Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DRUGOROCZNOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KARPIŃSKA Anna : Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1999

KONOPNICKI Jan : Powodzenia i niepowodzenia szkolne. - Warszawa : PZWS, 1966. - S. 154-167: Drugoroczność jako rzekomy środek zaradczy

KUPISIEWICZ Czesław : O zapobieganiu drugoroczności. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZYKWIN E. : Segregacja klasowa // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 1/2, s. 17-19

FIFIELSKA T. : Refleksja na temat drugoroczności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 3, s. 129-130

GRABOWSKA Zofia : Drugoroczność - problem czy wyzwanie? // Opieka Wychowanie Terapia. -2001, nr 2, s. 35-39

KARPIŃSKA Anna : Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. - Białystok, 1999. - Rec: Popławska Agata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 49-51

KARPIŃSKA Anna : Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności. - Białystok, 1999. - Rec: Wróblewska Walentyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 57, III s. okł.

KON : Co dziewiąty uczeń repetuje // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 25, s. 4

KOZAK Ewa : Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21

MAJEWSKA Hanna : Wymuszona promocja // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 8, s. 4

MICIURA Henryk : Miejsce słabe ucznia w klasie // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 77-83

MULARCZYK Maciej : Drugoroczność w opinii nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 9-14

NIKORYCKI Andrzej : Uwaga : wtórny analfabetyzm! // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 61-62

STOPKA Jolanta : Drugoroczny też uczeń // Cogito. - 2005, nr 16, s. 18-[19]

ŚWITKA Małgorzata : Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności : Raport z przeprowadzonej analizy dokumentów szkolnych za lata szkolne 1887/88-1996/97 // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [259]-270
Wyniki badań.

TATAROWICZ Jan : Nikt nagle nie staje się przestępcą... // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 348-354
Krytyka braku większej opieki nauczycieli nad dziećmi z marginesu społecznego i uczniami drugorocznymi.

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Instrukcję obsługi człowieka poproszę... // Remedium. - 2004, nr 12, s. 8-9
O zasadności decyzji o braku drugoroczności.

 

ZOBACZ TEŻ ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:

1. Niepowodzenia szkolne
2. Zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym w szkole
3. Trudności wychowawcze
4. Praca z uczniem słabym i trudnym
5. Patologie wychowania i ich skutki
6. Nagroda i kara w wychowaniu

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna