Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DZIECKO UBOGIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CANTALAMESSA Raniero : Ubóstwo / [przeł. Marek Przeczewski]. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006

MARZEC Helena : Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, cop. 2001

ROTER Adam : Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

ŻYĆ i pracować w enklawach biedy (klimaty łódzkie) / red. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska. - Łódź : Absolwent, 2001. - S. 78-79: Praca dzieci ; s. 81-83: Kariery szkolne dzieci ; s. 91-94: Dezorganizacja i dysfunkcjonalność rodziny ; s. 98-100: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIAŁAS Agnieszka : Bieda i ubóstwo - konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, [nr] 2, s. [5]-8
Pojmowanie biedy przez dziecko.

BLUMSZTAJN Anna : Niedożywienie dzieci w Polsce : korelat ubóstwa czy problem zdrowia publicznego. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 5-9

BLUMSZTAJN Anna : Problemy niedożywienia dzieci w Polsce - konferencja w Warszawie // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s. 38-40

CĘCELEK Grażyna : Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 32, s. 30-33

CICHECKA Katarzyna : Rozmaite oblicza dziecięcego świata // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 22, s. [1], 12
Dzieci, które żyją w ubóstwie.

CZAJKOWSKA Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze. - Bibliogr. // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 58-66
Omówienie badań.

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5/6, s. 11-15

DERDA Danuta : Zamożność i bieda // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 113-115

DZIECI śmieci? // Remedium. - 2005, nr 2, s. 6-7

GLINA Dorota : Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55

GRĄDZIŃSKI Władysław : Pomoc jako forma opieki // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 4, s. 5-13
System opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ubóstwo rodzin.

K.L. : Problem niedożywienia dzieci w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s. 51-53 Ogólnopolska konferencja w Warszawie.

KACZANOWSKA Katarzyna, ADAMCZUK Jarosław : "Spróbujmy razem" : środowiskowy program pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 30-34

KANTYKA Sławomir : Ubóstwo w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym // Polityka Społeczna. - 1999, nr 11/12, s. 29-31

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga, SZYSZKO Marta : Sytuacja dzieci z rodzin ubogich - realia a potrzeby // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 83-90

KRUPA Bożena : Skutki rosnącej biedy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 45-47

KUŁAK Maciej : Przedmiot czy podmiot? // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 23, s. 13
Bieda wśród dzieci polskich.

KUŚWIK Jolanta : Teraźniejszość - ubóstwo - edukacja. - Streszcz. w jęz. ang. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 3, s. 91-100

MAKOWSKI Karol : Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 55-58

MALINOWSKI Jan A. : Szkoła w obliczu pogłębiającego się zróżnicowania statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia // Wychowanie Na Co Dzień. - 2004, nr 9, s. 27-29

MAŁECKA Justyna : Ubóstwo w rodzinach sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 20[276]-21[277]
Przyczyny, wymiary i aspekty.

MARZEC Helena : Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym. - Łowicz, 2001. - Rec.: Danuta Graniewska // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 55-57

MARZEC Helena : Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 33-37

NAWROCKA Katarzyna : Frimhurst Family House : alternatywna forma pomocy ubogim rodzinom w Wielkiej Brytanii // Polityka Społeczna. - 2006, nr 8, s. 26-30

PIELIŃSKA Magdalena : Oblicza polskiej biedy - dzieci : seminarium w Warszawie // Polityka Społeczna. - 2003, nr 10, s. 35-37

PIETRZYK Agnieszka : Dzieci ubogich Ślązaków : nowe wyzwania edukacyjne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s.34-37

PIETRZYK Agnieszka : Style wychowywania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych : podobieństwa i różnice // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 29-34
Omówienie badań.

PRAJSNER Mira : Jak chronić dzieci przed marginalizacją? Cz. 1-2 // Remedium. - 2006, nr 3, dod. Pomarańczowe Forum, s. 13-15 ; nr 4, dod. Pomarańczowe Forum, s. 13-15)

PRZYBYLSKA Joanna : Program wyrównywania szans // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 10-15
Problem dzieci pochodzących z rodzin ubogich.

SAWICKA Katarzyna : Sytuacja dzieci ze środowiska biedy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 3, dod. s. (6)-(12)

STRZELEC Agnieszka : Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 6-11

TARKOWSKA Elżbieta : Dziecko w biednej rodzinie // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 9-13
Studium przypadku rodzin.

WARZYWODA-KRUSZYŃSKA Wielisława : Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci // Polityka Społeczna. - 2002, nr 4, s. 27-29

ZALEWSKA Danuta : Edukacja jako istotny czynnik interweniujący w zjawisko ubóstwa [ref. ] // Forum Oświatowe. - 1996, t. 1/2, s. 65-77

 

ZOBACZ TEŻ ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

1. Bezrobocie, bezdomność, ubóstwo
2. Bezdomność i ubóstwo
3. Bezrobocie
4. Dziecko w rodzinie alkoholowej
5. Patologie rodziny
6. Pomoc społeczna
7. Potrzeby dziecka
8. Rodziny wielodzietne
9. Dzieci ulicy

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna