Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

TECHNIKI RELAKSACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAILEY Roy : Zarządzanie stresem : 50 ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. ARTE, cop. 2002

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka . Cz. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka . Cz. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

GROTBERG Edith : Zwiększenie odporności psychicznej : wzmacnianie sił duchowych. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Jedność, 2005

KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 167-179: Techniki relaksacyjne

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

VOPEL Klaus W. : 10 [dziesięć] minut przerwy. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

VOPEL Klaus W. : Podróże w nieznane. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AEROBIK dla umysłu / Zbigniew Wojtasiński ; współpr. Alicja Baranowska // Wprost. - 2003, nr 47, s. [78]-[81]
Joga i techniki relaksacyjne : dobroczynny wpływ na zdrowie człowieka.

ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Lepiej zapobiegać, niż leczyć // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 37-39
Program "Relaksowanie i wyciszanie z wykorzystaniem muzykoterapii" dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, realizowany przez pedagoga szkolnego i wychowawczynię świetlicy w celu zapobieżenia aktom przemocy szkolnej.

BUDZISZEWSKA Anna : Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 114-117

CHOROŚ Jadwiga : W pułapce stresu // Lider. - 2006, nr 1, s. 9-15
Zawiera ćwiczenia i zabawy redukujące stres u dzieci i dorosłych.

CZAJKOWSKA Anna : Konieczne są ćwiczenia relaksacyjne // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 42, s. 22
Joga. Przyklady ćwiczeń.

DWORCZYK Piotr : Tai Chi / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2000, nr 7-8, s. 5-9
Rozmowa z o magii ćwiczeń Tai Chi

DUDA Dorota : Sposób na bezsenność // Ekoświat. - 2006, nr 2, s. 44-45
Metody fizycznej relaksacji - trening autogenny Schultza.

DUDA Dorota : Oddech : pigułka na stres. Cz.1 // Ekoświat. - 2005, nr 9, s. 44-45
Odprężenie psychiczne z udziałem świadomego oddychania.

DUDA Dorota : Regeneracja organizmu : oddech - pigułka na stres. Cz. 2 // Ekoświat. - 2005, nr 10, s. 46
Umiejętność uspokojenia i odprężenia ciała w sytuacjach stresogennych.

GAJDA Anna : W poszukiwaniu samego siebie, czyli o sztuce wypoczynku // Katecheta. - 1999, nr 7/8, s. 99-100

GIMNASTYKA mózgu // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 1, s. 11,15
Stymulowanie mózgu za pomocą ćwiczeń Dennisona.

GWIS Iwona : Joga - relaks dla każdego // Szkolne Wieści. - 2002, nr 6, s. 24-25

HAMER Hanna : Relaks na przerwie // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 91-96
Jak szybko zrelaksować się podczas lekcji. Ćwiczenia dla nauczycieli.

KLAŚ Kinga : Ćwiczenia "Przed egzaminem" // Remedium. - 2002, nr 11, s. 13
Techniki relaksacyjne.

KLAŚ-PUPAR Kinga : Medytacja. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 21
Cele praktykowania medytacji, zasady wykonywania ćwiczeń medytacyjnych.

KLAŚ-PUPAR Kinga : Medytacja. Cz. 2 // Remedium. - 2006, nr 12, s. 21
Ćwiczenia dla początkujących.

KLAŚ-PUPAR Kinga : Medytacja. Cz. 3 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 21
Ćwiczenia dla prowadzących intensywny styl życia, zestresowanych.

KONIECZKA Ewa : Techniki relaksacyjne jako działania wspomagające rozwój dziecka // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. [267]-280
Przykłady bajek adresowanych do dzieci przedszkolnych i będących w młodszym wieku szkolnym.

MARCHWICKA M. : Bajki - jako elementy treningu autogennego dla dzieci // Szkoła Specjalna. - 1990, nr 5, s. 265-268

MICHALSKA Monika : Wpływ ćwiczeń Hathajogi na integracyjny komponent zdrowia // Lider. - 2004, nr 2, s. 20-23

MICHAWSKA Monika : Hata-joga i taj dzi na lekcjach wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 3/4, s. 24-25

NOWACKA Małgorzata : Zajęcia relaksacyjne dla nauczycieli // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 3
Konspekt zajęć. Celem zajęć jest pokazanie sposobów prowadzenia zajęć relaksacyjnych wśród uczniów, bez użycia pomocy dydaktycznych.

OLSZEWSAKI Jacek Konrad : Techniki relaksacyjne w terapii // Remedium. - 2000, nr 3, s. 28-32

PALICA Danuta : Walory zdrowotne jogi w aspekcie fizycznym i psychicznym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, dod. s. 15-16

PASEK Tadeusz, GAERTNER Henryk, FLYLEY Mike J. : Świadome sterowanie oddechem w ćwiczeniach Jogi // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 4, s. 7-10

PĘDZIWIATR Henryk : Masaż i psychologia // Gestalt. - 2000, nr 3/4, s. 29-32
Masaż jako alternatywna metoda w terapii.

RASZEWSKA Maria : Techniki masażu klasycznego w ,,aktywnej relaksacji'' dzieci upośledzonych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 135-138

SANTORSKI Jacek : Naprawić samego siebie // Remedium. - 1994, nr 8, s. 22-23
Rozm. z... o autopsychoterapii przepr. Ewa Zalewska.

SROCZYŃSKI Mariusz, KLAŚ Kinga : Chi Kung Tai Chi [Cz.1-3] // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 30-31, nr 9, s. 13; nr 10, s. 13
Przykłady ćwiczeń.

STACH Ryszard : Odporni optymiści // Charaktery. - 1997, nr 10, s. 22-23

STANKOWSKI Piotr : Nauczanie technik relaksacyjnych jako wyzwanie XXI wieku // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 3/4, s. 19-26

ŚLEBODA Renata : Wychowawcze aspekty jogi dla dzieci // Lider. - 1997, nr 10, s. 24

TUBEK Stanisław : Stres pobudza i niszczy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 42-43
Sposoby ograniczania napięcia psychicznego.

ZWOLIŃSKI Andrzej : Złudne obietnice jogi // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 34-35

ŻUKOWSKA Zofia : Stres a twój styl życia // Lider. - 1997, nr 10, s. 5-8
Style radzenia sobie ze stresem. Aktywność fizyczna.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna