Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

IMPREZY SZKOLNE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
inscenizacje, przedstawienia, konkursy, apele
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ANDRYSKOWSKA Anna, ANDRASZEWICZ Iwona, WIERZBA Ewa : Nasze miejsce na Ziemi : [projekt obchodów Dnia Ziemi] // Aura. - 2002, nr 4, Dod. ekol. dla szkół, s. 3-6

APEL z okazji Dnia Ziemi "Jedna jest Ziemia" / oprac. Lidia Wrotniak // Przyroda Polska. - 2001, nr 3, s. 18-19

BABIS Iwona : Śmieciowy problem : scenariusz apelu - akcji ekologicznej // Przyroda Polska. - 2002, nr 5, dod. s.3,11

BANCARZEWSKA Wiesława : Śmieszne scenariusz poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : ekologia, postawy antyalkoholowe. - Toruń : Wydaw. TEMAT, 1999

BASIAK Kamila, GADYŃSKA Monika : Czysta ziemia, czysta energia : inscenizacja // Ekoświat. - 2000, nr 9, s. 36-37

BUCHCIC Elżbieta : Ekologia nauka modna - czy potrzeba chwili : zgaduj zgadula // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 4, s. 32-34

BUCHCIC Elżbieta : Rozprawa sądowa przeciwko człowiekowi, który degraduje otaczającą przyrodę // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 3, s. 30-31

BUCHCIC Elżbieta : Z ekologią za pan brat : teleturniej dla klas V-VIII // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 29

CIECHANOWICZ Małgorzata : Zatrzymać śmieci : apel ekologiczny dla klas I-VI // Przyroda Polska. - 2001, nr 2, s. 18

DEBLESSEM Tamara : Dziady ekologiczne czyli rzecz o recyklingu : scenariusz przedstawienia ekologicznego // Ekoświat. - 2002, nr 3, s. 8-9

DWORCZAK Bożena : Apel z okazji Dni Ochrony Przyrody // Przyroda Polska. - 2002, nr 9, dod. s. 12

DZIEŃ Ziemi : scenariusz apelu / Joanna Fijałkowska i in. // Aura. - 2002, nr 4, Dod. ekol. dla szkół, s. 6-8

FICOŃ Ewa : Dzień Ziemi : scenariusz apelu na 22 kwietnia // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. s. 4-5

FICOŃ Ewa : Dzień ochrony środowiska : scenariusz apelu z okazji Dnia ochrony środowiska // Ekoświat. - 2001, nr 6, s. 14-15

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, GARCZYK Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. - Płock, 1993. - S. 110-116 : Żyć w przyjaźni z naturą ; S. 116-123 : Ziemię mamy tylko jedną

GIEWARTOWSKA Danuta : "Oto dzień nowy i świat nowy tysiącem dziwów gra mi" : montaż poetycko-muzyczny // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 5, s. 30-33 Montaż poświęcony ochronie środowiska dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej

GÓRA Anna : W królestwie surowca wtórnego : teatrzyk satyryczno-ekologiczny // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 28-30

GÓRSKA Renata : Quiz o wodzie // Aura. - 2002, nr 2, Dod. ekol. dla szkół, s. 2-3

GRZELA Małgorzata, Snochowska Beata : Propozycja apelu dla klas I-III o tematyce ekologicznej // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 5, s. 65-68

JACHIMCZAK Barbara : Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć : człowiek : [montaż poetycko-muzyczny] // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 10-13

JACHIMCZAK Barbara : Jest jedna jak słońce : Ziemia : [montaż poetycko-muzyczny] // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 8-10

JANTOSZ Urszula : Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 14-15

KAMELA Beata : "Zielony marsz" - hapening uliczny z okazji Światowego Dnia Ziemi (dla młodszych klas) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 9-10

KONSEK Zuzanna : Nie rób tego więcej : inscenizacja // Przyroda Polska. - 2002, nr 1, dod. s. 2

KOREPTA Ewa : Sąd nad chemią : scenariusz przedstawienia // Aura. - 2001, nr 12, Dod. ekol. dla szkół, s. 8-9

KOSTECKA Halina : Ekozakupy : scenariusz przedstawienia teatralnego do wykorzystania w przedszkolu lub w szkole // Ekoświat. - 2002, nr 10, s. 33

KOTYNIA Kazimiera : Scenariusz wieczornicy "Alarm dla naszej planety" // Życie Szkoły. - 1995, nr 4, s. 241-244

KRÓLIKOWSKa Anna : Dzień Ziemi : scenariusz apelu z okazji Światowego Dnia Ziemi // Ekoświat. - 2001, nr 4, s. 6-7

KUBIEC Beata : "W ogrodzie radości..." scenariusz słowno-muzyczny // Wychowawca. - 2002, nr 5, s. 20-21

KUPIDURA Grażyna, WASZEK Agata : Człowiek, chemia i środowisko : szkolny konkurs dla uczniów gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 10-14

LEWANDOWSKA Izabela : Człowiek i środowisko przyrodnicze w historii : [konkurs ekologiczny dla młodzieży szkół średnich] // Aura. - 1996, nr 11, Dod. ekol. s. 3-4

LORYCH Janina : Turniej wiedzy ekologicznej // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 31

MARCINKOWSKA Bogumiła : Pozwólmy rosnąć grzybom : scenariusz apelu ekologicznego // Przyroda Polska. - 2002, nr 8, dod. s. 2

MARZEC-MIAZEK Jadwiga : "I sen może być nauczycielem..." : sztuka teatralna [ekologiczna] // Przyroda Polska. - 2002, nr 4, dod. s. 8-9

MERSKA Krystyna : Człowiek jest częścią przyrody i nie może o tym zapomnieć : mowy obrończe człowieka przed trybunałem // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 21

MERSKA Krystyna : Scenariusz inscenizacji. Cz. 1 : Ludzkość przed trybunałem. Cz. 2 : W szkole ekologii // Ekoświat. - 2001, nr 11, s. 6-9

MICHALSKA Celina : Zwycięstwo przyrody : inscenizacja // Przyroda Polska. - 2002, nr 9, dod. s. 3

MIKUL Renata : Tyle smogu w całym mieście : [scenariusz imprezy] // Aura. - 2001, nr 11, Dod. ekol. dla szkół, s. 8-10

MIKUS Barbara : Nie ma mocnych : scenariusz przedstawienia szkolnego // Ekoświat. - 2002, nr 10, s. 46-47

MRÓZ Urszula : Zielone kapturki - czyli jak żyć w zgodzie z naturą : scenariusz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 17-18

NĘDZA Elżbieta : Żeby kwitły wszystkie kwiaty : scenariusz akademii z okazji Dnia Ziemi // Ekoświat. - 2002, nr 4, s. 14-15

NOWICKA Alicja : SOS dla Ziemi : scenariusz inscenizacji // Ekoświat. - 2001, nr 10, s. 14-15

PARYSZ W. : Dzień Ziemi - teatrzyk ekologiczny // Przyroda Polska. - 2001, nr 4, s. 18-19

PIEGDOŃ Alicja : "Mamy tylko jeden świat" - sejmik ekologiczny // Aura. - 2001, nr 7, Dod. ekol. dla szkół, s. 9

PILACZYK Wioletta : O czym szeptały gwiazdy? : [scenariusz dla dzieci przedszkolnych] // Ekoświat. - 2002, nr 7/8, s. 33

POTOCKA Barbara. : Chrońmy Ziemię : scenopis przedstawienia // Przyroda Polska. - 2002, nr 3, dod. s. 4-5

POTOCKA Barbara : Ratujmy Ziemię : scenopis przedstawienia // Przyroda Polska. - 2002, nr 2, dod. s. 3

SADLAK Małgorzata, NOWIK Cecylia : Jutro znów zaświeci słonko : scenariusz przedstawienia // Ekoświat. - 2002, nr 9, s. 36-39

SŁUPCZYŃSKA Renata : Ekologia w zaciszu domowym : scenariusz przedstawienia // Przyroda Polska. - 2002, nr 1, dod. s. 8-9

SOLSKA Anna : Ufoludki wśród bakterii : scenariusz przedstawienia ekologicznego // Ekoświat. - 2002, nr 2, s. 16-17

SOLSKA Anna : Ufoludki wśród wirusów : [scenariusz inscenizacji] // Ekoświat. - 2001, nr 3, s. 18-19

STEKIEL-JARZĄB Marzena : Jaka przyszłość? : scenariusz przedstawienia pantomimicznego z okazji Dnia Ziemi // Ekoświat. - 2001, nr 11, s. 17

SUPRONOWICZ I., LEKSOWSKA L. : "By ziemia pozostawała piękna i zasobna" : scenariusz apelu poświęconego ochronie środowiska naturalnego // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 4, s. 22-25

SZEPTYŃSKA Magdalena : Kto jest wrogiem lasu - inscenizacja [dla kl. I] // Aura . - 2001, nr 9, Dod. ekol. dla szkół, s. 9

WARZYBOK Agnieszka : W Ekoraju : scenariusz przedstawienia // Ekoświat. - 2001, nr 4, s. 32-33

WOJTKOWIAK Ewa : Przypowieść wakacyjna z morałem : scenariusz // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 18-20

WOŹNIAK Jadwiga : Jak uczyliśmy... Jasia szanować przyrodę : scenariusz apelu ekologicznego // Ekoświat. - 2002, nr 4, s. 32-33

WÓJTOWICZ B. : Jak przywrócić ład w przyrodzie wbrew przemysłowej modzie? : scenariusz inscenizacji ekologicznej dla kl. III // Życie Szkoły. - 1994, nr 2, s. 100-101

WRÓBLEWSKA Ewelina : Podróż do Śmieciolandii :[scenariusz apelu] // Ekoświat. - 2002, nr 5, s. 36-37

ZDROJEWSKA Urszula : Ekologia na wesoło : scenariusz na Dzień Ziemi (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 41-43

ŻELEZNY Barbara : Złota kaczka : [scenariusz inscenizacji] // Ekoświat. - 2001, nr 4, s. 18-19

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.11.2002


© Biblioteka Pedagogiczna