Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PSYCHOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AICHINGER Alfons, HOLL Walter : Psychodrama - terapia grupowa z dziećmi. - Kielce : "Jedność", 1999

ALEKSANDROWICZ Jerzy W. : Psychoterapia : poradnik dla pacjentów. - Wyd. 2 rozszerz. i zm. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

ALEKSANDROWICZ Jerzy Witold : Psychoterapia : podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, cop. 2000

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia . - Kraków : Wydaw.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

BARKER Philip : Metafory w psychoterapii. - (Techniki Terapeutyczne) Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1997; Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BERNE Eric : Dzień dobry... i co dalej? : [jak zmienić swój scenariusz życiowy, aby być szczęśliwym]. - Wyd. 2 popr. - Poznań : "Rebis", 2005

BETTELHEIM Bruno, ROSENFELD Alvin A. : Sztuka oczywistości : psychoanaliza w terapii na co dzień : [książka o prostej, a zarazem trudnej sztuce jasnego oglądu]. - Bydgoszcz : "Limbus", 1995

BIELAŃSKA Anna : Teatr, który leczy. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

BRADBURY Andrew : NLP : wpływ na siebie i innych. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. - (Onepress Quick)

BREARLEY Gill : Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. - Warszawa : Wydaw.Szk.i Pedag., 1999

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka. Cz. 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka. Cz. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

CARDINAL Marie : To trzeba wyrazić... - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 1995

CAVE Susan : Terapie zaburzeń psychicznych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2005. - (Wprowadzenie do Psychologii. Psychologia Kliniczna / red. Wiesław Łukaszewski)

CEKIERA Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw.Tow.Nauk. KUL, 1993. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 29)

CHERTOK Leon, SAUSSURE Raymond de : Rewolucja psychoterapeutyczna : od Mesmera do Freuda. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1988. - (Logos)

CROSBY, JOHN C. : Kiedy jedno chce odejść : terapia związków małże ńskich. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1998. - (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

CZABAŁA Jan Czesław : Czynniki leczące w psychoterapii. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2000

DEISSLER Klaus G. : Terapia systemowa jako dialog : odkrywanie samego siebie? . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998

DERKS Lucas : Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2003

DEWHURST-MADDOCK Olivea : Terapia dźwiękiem : jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew. - Białystok : Studio Astropsychologii, cop. 2001

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : "Jedność", 2005

DOBROŁOWICZ Witold : Psychika i bariery. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 1993

DRUGIE opowieści terapeutów / koment. Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 2000

EICHELBERGER Wojciech, DZIURDZIKOWSKA Renata : Zatrzymaj się : Wojciech Eichelberger w rozmowach z Renatą Dziurdzikowską. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", [1999?]

ELLIS Albert : Terapia krótkoterminowa : lepiej, głębiej, trwalej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1998. - (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

ERKERT Andrea : Zabawy dla odreagowania agresji. - Kielce : "Jedność", 2006

ERICKSON Milton : Lutowy człowiek : rozwój świadomości i poczucia tożsamości w hipnoterapii. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1996

ETYKA, psychologia, psychoterapia / red. Andrzej Margasiński, Dorota Probucka. - Kraków : "Aureus", cop. 2004

FABER Adele, MAZLISH Elaine : Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. - Poznań : "Media Rodzina", 1993

FABER Adele, MAZLISH Elaine : Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci : twoja droga do szczęśliwszej rodziny. - Wyd. 3. - Poznań : "Media Rodzina", 1998

FENGLER Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000. - (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

FIRESTONE Robert, CATLETT Joyce : Dlaczego tak nam trudno żyć?. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 1995

FORWARD Susan : Toksyczni rodzice : jeden z największych bestsellerów psychologicznych. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 1992; Wyd. 2. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 2006. - (Psychologia na Co Dzień)

FREED Alvyn, FREED Margaret : Być przyjacielem i mieć przyjaciół : skuteczne techniki wyrabiania własnej wartości. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 1993

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : "Jedność", 2003

GELDARD Kathryn, GELDARD David : Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi : przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - (Psychologia dla Praktyków)

GLASS Lillian : Toksyczni ludzie : 10 [dziesięć] sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : "Rebis", 2005

GOLDENBERG Herbert, GOLDENBERG Irene : Terapia rodzin. - Kraków : Wydaw.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

GROCHMAL-BACH Bożena : Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2001

HALEY Jay : Niezwykła terapia : techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona : strategiczna terapia krótkoterminowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

HERMAN Judith Lewis : Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000; Wyd. 2 w jęz.pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1999; Wyd. 2 w jęz.pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2002. - (Seria na Ratunek)

HILL Clara E. : Sen w psychoterapii. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000. - (Techniki Terapeutyczne)

HINCHLIFFE Mary K., HOOPER Douglas, ROBERTS John F. : Melancholia małżeńska. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1987. - (Logos)

HUNTER Marlene E. : Hipnoterapia : twórcze podejście. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000

KADUSON Heidi, SCHAEFER Charles : Zabawa w psychoterapii. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2005. - (Biblioteka Terapeuty)

KAJA Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw.Uczel.WSP, 1998

KĘPIŃSKI Antoni : Dekalog Antoniego Kępińskiego / wybór, układ, wstęp Zdzisław Jan Ryn. - Kraków : Wydaw.Literackie, cop. 2004

KISIEL Mirosława : Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych : scenariusze. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2001

KLÖPPEL Renate, VLIEX Sabine : Rytmika w wychowaniu i terapii : rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci. - Warszawa : [b.w.], 1995

KOZŁOWSKA Anna : Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. - Warszawa : "Żak", 1996

KRATOCHVIL Stanislav : Podstawy psychoterapii. - Poznań : "Zysk i S-ka", 2003

KRATOCHVIL Stanislav : Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1988

KRATOCHVIL Stanislav : Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1986

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : "Global Enterprises", 2004

KRYZYS, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : "Adam Marszałek", 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw.Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

KUMMER Peter : Podświadomość - twój partner : o sile pozytywnego myślenia. - Warszawa : "Sokrates", cop. 1995. - (Żyć Odważnie)

LANE-SMITH Shirley : Spokojne dzieciaki. - Warszawa : "Rea", cop. 2006

LAUSTER Peter : Świadomość samego siebie. - Warszawa : "Świat Książki", 1995

LAZARUS Arnold : Wyobraźnia w psychoterapii. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000. - (Techniki Terapeutyczne)

LIPOWSKA-TEUTSCH Anna : Wychować, wyleczyć, wyzwolić. - Warszawa : Państ.Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

LITTAUER Florance : Odważ się marzyć : jak pokonać przeciwności i rozwinąć skrzydła. - Warszawa : "Logos", 1995

MACLAY David Thomson : Psychoterapia dzieci : praca w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. - Warszawa : Państ.Zakł.Wydaw.Lekarskich, 1973

MADANES, CLOÉ : Seks, miłość, przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1999. - (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

MASSON Jeffrey : Przeciw terapii. - Kraków : "Impuls", 2004

MELLODY Pia : Toksyczna miłość. - Wyd. 3. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 2005. - (Książki, Które Pomagają Żyć)

MEYER Richard : Somatoterapia : ciało w psychoterapii. - Warszawa : "Eneteia", cop. 1996

MILLER Romana : Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1981

MOORE Thomas : Bratnie dusze : tajemnica dobrych związków. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 1995

MOTYKA Marek : Psychoterapia elementarna w opiece ogólnomedycznej. - Kraków : Wydaw.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002

NORWOOD Robin : Kobiety, które kochają za bardzo i ciągle liczą na to, że on się zmieni. - Wyd. 3 (popr.). - Poznań : "Rebis", 1999. - (Poradnik)

OD SYSTEMU terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydaw.Nauk.Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - (Psychologia i Pedagogika ; Nr 131)

OLECHNOWICZ Hanna : Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 1995; Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2006. - (Terapia)

OLECHNOWICZ Hanna : Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 1999

OPOWIEŚCI terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 1997

OSTER Gerald D. : Rysunek w psychoterapii. - (Techniki Terapeutyczne). - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000

PISZCZEK Maria : Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody). - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002

PODRĘCZNIK pomagania : podstawy pomocy psychologicznej : szkoły i kierunki psychoterapii / red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska. - Warszawa : Wydaw.Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academia", 2005

PODSTAWY terapii grupowej / red. Harold S. Bernard, K. Roy MacKenzie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000

PRESTON John : Zintegrowana terapia krótkoterminowa : podejście poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczne i neurobehawioralne. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2005. - (Terapia Krótkoterminowa)

PROKOPEK Marta : Wyprawa po złote runo : refleksje z psychoterapii grupowej dzieci nerwicowych. - Warszawa : Wydaw.Szk. i Pedag., 1991

PSYCHOLOGIA w działaniu / wybrał i wstępem opatrzył Kazimierz Jankowski. - Warszawa : "Czytelnik", 1981. - (Panorama)

PSYCHOTERAPIA dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

PSYCHOTERAPIA : szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy / red. Lidia Grzesiuk. - Wyd. 4, dodruk. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2002

RAKOWSKA Jadwiga Małgorzata : Terapia krótkoterminowa. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2000

REKONSTRUKCJA rodziny : model teatru życia / Sharon Wegscheider-Cruse [i in.]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia ; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000

ROBINSON Bryan E. : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. - Warszawa : Państ.Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

ROGERS Carl R. : Sposób bycia. - Poznań : "Rebis", 2002. - (Psychologia)

ROGOLL Rüdiger : Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1989. - (Logos)

SANTORSKI Jacek : Jak żyć żeby nie zwariować. - Wyd. 4. - Warszawa : "Jacek Santorski & Co", 2003

SELIGMAN Martin E.P. : Optymizmu można się nauczyć : jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. - Poznań : "Media Rodzina", 1993

SHEPARD Martin : Psychoterapia dla każdego. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1995

SIEK Stanisław : Relaks i autosugestia. - Warszawa : Kraj.Ag.Wydaw., 1986

SIKORSKI Wiesław : Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2002

SIKORSKI Wiesław : Psychoterapia grupowa różnych pokoleń. - Warszawa : Wydaw.Akadem. "Żak", 2002

STROJNOWSKI Jerzy : Psychoterapia : poradnik dla osób, które chcą się odnaleźć oraz dla ich terapeutów. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Wrocław : "Arboretum", [1998]

SZCZUKIEWICZ Piotr : O pomaganiu i psychoterapeutach : kształtowanie się postaw wobec profesjonalnej pomocy psychologicznej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2005

TERAPIA dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / red. nauk. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Kraków : "Impuls", 2006

TERAPIA pedagogiczna. T.1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd.2. - Kraków : "Impuls", 2005

TERAPIA pedagogiczna. T.2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

ULRICH David N. : Praca miłość rodzina. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 1996. - (Problemy Współczesnej Psychoterapii)

VOPEL Klaus W. : Zakłócenia, blokady, kryzysy : eksperymenty i ćwiczenia do nauki i pracy grupowej. - Kielce : "Jedność", 2005

WEEKS Gerald R., L'ABATE Luciano : Paradoks w psychoterapii. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000. - (Techniki Terapeutyczne)

WEINER Irving B. : Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1977

WPROWADZENIE do systemowego rozumienia rodziny / red. Bogdan de Barbaro. - Wyd.2. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999

WRIGHT Norman H. : Jak pokonać lęk. - Warszawa : "Rodzinny Krąg", [199?]

WSPARCIE społeczne, stres i zdrowie / red. Helena Sęk, Roman Cieślak. - (Nowe Tendencje w Psychologii / kom. red. Jerzy Brzeziński [i in.] ; T. 9). - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2004; Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN, 2005

WSPOMAGANIE rozwoju: psychostymulacja i psychokorelacja. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw.Uczel.WSP, 2000

WSPOMAGANIE rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja. T. 3 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw.Uczel.Akademii Bydgoskiej, 2001

WSPÓŁCZESNA rodzina : funkcjonowanie, zagrożenia, terapia / red. Elżbieta Rajwa, Sylwester Marynowicz. - Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2002

YAPKO, Michael D. : Podstawy hipnozy : zasady i pojęcia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, 2000

ZNÓW minął dzień, pomyśl o sobie / [red.] Wojciech Kamiński [i in.]. - Warszawa : Kraj.Ag.Wydaw., 1982

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALEKSANDROWICZ Jerzy W., MAZGAJ Danuta : Cechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic // Psychoterapia. - 1994, nr 4, s. 5-12

ALEKSANDROWICZ Jerzy W., MAZGAJ Danuta : Wpływ cech osobowości pacjenta na wyniki psychoterapii // Psychoterapia. - 1994, nr 1, s. 3-9

ALINA : Moje korzyści z uprawiania psychoterapii // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 1, s. 69-72

BAALEN Daan van : Diagnoza w Gestalcie // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 3-17

CIERPIAŁKOWSKA Lidia : Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 22-31

CIERPIAŁKOWSKA Lidia, NOWICKA-GAWĘCKA Halina : Wybrane zagadnienia z analizy transakcyjnej // Gestalt. - 2005, nr 1, s.5-29

CZABAŁA Jan Czesław : Wyniki badań nad psychoterapią - ich użyteczność dla praktyki klinicznej // Psychoterapia. - 1994, nr 4, s. 33-40

DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Krótkoterminowa, grupowa terapia pacjentów psychotycznych na oddziale zamkniętym // Psychoterapia. - 1994, nr 1, s. 39-54

DULIŃSKA Joanna, DUDA Michał : Podążając za swoim doświadczeniem, czyli terapia zorientowana na proces // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 41

DZIEWIECKI Marek : Duchowość a terapia i profilaktyka uzależnień // Arka. - 1999, nr 28, s. 42-54

EICHELBERGER Wojciech : Psychoterapia i smród zen / rozm. Bogdan Białek // Charaktery. - 2004, nr 11, s. 43-46

GINGER Serge : Psychoterapia w Paryżu i we Francji // Gestalt. - 2005, nr 1, s. 52-55

GŁOWIK Tomasz : Moje doświadczenia terapeutyczne (przemyślenia, obserwacje, efekty) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 35-39

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 34-37

GRZESIUK Lidia : Proszę mnie zmienić / rozm. Dorota Krzemionka-Brózda // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 56-58

JEDLIŃSKI Krzysztof : Etyczny terapeuta, bezpieczny pacjent // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 32

JÓZEFIK Barbara : Jesteś cząstką większej całości, czyli terapia systemowa // Charaktery. - 2005, nr 10, s. 32-33

JÓZEFIK Barbara : Strategiczna terapia rodzin // Psychoterapia. - 1994, nr 2, s. 17-28

KARLIŃSKA Milena : Powrót do harmonii, czyli terapia hellingerowska // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 40

KARLIŃSKA Milena, NEHREBECKI Andrzej : Najszybciej do celu, czyli terapia krótkoterminowa // Charaktery. - 2005, nr 12, s. 35

KRAK Monika : Taniec jako forma psychoterapii // Arka. - 2001, nr 2(36), s. 23-26

KRÓL-FIJEWSKA Maria : Czas na psychoterapię // Charaktery. - 2005, nr 8, s.23-25

MADEJA Zygmunt : Psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, od czynności i terapia ich rodzin // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s. 5-23

MADEJA Zygmunt : Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 1, s. 5-36

MARIAŃCZYK Katarzyna : Ekspert w swoich sprawach, czyli terapia poznawczo-behawioralna // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 28-29

MARTINOVIĆ Milica : Terapeutyczne wykorzystanie nienawiści // Psychoterapia. - 1995, nr 1, s.15-26

MATŁOSZ Ewa : Psychoterapia w koncepcjach behawioralno-poznawczych. Wykład 4 // Gestalt. - 2001, nr 4-5, s. 3-8

MATŁOSZ Ewa : Psychoterapia w koncepcjach humanistyczno-egzystencjalnych. Wykład 5 // Gestalt. - 2001, nr 4-5, s. 14-19

MATŁOSZ Ewa : Psychoterapia w koncepcji systemowej. Wykład 6 // Gestalt. - 2001, nr 6, s. 3-8

MATŁOSZ Ewa : Wprowadzenie do psychoterapii. Wykład 1-3 // Gestalt. - 2001, nr 1, s. 3-8, nr 2, s. 20-23, nr 3, s. 3-8

OPALA-WNUK Koryna : Arteterapia - poza schematem szkolnej ławki // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 3-11

SIKORA Ewelina : Terapia inaczej - arteterapia // Arka. - 2001, nr 1(35), s. 46-49

SIKORSKI Wiesław : Komunikacja bezsłowna w relacji terapeutycznej // Gestalt. - 2003, nr 2-3, s. 29-34

SIKORSKI Wiesław : Psychoterapia a rozwój osobowości // Gestalt. - 2001, nr 6, s. 9-13

SIKORSKI Wiesław : Stres pourazowy - symptomy i psychoterapia // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 22-24

SZYMAŃSKA Katarzyna : Zasoby w tobie, czyli terapia ericksonowska // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 39

WĘGLORZ-MAKUCH Katarzyna : Jesteś całością tu i teraz, czyli terapia Gestalt // Charaktery. - 2005, nr 11, s. 30-31

WOYDYŁŁO Ewa : Superwizję czas zacząć // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 34-36

ZABOROWSKI Zbigniew : Psychoterapia a samoświadomość // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 3, s. 11-13

ŻŁOBICKI Witold : O badaniach nad skutecznością oddziaływań psychoterapeutycznych // Gestalt. - 2005, nr 1, s. 29-33

 

Zobacz też zestawienia bibliograficzne:

Biblioterapia

Muzykoterapia

Resocjalizacja

Terapia plastyką (sztuką)

Zooterapia

 

 

Oprac. Sylwia Madalińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 20.04.2007


© Biblioteka Pedagogiczna