Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MOTYW ŚMIERCI W LITERATURZE I SZTUCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


 

ALPATOV Michał : Historia sztuki. T. 1-4. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1978

BERNACKI Marek, DĄBROWSKI Mirosław : Leksykon powieści polskich XX wieku. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo DEBIT, 2003

CHRZANOWSKI Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. - Warszawa : Wydawnictwo Skrypt, 2003. - S. 383-394 : Śmierć

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, ROWIŃSKA Izabella : Szkolny słownik motywów literackich. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1998. - S. 434-447 : Śmierć

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

DZIEJE sztuki polskiej / red. Bożena Kowalska. - Warszawa : WSiP, 1987

DZIEJE sztuki powszechnej / red. Bożena Kowalska. - Warszawa : WSiP, 1986

DZIUROWA Krystyna : Język polski : literatura w motywach. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 2003. - 67-73 : Motyw przemijania; 74-83 : Motyw Apokalipsy

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : gimnazjum / red. Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2006. - S. 849-852 : Śmierć

ENCYKLOPEDIA szkolna : język polski : liceum / red. Agnieszka Nawrot. - Kraków : Wydawnictwo "GREG", 2005. - S. 1033-1038 : Śmierć urzędnika

EPOKI literackie : wielki leksykon literatury polskiej / red. Justyna Bajda [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. - S. 116-117, 725-726 : Śmierć; 662-663 : Katastrofizm; 780-781 : Egzystencjalizm

ESTREICHER Karol : Historia sztuki w zarysie. - Warszawa : PWN, 1977

JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria : Romantyzm i egzystencja : fragmenty niedokończonego dzieła. - Gdańsk : Słowo / obraz terytoria, 2004

JÓZEFCZYK Katarzyna : Zdasz maturę z języka polskiego : motywy literackie. Cz. 1. - Łódź : Wydawnictwo Piątek Trzynastego, 1998. - S. 185-209 : Motyw śmierci

KĘBŁOWSKI Janusz : Dzieje sztuki polskiej : od zarania do współczesności. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1987

LEKSYKON bohaterów literackich / red. Marian Kisiel, Marek Pytasz. - Katowice : Wydawnictwo "Videograf", 1995

LEKSYKON lektur szkolnych / red. Wojciech Głuch. - Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, 2005

ŁOŚ Grażyna : Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur, wypracowania, życiorysy pisarzy. - Białystok : Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe PRINTEX, 2003

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich. - Warszawa : PIW, 2000

MAKOWIECKI Andrzej : Słownik postaci literackich : literatura powszechna. - Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2004

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1998. - S. 625-628 : Śmierć

NOSOWSKA Dorota : Słownik motywów literackich. - Bielsko - Biała : Wydawnictwo "Park Sp. z o.o.", 2004. - S. 388-395 : Przemijanie, vanitas

OLSZEWSKI Andrzej : Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1988

VADEMECUM maturzysty : język polski / red. [Barbara Chojdyńska] [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1999. - S. 37-89 : Cierpienie


 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 23.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna