Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

POWODZENIA SZKOLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GLASSER William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / [przeł. z ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005

GRĘBSKI Marek : Sukces na egzaminie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004 (Filia w Tomaszowie)

JANOWSKI Andrzej : Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2002. - S. 125-153: Uwarunkowania sukcesu

KONOPNICKI Jan : Powodzenia i niepowodzenia szkolne. - Warszawa : PZWS, 1966

OSIECKA Jadwiga : Tajemnica powodzenia twego dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

WIATROWSKI Zygmunt : Powodzenia i niepowodzenia szkolne pracujących. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1975 (Filia w Radomsku)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Beata : Kształtując samodzielność i poczucie wartości // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 14, s. 24
Współpraca domu i szkoły w zakresie powodzenia szkolnego dzieci.

BAJORSKI Zygmunt : Sukces // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 2, s. 34-35
Zadaniem szkoły jest ułatwić uczniom poznanie własnych możliwości i szans na sukces.

BORCZYK Eliza : "Sukces" w glottodydaktyce. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 7-12
Sukces a metody nauczania.

BRĄGIEL Józefa : Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej. - Opole, 1994. - Rec: Alicja Kurcz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. III s. okł.

CĘCELEK Grażyna : Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 44-46
Na podstawie badań.

CHABER-DĄDALA Anna : Dzieci zdolne wymagają troski // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30
Uczeń zdolny.

DOMAGAŁA-KRĘCIOCH Agnieszka : Powodzenia i niepowodzenia szkolne. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 5-7

FRYDEL Zbigniew : Olimpijczycy // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 7/8, s. 24-25

GRĄDZKI Władysław : Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 28-29

GRELOWSKA W. : Wpływ umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem na powodzenia dydaktyczne uczniów // Nauczanie Początkowe. - 1992/93, nr 3, s.5-17

GRUSZCZYŃSKA-BARAŃSKA Ewa : Aby chciało się chcieć... // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 17-20

IWANOWSKA Małgorzata, KAZIMIEROWICZ Marek : Uczeń z trudnościami - problem czy wyzwanie? // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 3, 4, 5, 6, 7

IWANOWSKA Małgorzata, KAZIMIEROWICZ Marek : Uczeń z trudnościami w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 26-28

JAROSIEWICZ Henryk : Postawa nauczyciela a powodzenie szkolne ucznia // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 18-21

KASZYŃSKA Elżbieta : Kółko "Omnibus" : propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 11, s. 24

KOBYŁECKA Wanda : Jak oswoić lwa? : na tropach kłopotów szkolnych. - Warszawa, 1989. - Rec: Nowacka Ewa // Nowe Książki. - 1990, nr 5, s. 20-22

KORDZIŃSKI Jarosław : Szkoła sukcesu // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 59-61
Planowanie sukcesów ucznia.

KOŚCIELNIAK Anna, SZWAJKAJZER Mirosława : Jak zapewnić dzieciom sukces? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 18-26

KOTLARSKI Kazimierz : Postawy rodzicielskie a osiągnięcia dziecka w nauce // Kultura i Edukacja. - 1994, nr 1, s. 111-120

KOZAK Ewa : Szybciej, więcej, na wyższym poziomie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 31-37
Uczeń zdolny.

KRAJEWSKA Anna, KWIATKOWSKA-GÓRALCZYK Małgorzata : Kształcenie ucznia zdolnego - konieczność czy wybór? : [materiały z konferencji] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 60-64

KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 51-55

KUCZYŃSKA Beata : Charakterystyka ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 56-57

LEWOWICKI Tadeusz : Szlifowanie diamentów / rozm. przepr. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 43, s. 5
Rozmowa z Tadeuszem Lewowickim o uczniach zdolnych.

LIPSKI Tadeusz : Zachęcać, nie zniechęcając // Nowa Szkoła. - 1996, nr 8, s. 60-61
Odpowiednia motywacja do nauki siłą sprawczą uczniowskiego sukcesu.

LIS Barbara : Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 2. - Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 5-6

LIS Barbara : Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych z techniki i informatyki w szkole podstawowej. Cz. 1 // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 5-7

MARCINIAK Maciej : Nauczyciele i rodzice rozwijają zdolności muzyczne dzieci // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 21-22

MASZOREK Anna : Przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych dziecka // Lider. - 2000, nr 6, s. 3-4

NOWICKA Renata : Drogi do sukcesu (dydaktycznego) // Nowa Szkoła. - 1994, nr 7, s. 426-427

PASZEK Joanna, PASZEK Krystyna : Uczeń zdolny : stypendia dla wybitnych // Nowa Szkoła. -1998, nr 2, s. 57-59
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

PIECHAL Anna : Praca z uczniem zdolnym. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30

PIŁAT Zbigniew : Powodzenia i niepowodzenia w nauce // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 610-612

PIWOWAREK Alina : Oferta edukacyjna a sukces szkolny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 14-17

PREISLER Michał : Problemy klasy z perspektywy doświadczeń wychowawcy // Nowa Szkoła. - 1994, nr 8, s. 470-475

PUFAL-STRUZIK Irena : Społeczne warunki aktualizacji i rozwoju uzdolnień u dzieci i młodzieży // Edukacja. - 1997, nr 4, s. 32-40

SAKOWICZ-BOBORYKO Agnieszka : Motywacja do nauki jako determinant powodzenia szkolnego uczniów z wadą słuchu w szkole masowej // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 4, s. 218-224

SARNOWSKA Magdalena : Dziecko zdolne - dziecko trudne? // Nowe w Szkole. - 2001/2002, [nr] 4, s. 10-12

SEUL Sylwia : Efektywność pracy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 15-18

SKLAROFF S. : Jak odnosić sukcesy w szkole? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 30-31

SZCZEKOCKA-AUGUSTYN Aleksandra : Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 8-12

SZCZEPAŃSKA Dorota : Praca z uczniem zdolnym // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8, 9, 10, 11, 12
Zajęcia twórcze dla uczniów zdolnych klas IV-V.

SZMYD-SKÓRCZEWSKA Magdalena : Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 67-72

SZPULAK Grażyna : Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna) : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 5, s. 13

ZATORSKA-GORZELANNA Barbara : Między sukcesem a kijem baseballowym // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 16-17
Przyjazny program wychowawczy szkoły szansą na sukces ucznia.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2007


© Biblioteka Pedagogiczna