

SIUDAK Urszula, GĄSIOREK Dorota : Portret rodzinny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 6, s. 364-365
Konspekt zajęć adaptacyjno-poznawczych dla trzylatków umożliwiające zacieśnienie współpracy z rodzicami.

SOCHA Jolanta, LODZIK Aneta : Dziecko w przedszkolu : praca z rodzicami // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 12-13

SOSNOWSKA Joanna, MATCZAK Joanna : Nasze spotkania z rodzicami // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 4, s. 34-38

STACHOŃ Krystyna : Trzy spotkania i turniej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 8, s. 496-498  

STASIŃSKA Irena : Spotkania z rodzicami w konwencji pedagogiki zabawy // Grupa i Zabawa. - 1996, nr 2, s. 23-26  

STEFANOWSKA Elżbieta : Rozwiać obawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 49-50
Przedszkolne dożynki - przykład zajęć otwartych dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

STEFANIAK Hanna : O tworzeniu więzi między rodzicami a nauczycielem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 661-664

SUCHOCKA Ewa, SUGALSKA Stanisława : Uroczystości i zabawy z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 502-504

SZAFRAŃSKA Anna : W trosce o samodzielność i aktywność dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 488-490
Współpraca z rodzicami w zakresie wzajemnej pomocy w rozwoju dziecka.  

SZCZĘSNA Anna : W atmosferze zaufania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 553-555
Rodzaje współpracy przedszkola z rodzicami.  

SZLENDAK Aleksandra : Nasi partnerzy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 2, s. 117-118 Formy współpracy z rodzicami.

SZOĆ Krystyna, RASZEWSKA Maria : O współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 169-172

SZUMNA Dorota : O nową jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 335-343

SZYMALA Renata : Zaczarowane miasteczko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 45-47
Dzień Ziemi w przedszkolu. Spotkanie z rodzicami.  

TYREK Zofia : Zapraszamy rodziców na owocową sałatkę // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 492-493
Konspekt zajęć z udziałem rodziców.  

WITKOWSKA Maria : Partnerstwo rodziców i przedszkola w przygotowaniu dzieci do pisania // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 14-16]

WOŁODŹKO Elżbieta Maria : Co razem, a co osobno // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 706-708

ZWIERNIK Jolanta : Wspólnie z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 5, s. 387-390

ZWIERZCHOWSKA Wiesława : Promocja przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 52-53
Współpraca przedszkola ze środowiskiem (z rodzicami).

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna