Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

RADA RODZICÓW
(KOMITET RODZICIELSKI)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

(SW) : KMRR - katowickie forum rodziców // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 61
Katowicka Międzyszkolna Rada Rodziców.

BOROWSKA Bożena : Rady rodziców, autonomia pod znakiem zapytania // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 48, s. 17

DEKLARACJA organizacyjno-programowa Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 10, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26

ELSNER Danuta, MACH Jolanta : Szkolne rady matek // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 3, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 23-25

IWANICKA Irena : Rada szkoły - potrzebna czy nie? // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 31-32 J.G. : Rodzice i szkoła // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 8, s. 1, 10-11 Wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

JEŻOWSKI Antoni : Po co komu rada rodziców? - (Rodzice w szkole) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s. 24-25
Zasady tworzenia i działanie rady rodziców.

KAWECKI Michał Józef : Andrychowskie Forum Rad Rodziców : program działania w zarysie // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 21

KOWALCZUK Piotr : Co może rada? : rodzice i szkoła // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 19, s. [15]-16

KOWALIK Piotr : Szkoła jako miejsce edukacji uczniów. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [91]-109 Organy szkoły.

KROPIWNICKI Jan : Ślepy zaułek // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 6, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 23
Śląskie Porozumienie Rad Rodziców.

KULA Ewa : Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce - dawniej i dziś // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 2, s. 31-36
Pierwsze organizacje rodzicielskie w Europie i w Polsce.

ŁOBOCKI Mieczysław : Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie w procesie wychowania. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1985. - S. 136-142: Działalność w komitecie rodzicielski

ŁUKASIEWICZ Anna : Trzy lata z życia Rady Rodziców // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 44, s. 17

MARKIEWICZ Małgorzata : Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 2, s. 44-48

MENCEL Marek : Rada szkoły czyli demokracja jak drzewo(?). - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 84-86

MENCEL Marek : Rada szkoły - szansa na urzeczywistnienie // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s. 8-9

MIŁOSZEWSKA-PIONTEK Ewa : Partnerzy czy przeciwnicy // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 41, s. 6

NALEPIŃSKI Wiesław : Działalność komitetów rodzicielskich. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1967

NOWOSAD Inetta, BŁASZCZYK Klaudia : Autonomia jako cecha współczesnej szkoły. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 4-7
Obszary szkoły autonomicznej.

OPIEKA i współodpowiedzialność. Rady rodziców // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 27, s. 8

PASIERBSKI Bogusław : Szczecińskie Forum Rad Rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 20

PĘKOWSKA Marzena : Rola rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 2, s. 26-30
Rady konsultacyjne.

RAWICZ Maria : Rodzice i szkoła : kto chce współpracować? // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 3, s. 5
Udział rodziców w radach klasowych, komitetach rodzicielskich i radach szkół.

RĘKAWEK Anna : Budować porozumienie na różnorodności - o radach rodziców : co w prawie piszczy? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 32-34

RODZICE w szkole / red. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 43, s. 11
Aspekt prawny.

ROZWADOWSKA-SKRZECZYŃSKA Joanna : Co mogą rady rodziców? // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 2, s. 24

SALAŃSKI Witold : Słaby filar [Rada Rodziców] // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 27, s. 7

SARNA Piotr : Działalność wychowawczo-opiekuńcza komitetu rodzicielskiego // W: Rodzice i nauczyciele / pod red. Łucji Muszyńskiej. - Warszawa : Instytut Wydaw. CRZZ, 1975. - S. 21-32

SIEPRAWSKA Anna : Udział rodziców w procesie edukacji i wychowania : spotkanie u rzecznika praw obywatelskich // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 25-26

SIEPRAWSKA Anna : Udział rodziców w procesie edukacji i wychowania : spotkanie u rzecznika praw obywatelskich // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 12, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 25-26

STARZYŃSKI Wojciech : Rady rodziców w polskiej szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 20-24

STATUT Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr], dod. "Szkoła w Społeczności" s. 26-27

SUTKOWSKA Mirosława : Rada rodziców - sprzymierzeniec szkoły // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 18-20
Kompetencje rady rodziców.

ŚLIWERSKI Bogusław : Jak powołać radę szkoły? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 6, s. 15-23

ŚLIWERSKI Bogusław : Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 43-44 Uprawnienia rad rodziców rad szkoły.

ŚNIOSZEK Krzysztof : Czego się boisz polska szkoło? // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 12, s. 18-19
Propozycja rozwiązań do ustawy o systemie oświaty Katowickiej Międzyszkolnej Rady Rodziców.

UPRAWNIENIA organów szkoły : rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 49-57

WASILEWSKA Lidia : Udział rodziców : w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34
Rady szkół w zarządzaniu szkołami średnimi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

WOLAN Tadeusz : Uczestnictwo rodziców w życiu szkoły // Nowa Szkoła. - 1996, nr 3, s. 6-10

Z RADĄ czy bez Rady // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 47, wkł. s. I

ZACZĄŁ się rok rodziców / rozm. przepr. Joanna Grącka // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 41, s. 6-7
Forum Rad Rodziców.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna