Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

ZAGADNIENIA WOLNOŚCI I AUTONOMII W DOBIE NOWOCZESNEJ EDUKACJI
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KOSTKIEWICZ Janina : Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998

MICHOŃSKA-STADNIK Anna : Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996
Sygn. 86114

MITTERRAND Danielle : Wolność bez granic. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997

OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1999

PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych / red. Ewa Stawowy. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1996

TISCHNER Józef : Nieszczęsny dar wolności. - Kraków : Wydaw. Znak, 1993

WALICKI Andrzej : Polskie zmagania z wolnością widziane z boku. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2000

WILCZYŃSKA Weronika : Uczyć się czy być nauczanym ? : o autonomii w przyswajaniu języka obcego. - Poznań: Wydaw. Nauk. PWN, 1999

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BABSKI Zbigniew : Autonomia szkoły - mit czy rzeczywistość ? // Dyrektor Szkoły, - 1998, nr 6, s. 19-20

BARAŃSKI Czesław : Autonomia w pracy szkoły // Kierowanie Szkołą. - 1998/1999, nr 6. s.8

BĄBKA Jarosław : Między autonomią a izonomią : uwarunkowania kształcenia integracyjnego pełnosprawnych i niepełnosprawnych // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 23-28

CZARNECKA Danuta : Autonomia szkoły // Remedium. - 2000, nr 5, s. 2-5

DAGIEL Małgorzata, KLUS-STAŃSKA Dorota : Program kształcenia a obszary wolności nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 3, s. 53-57

DUDA Tomasz : Szkoły waldorfskie jako przykład wychowania do wolności // Kultura Fizyczna . - 2000, nr 11/12, s. 15-18

FRANKIEWICZ Małgorzata : Wolność w pedagogice waldorfskiej // Edukacja i Dialog . - 1998, nr 4, s. 13-17

GAJDAMOWICZ Halina : Wychowanie do wolności i demokracji : kierunki myśli liberalnej w edukacji współczesnej // Edukacja Dorosłych (Tor.). - 1997, nr 2, s. 23-33

GALANT Józef : Granice wolności w wychowaniu // Nowa Szkoła . - 1998, nr 2, s. 11-15

GĘSICKI Janusz : Autonomia szkoły - uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 6-10

IWANICKA Irena : Nauczyć siebie wolności // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 11-13

KNAFEL Krystyna : Kierowanie szkołą autonomiczną // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 26-28

KOWALSKA Julia : Autonomia wychowawcy // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. 22-23

KOZŁOWSKI Jarosław : Wolność i tolerancja - konsekwencje pedagogiczne // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 24-26

KUBICZEK Bożena : Autonomia szkoły - wymóg reformy czy czasów ? // Kierowanie Szkołą.- 2002, nr 5, s. 5-7

KUBICZEK-TARKOTA Bożena : O autonomii szkoły raz jeszcze // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 3, s. 28-30

LULEK Barbara : Autonomia i partnerstwo w relacjach rodziny i szkoły // Kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 4, s. 3-12

MICHALAK Joanna : Summerhill - bez kar i mundurków // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 25-29

MICHALSKI Jarosław : Autonomiczność nauczyciela // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 29-36

OKOŃ Wincenty : Autonomia człowieka jako cel i szansa edukacyjna // Edukacja. - 1997, nr 3, s. 5-15

PAC-BORUTA Hanna : Autonomia szkoły a autonomia wychowawcy // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 8, s. 40-43

PRZEBÓG-NOWACKA Joanna : Autonomia szkoły // Remedium. - 2001, nr 4, s. 8-9

PRZYBOROWSKA BEATA : Autonomia zewnętrzna i wewnętrzna szkół niepublicznych // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 11-15

RADWAN Zbigniew : Komu dziś potrzebna autonomia szkoły ? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 11-14

RADZIEWICZ Julian : "Autonomiczna samorządność" - niby paradoks ? // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 1-2

RADZIEWICZ Julian : "Autonomiczna samorządność" - niby - paradoks ? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 15

RADZIEWICZ Julian : Autonomia szkoły - szanse i ograniczenia // Edukacja. - 1998, nr 4, s. 5

RYDL Karel : Pedagogiczne problemy autonomii szkoły // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 38-40

SAWICKI Mieczysław : Wolność i prawa ucznia // Nowa Szkoła . - 2001, nr 2, s. 23

SAYER John : O autonomii szkoły i odpowiedzialności // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 3-6

SKUBICZ Alicja, DUDA Jerzy : Gdzie są granice autonomii szkół ? // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 10, s. 29-32

SMOŁALSKI Antoni : Dwudziestolecie koncepcji szkoły usamorządowionej // Dyrektor Szkoły . - 1997, nr 10, s. 7-10

STASIAK Halina : Portfolio - paszport językowy - jeden z elementów autonomii w procesie uczenia się języków obcych // Języki Obce w Szkole . - 2001, nr 5, s. 3-7

STODULSKA Małgorzata : Możliwości uwzględniania idei wolności w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 157-173

STOJANOWSKI Józef : Pojęcie wolności w aspekcie pedagogicznym // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 25-26

STRYCHARSKA Beata : Autorska Szkoła Samorozwoju we Wrocławiu jako placówka autonomiczna // Edukacja . - 1998, nr 4, s. 15-19

SZCZURKOWSKA Stefania : Powrót do centralizacji - na przykładzie szkół amerykańskich // Edukacja. - 1998, nr 4 , s. 20-23

SZKUDLAREK Tomasz : Adaptacja, autonomia, autokreacja : społeczny wymiar wychowania w dobie kryzysu polityki // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 24-30

SZYMAŃSKI Mirosław : Wolność edukacyjna i wybór szkoły - szansa czy zagrożenie demokracji ? // Nowa Szkoła . - 1998, nr 10, s. 7-13

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoły autorskie w Polsce // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 3-12

ŚLIWERSKI Bogusław : Szkoły wolne za granicą // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 18-23

ŚLIWERSKI Bogusław: Autonomia szkół w Europie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 45-43

ŚMIAŁOWSKI Jerzy : Perspektywy i zagrożenia wolności // Edukacja Dorosłych . - 2000, nr 2, s. 27-34

TIMOSZYK Celina : Wolność w wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 30-32

USIELSKA-PTASZEK Hanna : Granice wolności pedagogicznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 167-169

WESOŁOWSKA Eugenia Anna : Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 2, s. 39-47

WIŚNIEWSKI Czesław : Interwencjonizm wychowawczy a prawo jednostki do wolności // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 8, s. 20-25

WITEK Krystyna : Autonomia szkoły // Kierowanie Szkołą . - 2000/2001, nr 5, s. 6-7

WITEK Krystyna : Autonomia reformowanej szkoły // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 25-27

 

 

Oprac. Barbara Koślińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna