Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


KONKURSY I OLIMPIADY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie artykułów z czasopism dostępnych w BPP

 

 

IV OGÓLNOPOLSKI konkurs : Edukacja przyrodnicza w środowisku lokalnym” został rozstrzygnięty // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 3, s. 77-82

ADAMCZAK Mariusz : Zawody matematyczne im. Mariana Rejewskiego // Matematyka. – 2006, nr 9, s. 46(558)-49(561)
Wojewódzki konkurs dla zdolnych uczniów.

ANDRUSYSZYN Romuald : Indywidualnie, ale w zespole : talenty w bolkowskim gimnazjum // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 9, s. 10-11
Laureaci konkursu matematycznego „Zdolny Ślązak Gimnazjalista”.

BĄK Irena : Konkurs przyrodniczy dla klas 4-6 // Biologia w Szkole. – 2003, [nr] 4, s. 218-223

BEŁKOT Bożena : Organizacja konkursów szkolnych // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 3, s. 221-226

CHAREWICZ Alina : Turnieje matematyczne // Matematyka. – 2005, nr 5, s. 39(295)-40(296)
Turniej dla gimnazjum.

CUPAŁ Danuta : Kto to powiedział? // Matematyka. – 2002, nr 6, s. 345-347
Konkurs matematyczny w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej.

CZARNECKA Dorota, DALEWSKA Elżbieta, SZCZEPANIAK Maria : Rola konkursów i olimpiad a świadomość ekologiczna uczniów : na przykładzie LO w Strzelnie w latach 1994-2002 // Aura. –2003, nr 12, dod. s. 1-3

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Finał XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Białostocczyźnie // Aura. – 1999, nr 10, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 7-8

FALENCKA-JABŁOŃSKA Małgorzata : Słoneczny finał XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Górach Świętokrzyskich // Aura. – 2006, [nr] 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 143, s. (1)-3
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

GAŁĄZKA Kinga : Dobra zabawa // Matematyka. – 1996, nr 2, s. 89-92
O konkursach matematycznych i zadaniach konkursowych dla uczniów klas V i VI.

GORA Paweł : Na początku był „Kangur”... / rozm. przepr. Szczepan Barański //Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 38-41
Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego.

GÓRSKA Renata : Quiz o wodzie // Aura. – 2002, [nr] 2, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 2-3
Dla uczniów powyżej 11 lat.

GÓRSKA Renata, GRZYWNA Beata : Sposób na obchody Dnia Wody // Aura. – 2001, nr 12, dod. s. 4-5
Konkurs ekologiczny.

JABŁŃSKA Agieszka, SOSZYŃSKA Paulina, ŻAK Joanna : Sąd nad papierosem : II nagroda w konkursie // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 43(301)-46(304)
Scenariusz dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

JAKUBOWSKA Grażyna : Jedno zadanie – kilka rozwiązań // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 351-352
Dla uczniów przygotowujących się do konkursu.

JANOWICZ Jerzy : Bolesławieckie konkursy matematyczne. [Cz.] 3 // Matematyka. – 2005, nr 3, s. 39(167)-46(174)

JANOWICZ Jerzy : Bolesławieckie konkursy matematyczne. [Cz.] 2 // Matematyka. – 2005, nr 2, s. 46(110)-113(49)

JANTOSZ Urszula : Scenariusz konkursu wiedzy z ochrony środowiska i ekologii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 3, s. 14-15

JARZĘBSKA Małgorzata : Uczymy się poprzez zabawę : turniej matematyczny dla klas IV // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 7/8, s. 16-17

JODZIS-JAFISZOW Iwona, NESTERUK Małgorzata, SZULIŃSKA Bożena : Konkurs ekologiczny // Aura. – 2003, [nr] 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 108, s. 3-4
Kilkuetapowy konkursu ekologicznego dla klasy V szkoły podstawowej.

KAMELA Beata : Jesteśmy przyjaciółmi przyrody // Życie Szkoły. – 2002, nr 6, s. 365-369
Turniej wiedzy przyrodniczej.

KAWAŁEK Adam : Podkarpacki Konkurs Matematyczny. [Cz.] 1 // Matematyka. – 2006, nr 5, s. 50(306)-53(309)

KAWAŁEK Adam : Podkarpacki Konkurs Matematyczny. [Cz.] 2 // Matematyka. – 2006, nr 6, s. 54(374)-56(376)

KAWAŁEK Adam : Podkarpacki Konkurs Matematyczny. [Cz.] 3 // Matematyka. – 2006, nr 7, s. 47(431)-50(434)
Zadania z finału konkursu.

KĘSY Inez : Konkurs ekologiczny w Sierakowskim Parku Krajobrazowym // Aura. – 2002, [nr] 7, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 8-9

KŁOSOWSKA Wiesława, TUSCHIK Danuta : „Wiosna”. – (Konkursy przyrodnicze – „Cztery pory roku” ; cz. 2 ) //Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 3, dod. s. IX-XI

KŁOSOWSKA Wiesława, TUSCHIK Danuta : „Zima”. – (Konkursy przyrodnicze – „Cztery pory roku” ; cz. 1 ) //Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2, dod. s. VII-VIII

KOLANY Dorota, KOLANY Adam : Ogólnopolski Sejmik Matematyków // Matematyka. – 2004, nr 1, s. 38-39

KONIECZKA Iwona : Szalone liczby – konkurs dla klasy IV // Matematyka. – 2004, nr 2, s. 27(91)-29(93)
Konkurs w szkole podstawowej.

KONKURS „Czysty Las” rozstrzygnięty // Przyroda Polska. – 2007, nr 1, dod. „Biuletyn Eko-edukacyjny” s. 4

KONKURS „Mój Las” // Aura. – 2000, nr 9, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 8
Dla szkół podstawowych i licealnych.

KONKURS Uczniowskich Prac z Matematyki // Delta. – 1996, nr 1, s. 13 KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 1993, nr 1, s. 40-44

KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 1993, nr 5, s. 295 KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2000, nr 5, s. 303-307 KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2000, nr 6, s. 365-369

KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2002, nr 6, s. 360-365 KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2005, nr 4, s. 50(242)-57(249)

KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2006, nr 3, s. 43(171)-49(177) KONKURS zadaniowy // Matematyka. – 2007, nr 1, s. 46-51

KONKURSY dla uczniów organizowane w ramach programu „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” // Aura. – 2001, nr 2, dod. s. 6-7

KRÓLIKOWSKA Jadwiga : Razem z rodzicami // Matematyka. – 2003, nr 6, s. 21-22
Realizowany metodą projektu szkolny konkurs matematyczny w szkole podstawowej, przy współudziale rodziców.

KUCZMA M. E. : [Szesnaste] XVI Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne // Matematyka. – 1994, nr 2, s. 120

KURCZYCH Lucyna, KRZEMIŃSKA Barbara : Parki narodowe – scenariusz szkolnego konkursu przyrodniczego dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 9-10

ŁABNO Grażyna : Konkurs z ochrony środowiska i przyrody w Gminie Czorsztyn // Aura. – 2003, [nr] 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 101, s. [1]-4
Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

MACIEJOWSKA-MIAS Danuta : Propozycje zadań konkursowych „Ssaki różnych środowisk Polski” // Aura. – 2000, nr 3, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 5-8

MAJAK Wiktor : Poznajemy ważki // Aura. – 1999, nr 11, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 3-4
Konkurs w terenie.

MARSZAŁEK Bożena : Konkurs zamiast projektu // Matematyka. – 2002, nr 6, s. 340-341
Konkurs "Matematyczna wędrówka śladami innych przedmiotów szkolnych".

MRÓZ Katarzyna : Rogata matematyka // Matematyka. – 2002, nr 6, s. 343-344
Konkurs w III Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

MUSIAŁ Janina, KUBIK Hanna : Turniej wiedzy przyrodniczej „Bociany – polskie ptaki” // Biologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 38-41
Program przygotowany dla dzieci w wieku 6-11 lat.

NAWYKI dla przyszłości : I nagroda w konkursie // Biologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 40(232)-50(242)

NAWYKI dla przyszłości : I nagroda w konkursie. Cz. 2 // Biologia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 34(2900-41(297)

ODPOWIEDZI i szkice rozwiązań zadań konkursowych zamieszczonych w zeszycie 2(276), 1999 // Matematyka. – 1999, nr 5, s. 311-312
Rozwiązania zadań konkursowych nr 25-28.

ORZEŁ Iwona : Zabawa ekologiczna // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 237-238

OSMAN Tomasz : Wielowymiarowe uogólnienie twierdzenia Bezouta // Delta. – 1996, nr 3, s. 8-9
Skrócona wersja pracy (autora) nagrodzonej złotym medalem w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki.

PIECHURA Bogna, JANKOWSKA Ilona : Podróż dookoła świata : konkurs przyrodniczy. – Bibliogr. // Geografia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 45-49 Propozycja dla kl. V-VI szkoły podstawowej. PIEKARZ Lucjan : Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce : Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny // Aura. – 2003, nr 3, dod. s. 11

PYTANIA problemowe finału centralnego XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej // Aura. – 1999, nr 11, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 11 Supraśl, 11-13 VI 1999 r.

PYTANIA problemowe finału XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 5 czerwca 2005 r. // Aura. – 2005, [nr] 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 132, s. 8-9

PYTANIA testowe etapu centralnego XIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 5 VI 2004 r. // Aura. – 2004, [nr] 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 119, s. 11-12

PYTANIA testowe finału centralnego XIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej // Aura. – 1999, nr 10, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” s. 8-10 Supraśl, 11-13 VI 1999 r.

PYTANIA testowe finału centralnego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Tuchola, 4 czerwca 2005 r. // Aura. – 2005, [nr] 8, dod. ”Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 131, s. 10-11

PYTANIA testowe finału centralnego XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Ameliówka, 3 czerwca 2006 r. // Aura. – 2006, [nr] 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 144, s. 2-3

RABCZUK Rościsław : Międzynarodowy Championat Gier Matematycznych i Logicznych // Matematyka. – 1993, nr 1, s. 63-64

RABCZUK Rościsław : Od kangura australijskiego do kangura europejskiego : (nowa forma popularyzacji matematyki) // Nowa Szkoła. – 1994, nr 10, s. 630-631
Francusko-polski konkurs matematyczny Kangur '94.

RABCZUK Rościsław : Polacy na międzynarodowych zawodach matematycznych w Paryżu // Nowa Szkoła. – 1997, nr 1, s. 59-60
X Międzynarodowe Mistrzostwa Francji w Grach Matematycznych i Logicznych, 30-31.08.1996 r.

RABCZUK Rościsław : Sukces polskiej reprezentacji w finale międzynarodowym VIII Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych // Matematyka. – 1995, nr 2, s. 121-122
Międzynarodowe zawody matematyczne.

RABCZUK Rościsław : Sukces polskiej reprezentacji w finale Międzynarodowym VIII Mistrzostw Francji w Grach Matematycznych i Logicznych // Nowa Szkoła. – 1995, nr 1, s. 57-59
Zawody matematyczne w Paryżu.

RAMS Tadeusz : Matematyka bez granic // Matematyka. – 2001, nr 2, s. 97-101
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny.

ROZWIĄZANIA zadań konkursowych // Matematyka. – 1999, nr 5, s. 308-310
Rozwiązanie konkursowych zadań z matematyki nr 1456-1460.

ROZWIĄZANIA zadań konkursowych // Matematyka. – 1999, nr 6, s. 362-366
Zadania z matematyki nr 1461-1465 z rozwiązaniami.

ROZWIĄZANIA zadań konkursowych // Matematyka. – 2001, nr 1, s. 34-39
Zadania nr 1496-1500 wraz z rozwiązaniami.

ROZWIĄZANIA zadań konkursowych // Matematyka. – 2001, nr 4, s. 238-243
Zadania nr 1511-1515 wraz z rozwiązaniami.

SKIBIŃSKA Marianna : „Elew” – konkurs gimnazjalisty // Matematyka. – 2001, nr 6, s. 343-344

SŁOMIAN Zdzisław : [Drugi] II Międzywojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II szkół średnich // Matematyka. – 1995, nr 2, s. 120-121

SŁOMIAN Zdzisław : Międzynarodowy Turniej Matematyczny „Przyjaźń” // Matematyka. – 1992, nr 1, s. 62-63

SŁOMIAN Zdzisław : Międzywojewódzki konkurs matematyczny dla uczniów klas II liceum i technikum // Matematyka. – 1994, nr 2, s. 123-124

SŁUPCZEWSKA Ewa, STASZKIEWICZ Renata : SUper MAtma // Matematyka. – 2002, nr 4, s. 211-214
Konkurs matematyczny

SUMA w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu. SUCHANOWSKI S. : [Pierwszy] I Międzynarodowy Turniej Matematyczny Uczniów Szkół Podstawowych „Przyjaźń '89” // Matematyka. – 1990, nr 5, s. 284-287

ŚLIWIŃSKI Michał : Dolnośląskie Mecze Matematyczne : renesansowa idea wciąż budzi emocje // Matematyka. – 2002, nr 5, s. 293-295, 307

WIĘCKO Arkadiusz : Czy myślący uczeń to zawsze dobry matematyk? : (na kanwie doświadczeń ze szkolnych zawodów matematyczno-logicznych) // Nowa Szkoła. – 1995, nr 1, s. 31, 34

WOJCIECHOWSKA Iwona : Konkurs w trzech etapach // Matematyka. – 2003, nr 3, s. 159-165
Konkurs matematyczny dla uczniów II klasy gimnazjalnej.

WRÓBLEWSKA Edyta, ZAJKOWSKA Agnieszka : Rok słodkiej wody // Ekoświat. – 2003, nr 11, s. 15
Konkurs dla uczniów klas IV-VI.

ZADANIA konkursowe // Matematyka. – 1993, nr 2, s. 110 ZADANIA konkursowe // Matematyka. – 1994, nr 1, s. 37

ZADANIA konkursowe // Matematyka. – 1998, nr 6, s. 367-372 ZADANIA z konkursu matematycznego dla szkół podstawowych // Matematyka. – 1991, nr 2, s. 107-111
Odpowiedzi i wskazówki.

ZADANIA z matematyki nr 385, 386 . – (Klub 44 : liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji Delty) / red. Marcin E. Kuczma // Delta. – 1999, nr 9, s. 14
Skrót regulaminu, szkic rozwiązań zadań zostanie zamieszczony w nr 1 Delty z 2000 roku.

ZADANIA z matematyki nr 395, 396. – (Klub 44 : liga zadaniowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcji Delty) / red. Marcin E. Kuczma // Delta. – 2000, nr 2, s. 11-14
Rozwiązania zadań w nr 6 Delty z 2000 roku. Regulamin konkursu.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna