Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA
- SAMOŚWIADOMOŚĆ, SAMOOCENA, SAMOKONTROLA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DERKS Lucas : Techniki NLP : w tworzeniu dobrych związków z ludźmi. - Gańsk : GWP, 2003. - S. 60-80: Samopoznanie i tożsamość

GARDNER Howard : Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce / przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina, 2002

GARDNER Howard, KORNHABER Mindy L., WAKE Warren K. : Inteligencja : wielorakie perspektywy. - Warszawa : WSiP, 2001

KOFTA Mirosław : Samokontrola a emocje. - Warszawa : PWN, 1979

KOZŁOWSKI Waldemar : Zmieniać się aby być sobą. - Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 1998

KROKOWSKI Marcin, RYDZEWSKI Piotr : Zarządzanie emocjami. - Łódź : Imperia, 2002. - S. 73-106: Kompetencje psychologiczne

KULAS Henryk : Samoocena młodzieży. - Warszawa : WSiP, 1986

KWAK Anna : Stosunki międzyosobowe w rodzinach młodzieży w wysoką i z niską samoakceptacją. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1983

LINDENFIELD Gael : Poczucie własnej wartości / przekł. [z ang.] Ewa Różalska. - Gdańsk : GWP, 1995

MISIEWICZ Halina : Poczucie własnej wartości u młodzieży. - Warszawa : JWZZ, 1983

NĘCKA Edward : Inteligencja : geneza - struktura - funkcje. - Gdańsk : GWP, 2003. - S. 113-116: Inteligencje wielorakie

NIEBRZYDOWSKI Leon : Psychologia wychowawcza : samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. - Warszawa : PWN, 1989

HAAG Susanne : NLP w ćwiczeniach. - Łódź : Wydaw "Ravi", 2004. - S. 149-176: Praca z różnymi aspektami osobowości

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMUS Mariusz : Samoocena a zachowania społeczne // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 64-67

APARTA Krystian : Samoświadomość, akceptacja siebie, pozytywne myślenie jako droga do budowania poczucia własnej wartości // Gestalt. - 2001, [nr] 3, s. 29-32

BANCERZ Małgorzata : Dziewczęta widzą siebie inaczej // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 488-493

BARYŁA Wiesław : Winy odpamiętane // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 16-17

BASTA Aleksandra : Być sobą - to czasami znaczy "przeciw sobie"... // Drama. - 1999, z. 30, s. 16-18

BAUMAN Katarzyna : Świadomość samego siebie // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 27-31

BAUMANN Katarzyna : Samoocena a poziom kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Porównanie polskiej i szwedzkiej młodzieży licealnej. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 72-78

BĄBEL Przemysław : Osobowość wyuczona // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 49-58

BEDNARCZYK Barbara : Poznaj siebie i innych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 1, s. 46-48

BERNACKA Ewa : Ryszarda Wychowawca zmierzający ku autokreacji // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 22-28

BILIŃSKA-SUCHANEK Ewa : Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-14

BORECKA-BIERNAT Danuta : Poziom samooceny a zachowanie agresywne w trudnej sytuacji społecznej interakcji // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 233-241

BRONIKOWSKI Michał : Samoocena jako sposób wspomagania aktywności ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, s. 195-198

CHRZAN Magda : Marzenie dla zdrowia // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 53-55

CHUDNICKI Andrzej : Samoocena wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 40-43

CZARNOTA-BOJARSKA Joanna : Obserwacyjna samokontrola a funkcjonowanie w grupie. - Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 2, s. 157-167

CZEMIEROWSKA Ewa : Poczucie własnej wartości / rozm. przepr. Kazimierz Koruba // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 117-126

CZERNIEC Iwona : Percepcja siebie i własnych relacji interpersonalnych przez wychowanków internatu. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, [nr] 4, s. [5]-11
Wyniki badań.

DEPCZYŃSKA Katarzyna : Jestem wartościowym człowiekiem - wzmacnianie poczucia własnej wartości // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 14-16

DIAGNOZA i samokontrola rozwoju motorycznego uczniów / Włodzimierz Tkaczuk i in. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 5, s. 23-24

DOLIŃSKI Dariusz : Podkładanie sobie swojej nogi // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 16-17
Strategia samoutrudniania.

DOLIŃSKI Dariusz : Słodkie iluzje // Charaktery. - 2000, nr 4, s. 26-28
Scenariusz lekcji: Jestem dobry lecz mam chyba pecha.

DRAT-RUSZCZAK Krystyna : Portret narcyza // Charaktery. - 2002, nr 9, s. 18-20

DUDEK Anna : Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [73]-76

DYMEK Marzena : Wartości maturzystów a poziom samoakceptacji - implikacje społeczne // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 2, s. 66-75

DYMKOWSKI Maciej : Dwa oblicza iluzji // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 39-40
Samowiedza a codzienne funkcjonowanie człowieka.

DYRDA-JAWORSKA Agnieszka : Negatywna tożsamość... nie jest zła // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 45-48

DZIEWIECKI Marek : Obraz samego siebie // Wychowawca. - 2001, nr 1, s. 4

FEDORUK Grażyna : Samoocena a jakość pracy nauczyciela. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 1-3

FOLEY Ewa : Ten zimny drań, mój Wewnętrzny Krytyk // Charaktery. - 2001, nr 6, s. 22-23

FRYDEL Zbigniew : Bądźmy sobą // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 7/8, s. 44

FURMAŃSKA Elżbieta : Samoocena i samoakceptacja we wczesnej adolescencji // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 24-29

GANCARZ Barbara, LITKE Joanna : Samoocena dzieci u progu młodszego wieku szkolnego. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 6, dod. s. I-IV

GARDNER Howard : Inteligencje wielorakie : teoria w praktyce / tł. Andrzej Jankowski. - Poznań, 2002. - Rec.: Czesław S. Nosal // Charaktery. - 2002, nr 10, s. 58

JARYMOWICZ Maria : Utajone Ja // Charaktery. - 2000, nr 7, s. 26-28

JAŚKIEWICZ Michał : Powstaniesz z kryzysu // Charaktery. - 2005, nr 3, s. 14-15

JAWORSKA Maria : Twoja samoocena i oczekiwania innych // Cogito. - 2005, nr 12, s. 52-53

KADZIKOWSKA-WRZOSEK Romana : Pewni siebie są skuteczni // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 19-20

KAPICA Gabriela : Opinie zdolnych uczniów klas początkowych na temat otoczenia oraz własnej osoby. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 2, s. [112]-118

KAPUŚCIŃSKA Joanna, ŻMIJEWSKA Lidia : Sposób na nieśmiałość // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 54-56
Trening pewności siebie.

KIELAŃSKA Monika : Poczucie własnej wartości u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 30-35

KLESIŃSKA Marta : Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10

KOŁODZIEJ Jakub : Bliźniego szanuj jak siebie // Charaktery. - 2001, nr 12 , s. 24-26
Poczucie własnej wartości.

KOŁOŁO Hanna : Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt // Remedium. - 2004, nr 4, s. 14-15

KOZIELECKI Józef : Bezcenna wartość dowartościowania // Charaktery. - 2001, nr 8, s. 12-18 Sposoby na dowartościowanie.

KRISHNAMURTI Jiddu : Rozmowy z samym sobą. - Poznań, 1996. - Rec. Anna Jedynak // Nowe Książki. - 1997, nr 6, s. 58-59

KUBIN Anna : W trosce o emocjonalną niezależność // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 25-30

KURTEK Paweł : Obraz własnego "ja" u synów alkoholików // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. [37]-40

LACHOWICZ-TABACZEK Kinga : Ile się ocenić trzeba // Charaktery. - 2001, nr 4, s. 27-28

LACHOWICZ-TABACZEK Kinga : Portret kobiecy we wnętrzu // Charaktery. - 2000, nr 7, s. 18-19

LEDZIŃSKA Maria : Wybrane problemy w studiach nad metapoznaniem // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 2, s. 97-106

LEŚNIAK Aneta : Wpływ samooceny na funkcjonowanie uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 6, s. 33-36

LIPIEŃ Małgorzata : Samoświadomość, akceptacja siebie, pozytywne myślenie jako droga do budowania poczucia wartości // Gestalt. - 2002, nr 2, s. 31-324

ŁAGUNA Mariola : Budować obraz siebie : badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującymi. - Lublin, 1996. - Rec. Beata Kostrubiec // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 3, s. 270-271

ŁUKASZEWSKI Wiesław : Poszukiwany : ja // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 8-13 Źródła wiedzy o sobie.

ŁUKASZ-PALUCH Krystyna : Samoocena ucznia. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 4, s. 13-15

MACIEJEWSKA Jadwiga, DURDA Marek : Samoocena ucznia // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 3-4

MALEC Mariusz : Obraz siebie // Remedium. - 2002, nr 5, s. 14-15

MARUSZEWSKI Tomasz : Pułapki poczucia omnipotencji // Charaktery. - 2002, nr 8, s. 41

MAZUR Maria T. : Propozycja nauki samooceny i samokontroli na etapie edukacji wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, dod. s. (8)-(15)

MELLIBRUDA Jerzy : Dojrzałość? : owszem, ale po co... // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 58-60 Osobowość dojrzała.

MELLIBRUDA Jerzy : Jest moc w nas // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 8-12
Samoakceptacja jako źródło wewnętrznej siły.

MERTA Andrzej : Kontrola i samokontrola stopnia usprawniania uczniów // Lider. - 2001, nr 3, s. 18-21 MIKOS Anna : Iść w wyparte // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 14-16

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Wgląd w przeżycia własne jako próba samopoznania i przezwyciężania trudności przez dorastającą młodzież o obniżonej sprawności umysłowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 3, s. 28-33

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Dojrzała osobowość - ideał do którego zmierzamy // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 3, dod. "Wychowanie w Trzeźwości" s. I-III

NAPORA Elżbieta : Obraz siebie u badanej młodzieży. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. [32]-35

NAWYKI skutecznego działania. [Cz. 2] // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 25, dod. s. IX
Poczucie własnej wartości a skuteczne działanie.

NIKICIUK Anna : Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92

OLEŚ Piotr K. : Ja czyli kto // Charaktery. - 2000, nr 7, s. 12-17

OLEŚ Piotr K. : Taki wybór, takie przeznaczenie // Charaktery. - 2001, nr 12 , s. 20-23
Nabywanie umiejętności oceny siebie i własnych działań z perspektywy życia.

OSTROWSKA Krystyna : Zdrowie a dojrzała osobowość. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 5-7

OTOCKA-CHRUSTNY Agata : Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 42-46

PASICH Lidia : Samoocena uczniów, czyli... poszukiwanie prawdy i piękna // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 6, s. 4-5

PIERZCHAŁA Zofia : Elementarz poznawania siebie // Charaktery. - 2001, nr 8, s. 19-20

POTĘGA Dagmara, PIĘTA Anna : Szpetna tożsamość // Charaktery. - 2003, nr 1, s. 45
Próba określenia wpływu poziomu atrakcyjności fizycznej na samoocenę.

ROŻNOWSKA Anna : Rola komunikatu "ja" w umacnianiu poczucia własnej wartości. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 63-67

RÓŻANOWSKA Anna : Rola poczucia własnej wartości w życiu człowieka. - Bibliogr. // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 11-20

SANKOWSKI Tadeusz : Samoocena i jej znaczenie w procesie aktywności sportowej. - Bibliogr. // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3/4, s. 14-18

SCHIER Katarzyna : Skorumpowane JA // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 32-34
Wpływ dzieciństwa na poczucie własnej wartości osoby dorosłej.

SIEŃCZEWSKA Małgorzata : Czy można kierować własnym zachowaniem? : (na podst. opowiadania pt. "W krainie smoków" B. Ferrero) // Drama. - 2000, z. 34, s. 15-18

SITKO Maria : Poznanie samego siebie podstawą procesu samorozwoju // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 74-78

SIUDEM Anna : Poczucie szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet. - Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [52]-56

SKUZA Piotr : Pedagog o Johna Rawlsa rozumieniu szacunku dla samego siebie. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s. [81]-100

SKUZA Piotr : Szacunek dla samego siebie : dobro finalne czy prymarne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 13-20

STRÓŻYŃSKI Klemens : Samoocena - kompetencja kluczowa // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 33-37

SUPIŃSKA Urszula : Samokontrola i samoocena w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 2, s. 85-87

SURDYK Marta : Poczucie własnej wartości. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 30-36

SZCZUKIEWICZ Piotr : Obraz siebie a dojrzała osobowość // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 26-27

SZENEJKO Joanna : Poznaj samego siebie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 38-45

SZMAGAJ Sylwia : Między "ja" realnym, a "ja" idealnym... // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 59-62
Samoocena to przekonanie o wysokiej lub niskiej własnej wartości.

SZMAJKE Andrzej : Galop z figurami // Charaktery. - 1998, nr 6, s. 12-17
Samoutrudnianie.

ŚLASKI Sławomir : Samoświadomość i alkohol // Problemy Alkoholizmu. - 2004, nr 3/4, s. 3-4
Badania.

TOĆ Wanda : Samoocena ucznia // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 2-4

TRZEBIŃSKA Ewa : Dwa wizerunki własnej osoby : studia nad sposobami rozumienia siebie. - Warszawa, 1998. - Rec. Zbigniew Zaborowski // Forum Oświatowe. - 1999, t. 1/2, s. 199-201

TUCHOLSKA Stanisława : Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 37-43

WAŚKOWICZ Waldemar : Samoocena młodzieży nieprzystosowanej społecznie w schronisku dla nieletnich. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 9-15
Wyniki badań.

WICHOWSKA Joanna : Poczucie własnej wartości // Remedium. - 2001, nr 4 , s. 13

WIECZORKOWSKA Grażyna : Róbmy swoje // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 14-15
Samoocena zdolności - rodzaje i konsekwencje.

WOJCISZKE Bogdan : Przyjaźń przyjaźnią, ale to ja mam być lepszy // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 29-30

WOJNOWSKA Lidia : Samokontrola // Wychowawca. - 2000, nr 3, s. 22-23

WOSIK-KAWALA Danuta : Rozwijanie samooceny dziecka. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 31-34

WOSIŃSKA Wilhelmina : Mit o wyższości wysokiej samooceny // Charaktery. - 2001, nr 5, s. 30-32

WOYNAROWSKA Barbara : Kształtowanie umiejętności // Remedium. - 2002, nr 5, s. 1-3

WÓJCIK Barbara : Emocje twojego ucznia // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 13-18

ZABOROWSKI Zbigniew : Mechanizmy kontroli i samokontroli // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 83-87

ZABOROWSKI Zbigniew : Psychoterapia a samoświadomość // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 3, s. [11]-13

ZMYSŁOWSKA Marzena : Przez samoocenę do partnerstwa // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 26-32

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna