Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

NIEPOWODZENIA SZKOLNE
- PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ŁUCZAK Bogumiła : Niepowodzenia w nauce : przyczyny - skutki, zapobieganie. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

MAREK-RUKA Maria : Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne młodzieży. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1976

NIEPOWODZENIA szkolne : praca zespołowa / red. Jan Łysek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1998

NIECHĘĆ do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne [i in.] ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

RIMM Sylvia : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / przeł. Monika Horzowska. - Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 2000

TERAPIA pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

TERAPIA pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCEREK Anna : Środowisko rodzinne a start szkolny dziecka // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 35, dod. s. XI
Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas młodszych.

BALCERZAK Barbara : Przyczyny niepowodzeń // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 5, s. 16-20

BARCZAK Wioletta : Dziecko z trudnościami w nauce : czy można mu pomóc? // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210

BĄKOWSKA Irena : Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów szkoły ponadpodstawowej. - (Jakość w edukacji) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 21-25

BINDER Gislind, MICHAELIS Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. - Rec.: Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 59(443)-60(444)

BŁANIK Renata : Przyczyny niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 11-12

BORSUK Elżbieta : Jak rozpoznać niepowodzenia szkolne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 45, dod. s. [I]-II

CIEŚLIKOWSKA Joanna : Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30

CZAJKOWSKA-KILIANEK Halina, KILIANEK Józef : Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 13-17

CZERWIŃSKI Paweł : Słuchać i przysłuchiwać się. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 29-33
Niepowodzenia szkolne dzieci związane z wychowaniem w rodzinie.

CZESZAK-GODULA Maria : Kiedy szukać pomocy? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 45-47

CZESZAK-GODULA Maria : Zanim postawisz złą ocenę // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 15-18

CZUDEK Maria : Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18
Praca z uczniami wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się.

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka : Powodzenia i niepowodzenia szkolne. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 5-7

DOMAGAŁA-ZYŚK Ewa : Program terapeutyczny magic circle jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62

DYMEK Marzena : Rozumienie przez zmysły // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 22-23
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.

DYRDA Beata : Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej // Chowanna. - 1999, t. 1/2, s. 24-40

FUCHS Lucyna : Program "Corrida" walczy z bykami // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64

GIERMAKOWSKI Marian : Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 4, s. 2-6

GŁÓWCZEWSKA Daria : Komputerowy program edukacyjny "Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 83-85

GŁÓWCZEWSKA Daria : Scenariusz lekcji do zespołowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 211-213

GONDZIK Erwin : Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 133-137

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60

GÓRNA Ewa : Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 333-337

GRAD Krystyna : Konsekwencje parcjalnych deficytów rozwojowych dla kariery szkolnej uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 36-37

GRĄDZKI Władysław : Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 28-29

HANDKE Krystyna : Przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 14-15

IWANICKI Hubert : Wykolejona szkoła? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s. 7-9
Błędne funkcjonowanie szkoły przyczyną niepowodzeń szkolnych.

JASTRZĄB Jadwiga : Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 10/11, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-V

JASTRZĄB Jadwiga : Niepowodzenia szkolne - problem szkoły czy ucznia? // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 7/9, dod. nr 7/9, s. I-VI

JASTRZĄB Jadwiga : O miejsce dla szkoły terapeutycznej w systemie oświaty polskiej // Wychowanie na Co Dzień. - 1994, nr 7/8, s. 18-20

JASTRZĄB Jadwiga : Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna" s. I-IV

JASTRZĄB Jadwiga : Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych // Wychowanie na co Dzień. -1995, nr 12, s. 11-13

JASTRZĄB Jadwiga , Tomasik Leonarda : Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, dod. s. I-IV

JAWOROWSKA Ewa : Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych : rozmowa z rodzicami // Życie Szkoły. - 2001, [nr] 5, s. 289-290

KACZMAREK Żanetta : Uwierzyć i osiągnąć sukces, czyli o zajęciach korekcyjno-wyrównawczych w zreformowanej szkole // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 17-22

KARASOWSKA Aleksandra : Nauka szkolna - problem dziecka czy rodzica? // Remedium. - 2002, nr 2, dod. "Pomarańczowe Forum" s. VI-VII

KARPIŃSKA Anna : Niepowodzenia szkolne (zestawienie bibliograficzne z lat 1990-1995) // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 50-52

KARPIŃSKA Anna : Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6

KICIŃSKA Martyna, Klause-Jaworska Ewa : Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46

KICIŃSKA Martyna, KLAUSE-JAWORSKA Ewa : Problemy z nauką i szkołą : raport z badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 24-29

KOŁODZIEJCZYK Mariola : Sposób na zaniżone wymagania. - Bibliogr. // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 3, s. 7-9

KOMENDER Jadwiga, MAZUR Agnieszka : Kilka powodów niechęci do szkoły // Charaktery. - 2000, nr 2, s. 24-25

KOPTAS-GÓRZAŃSKA Grażyna : Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym w krajach OECD // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 49-53

KORDZIŃSKI Jarosław : Wystarczy wyjść naprzeciw // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 18-20 Niepowodzenia edukacyjne uczniów.

KOSOWSKA-STĘPNIAK Emilia : "Prawomózgowcy" - uczniowie "upośledzeni"? // Języki Obce Szkole. - 2001, nr 7, s. 42-46

KOSOWSKA-STĘPNIAK Emilia : Dominacja prawej półkuli mózgowej a problemy szkolne // Języki Obce Szkole. - 2001, nr 7, s. 38-42

KOZAK Ewa : Bariery szkolnej kariery // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 11-16

KOZAK Ewa : Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21

KOZŁOWSKA Anna : Niepowodzenia w nauce. Cz. 1-2 // Życie Szkoły. - 1993, nr 7, s. 396-399 ; nr 8, s. 473-476

KOZUBSKA Alicja : Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 3, s. 9-14

KRAWCZONEK Magdalena : Poznać zalety i niedostatki // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 65-66

KRAWCZONEK Magdalena : Trudny uczeń. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9

KULIKOWSKA Bożena : Gdy szkoła sprawia trudności // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 11, s. 5-6

KUPISIEWICZ Czesław : Niepowodzenia szkolne - pedagogiczne wyzwanie dla Europy // Edukacja. - 1995, nr 1, s. 7-17

KUPISIEWICZ Czesław : Pedagogiczne wyzwanie dla Europy // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 10, s. 1, 7
Rezolucja Rady Wspólnoty Europejskiej i Ministrów Edukacji z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie walki z niepowodzeniami szkolnymi.

KWIATKOWSKA Henryka : Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia. - Bibliogr. // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66

KWIATKOWSKA Joanna : Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21[277]-23[279]
Fazy w powstawaniu niepowodzeń szkolnych.

KWIECIŃSKI Zbigniew : Bezbronni : odpad szkolny na wsi. - Wyd. 2. - Toruń, 2002. - Rec. Mirosław J[ózef] Szymański // Rocznik Pedagogiczny. - 2003, t. 26, s. 215-221

LIGOCKA Magdalena : Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 33-37

LIPIŃSKA Ewa : O zahamowaniach utrudniających opanowanie języka docelowego i próbie ich przełamywania. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 23-28

LIS Barbara : Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej Cz. 1-2 // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003 nr 4 s. 5-7; nr 5 s. 5-6

ŁUCZAK Ewa : Poziom rozwoju fizycznego dzieci z trudnościami szkolnymi // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 17-29
Omówienie wyników badań.

MAJEWSKA Elżbieta : Nauka nie musi być trudna // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 46, dod. s. III, VII

MAJEWSKA Renata : Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7-8

MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 487-490

MASZOREK A. : Przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych dziecka // Lider. - 2000, nr 6, s. 3-4

MATERIAŁY Klubu Dykusyjnego // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 4, dod. "Animat" s. 13-19
Wypowiedzi uczestników spotkania na temat: Przyczyny i następstwa niepowodzeń szkolnych.

MATYJAS B. : Psychiczne i środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 211-215

MEJZA Halina : Sztuka motywowania // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 19-24
Jak pomóc dziecku żeby chciało się uczyć.

MEYER Urszula : Usuwanie trudności szkolnych // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 24, s. 21

MICHALAK Joanna : Nauczyciele a niepowodzenia szkolne // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 5-8

MIKULSKA Renata, OSSOWSKA Joanna : Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów w liceum ogólnokształcącym. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 3, s. 12-14

MISIOŁEK Kazimierz : Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 61-69

MURAWSKA Anna : Między adaptacją a emancypacją : (refleksje inspirowane brytyjskimi próbami przeciwdziałania spadkowi osiągnięć szkolnych uczniów) // Nowa Szkoła. - 1996, nr 7, s. 9-12

NIEPOWODZENIA szkolne . - Kraków, 1998. - Rec. Jan Konior // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 1, s. 137-139

NOWICKA Ewa : Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. [138]-140

OBRĘBSKI Jan : O niektórych przyczynach niepowodzeń dydaktycznych nauczycieli i młodzieży szkolnej // Przysposobienie Obronnne w Szkole. - 1997, nr 5, s. 292-298

OLUBIŃSKI Andrzej : Edukacyjne źródła marginalizacji : (uwagi na kanwie refleksji nad tzw. raportem Jacgues'a Delorsa). - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 3-8
Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.

OSTROWSKA Małgorzata : Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19

OSZWA Urszula : Dyskalkulia // Remedium. - 2002, nr 2, s. 8-9

PAŃTAK G. : Trudności w nauce jako podstawowa przyczyna niepowodzeń szkolnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 2, s. 7-78

PAWŁOWSKA Róża : Niepowodzenia szkolne wychowanków domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 30-31

PIŁAT Zbigniew : Powodzenia i niepowodzenia w nauce // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 610-612

PIWOWAREK Alina : Oferta edukacyjna a sukces szkolny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 14-17

PREIS Danuta Anna : Trudności szkolne uczniów // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 26, s. 17

PRZYBYLSKA-GMYREK Jadwiga : Dlaczego nie nadążają? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 4, dod. "Animat" s. 3-5
Rozmowę o przyczynach niepowodzeń szkolnych przeprowadziła Irena Malanowska.

RADZISZ Teresa : Wspólnie pokonać problemy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 28, s. 10-11

RATAJCZAK Maria : O skutecznej mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 40-41
Pomoc psychologiczna dla matki ucznia z trudnościami w nauce i wychowaniu.

RURKA Anna : "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 10, s. 592-595

SĘDEK Grzegorz : Bezradność intelektualna w szkole. - Warszawa, 1995. - Rec. Beata Krudkopad-Szaturska ; Sylwia Seul //Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 186-193

SIKORSKI Wiesław : Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne. - Bibliogr. // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63

SIKORSKI Wiesław : Osiągnięcia szkolne uczniów a charakter ich stosunków z rodzicami // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 4, s. 39-44
Niepowodzenia szkolne jako źródło trudności wychowawczych.

SOBCZAK-MAŁECKA Róża, MIKULSKA Renata : Kształcenie i wychowanie dzieci z rodzin patologicznych // Wychowanie na Co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 14-16

SOCZYŃSKA Teresa : Przyczyny trudności w nauce według uczniów // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 12-18

SOLARZ-RZEPKA Jadwiga : Jaki wpływ ma środowisko rodzinne na niepowodzenia szkolne uczniów klas młodszych? : (w świetle badań własnych) // Nauczyciel i Szkoła. - 1997, nr 2, s. 53-60

STACHOWIAK Renata : Bardzo niepożądane stany : determinanty niepowodzeń szkolnych // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 12/13, s. 24

STACHOWIAK Renata : Przyczyny szkolnych niepowodzeń. - Bibliogr. // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 10, s. 22

STRUŻYK Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 10, s. 610-613

STRYKOWSKA Justyna : Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

SZCZEPANIK Renata : Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 31-36

SZYMAŃSKI Mirosław : Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 85-101

SZYSZKA Renata : Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32

ŚWITKA Małgorzata : Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności : Raport z przeprowadzonej analizy dokumentów szkolnych za lata szkolne 1887/88 - 1996/97 // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [259]-270

TAŃSKI Wojciech : Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych : sprawozdanie z pracy grupy IV // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 11, s. 14

TRELA Danuta : Trudne zachowania // Remedium. - 1996, nr 9, s. 7-13

TUCHOLSKA Stanisława : Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci //Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 1, s. 37-43

TUROWSKI Stanisław : Nauka z utrudnieniami // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 5-6

URZĘDOWSKA Maja : Myśli o samobójstwie a osiągnięcia i niepowodzenia w nauce // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 1, s. 119-132

WEINER Michał : Nauczyciel szkoły masowej a dziecko z zaburzeniami rozwojowymi // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 24-28

WEINER Michał : Poglądy rodziców na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 9, s. 13-15

WENCEL Gabriela : Praca z uczniem mało zdolnym // Matematyka. - 2003, nr 3, s. 151-152

WIKŁACZ Joanna : Przyczyny trudności w uczeniu się u dzieci w młodszym wieku szkolnym // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 8. - (2001) s. 41-50

WIŚNIEWSKA Xenia : Efekty rewalidacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Wychowanie na Co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 23-26

WITT Joanna : Warsztaty : praca z uczniem trudnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 23-26

WOJDA Elżbieta : Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 71-76

WOJDA Elżbieta : Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2001/2002, nr 3, s. 74-79

WÓJTOWICZ Bożena : Lęk przed niepowodzeniami na lekcjach geografii // Geografia w Szkole. - 1997, nr 4, s. 236-238

WÓJTOWICZ Elżbieta : Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć? // Życie Szkoły. - 1998, nr 3, s. 183-187

ZACHARA Barbara : Promowanie - trudne wybory // Wychowawca. - 2000, nr 7/8, s. 14-15

ZAGAJEWSKI A. : O niepowodzeniach szkolnych : (refleksje) // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 337-340

ZIĘBA Alicja : Pod górkę do liceum czyli o niebezpieczeństwach sukcesu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 22-25

ZIÓŁKOWSKA Beata : Sytuacja edukacyjna jako sytuacja trudna. - Bibliogr. // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 33-46

ZYSKO Arleta : Trudności w nauce wychowanków domów dziecka // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 15-19

ŻUBKOWSKA Marietta : Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania : przegląd problemów. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 118-124

ŻURKIEWICZ E. : Niepowodzenia szkolne w opinii naukowców polskich i francuskich // Nowa Szkoła. - 1990, nr 7, s. 373-375

 

ZOBACZ TEŻ ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE:
1. Zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym w szkole
2. Trudności wychowawcze
3. Praca z uczniem słabym i trudnym
4. Praca z uczniem dyslektycznym
5. Lęki i stresy szkolne
6. Nadpobudliwość psychoruchowa
7. Przemoc w rodzinie
8. Mowa i jej zaburzenia
9. Patologie wychowania i ich skutki
10. Nagroda i kara w wychowaniu
11. Uczeń zdolny

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna