Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRUKOWICZ Wiesław : Edukacja integralna. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

BIELSKI Janusz : Program wychowania fizycznego : I etap edukacyjny nauczanie zintegrowane (klasy I-III). - [B.m.] : Wydaw. REIPRINT, 2001

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna : Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1998

DYLEMATY wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : WSP, 1998

EDUKACJA zintegrowana w reformowanej szkole / red. nauk. Henryk Moroz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie; Instytut Pedagogiki w Katowicach. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

FAJCHT Dorota, MIĄZEK Dorota : Korelacja czy integracja? : poradnik metodyczny do nauczania zintegrowanego dla nauczycieli klasy 1 szkoły podstawowej. - Łódź : Wydaw. Edukacyjne RES POLONA, [1999]

INTEGRACYJNY rozkład materiału nauczania : dla klasy 1 / Elżbieta Purzycka [i in.]. - Wyd. 2 przejrzane i popr. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, cop. 1998

INTEGRACYJNY rozkład materiału nauczania : dla klasy 1 / Elżbieta Purzycka [i in.]. - Wyd. 2 przejrzane i popr. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, cop. 1998

JĘDRAS Halina, TARASIŃSKA M., TOMCZYK E. : Matematyka dla klasy trzeciej szkoły podstawowej: poradnik metodyczny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

KLUS-STAŃSKA Dorota : W nauczaniu początkowym inaczej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Integralny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy 2 semestr II. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

KSZTAŁCENIE zintegrowane : problemy teorii i praktyki / red. Małgorzata Żytko. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2002

"KU słonecznej przyszłości" : program edukacji zintegrowanej : I etap edukacyjny / [oprac.] [Krystyna Dydak] [i in.]. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000

MAGDA Marzena : Edukacja od źródeł : program autorski edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

MARCINIAK Halina, MAZURKIEWICZ Urszula, SZEWCZYK Małgorzata : Zintegrowane nauczanie początkowe : program autorski. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 1999

PROGRAM nauczania szkoły podstawowej specjalnej : dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II / oprac. Grażyna Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

PROGRAM nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Danuta Cichy [i in.]; współpr. Maria Czarnecka, Barbara Klimek, Kazimiera Wlaźnik. - Warszawa : Wydaw. JUKA, 1999

PROGRAM nauczania : szkoły podstawowej specjalnej : dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : etapy edukacyjne I i II / [koordynator programów Grażyna Kowalczyk]. Ý Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

PRZYGODA z klasą : program nauczania zintegrowanego dla I etapu kształcenia w szkole podstawowej / [Jolanta Bonar] [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

PRZYJAZNY program zintegrowany: I etap edukacyjny: klasy 1- 3 / Zbigniew Semadeni [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000

ROZKŁAD materiału do zintegrowanego nauczania dla klasy 2 / Elżbieta Purzycka [i in.]. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 1999

ROZKŁAD materiału do zintegrowanego nauczania dla klasy 2 / Elżbieta Purzycka [i in.]. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 1999

SZKOŁA triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej / Barbara Bartoszewska [i in.]. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

WALCZYNA Jadwiga : Integracja nauczania początkowego / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1968

WĘGLIŃSKA Maria : Jak przygotować się do lekcji? : wybór materiałów dydaktycznych. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

WĘGLIŃSKA Maria : Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych? - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMEK Irena : Aktualne problemy edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 515-518
Jak projektować edukację.

ANDRUKOWICZ Wiesław : Strategie kształcenia. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 519-526

BŁAŻEJCZYK Agnieszka : Jak nauczyć dzieci klas I-III życia w zgodzie ze środowiskiem? // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 4, s. 1-3
Zagadnienia ochrony środowiska skorelowane z innymi przedmiotami nauczania w trakcie zajęć w "zielonej szkole".

BORA Anna, KOWAL Agnieszka : Autorski program z gimnastyki korekcyjnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 8/9, s. 15-17

CACKOWSKA Maria : Przemiany systemu edukacyjnego. Planowanie integralnego kształcenia w klasach niższych // Nauczanie Początkowe. - 1996/97, z. 6, s. 6-8

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, dod. s. (193) 345-376 (224)
Bloki tematyczne: w świecie marzeń, sposób na nudę, jak się odżywiamy, wigilia, nowy rok, dziwne niespodzianki.

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszem zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, dod. s. (161)265-296(192)

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP // Życie Szkoły. - 1999, nr 3, dod. s. (129)185-216(160)

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 105-136
Bloki tematyczne: podróże bliskie i dalekie, samodzielni, pracowici, pomysłowi, z przyjaciółmi jest radośnie, jak pracujemy, ze sportem za pan brat, z kart naszej historii.

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 25-56
Plan bloków tematycznych: najlepiej z tatą i mamą, samodzielni, pracowici, pomysłowi, różne domy, podróże bliskie i dalekie.

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSiP. Cz. 2 // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, dod. s. (33)617-(64)648

CHŁOPECKA Kazimiera, DUDA Mirosława, WOJTCZAK Krystyna : Integracyjny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz ze scenariuszami zajęć dziennych w klasie I z wykorzystaniem podręczników WSIP // Życie Szkoły. - 1998, nr 9, dod. s. 537(1)-568(32)

DĘBSKA Hanna : Szkolny plan wychowawcy, zdrowotny i profilaktyczny na podstawie podręczników "Wesoła szkoła" // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 18(402)-22(406)

DOBRZYKOWSKA Elżbieta, MIZURA Agnieszka : Porozmawiajmy o integracji // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 33[611]-35[613]
Rozkład zajęć w klasie I.

DRWAL Ewa, WIKŁACZ Joanna : Program przyrodniczo-ekologiczny - "Sekrety Zielonej Szkoły". - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. [216]-229

DUDZIŃKSA Bogumiła : Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 9-14

FEDER Aldona : Jak planuję nauczanie w ujęciu integralnym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 1, s. 81-89

FOSIEWICZ Maria : Wielopoziomowość w edukacji matematycznej uczniów klas początkowych : przykład zajęć edukacyjnych dla klasy III // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 6, s. 2-6
Zapewnienie wszystkim uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego.

GAJDZICA Anna : Gospodarowanie czasem zajęć w kształceniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 10(138)-15(143)

GORCZOWSKA Anna : "W mojej szkole czuję się bezpiecznie" - plan wychowawczy dla klasy III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s. 47-54

GORCZOWSKA Anna : Plan pracy kółka plastycznego dla uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2003/2004, nr 2, s. 76-77

INTEGRALNY rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące wrzesień - październik // Życie Szkoły. - 2000, nr 2, s. 86-124

JANICKA-PANEK Teresa : Nauczyciel organizatorem procesu kształcenia // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 26[90]-33[97]
Planowanie wynikowe.

KAZBERUK Jan : Przykładowy plan dydaktyczno-wychowawczy dla klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 1996, nr 2, s. 4-21

KLUCZYŃSKI J. : Integralne planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej // Życie Szkoły. - 1994, nr 6, s. 337-341

KONIECZNA Anna : Kształcenie zintegrowane w klasie 2 : plan pracy nauczania i wychowania // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 244-252
Tematyka planu: Po wakacjach. W naszej klasie.

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie 2 : plan pracy nauczania i wychowania // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s. 288-313
Tematyka hodowli zwierząt, jesieni, zwodów ludzi, ojczyzny.

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie II : plan pracy nauczania i wychowania // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 578-588

KONIECZNA Anna, WASILEWSKA Krystyna : Kształcenie zintegrowane w klasie II : plan pracy nauczania i wychowania // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 497-519
Tematyka: Zawody ludzi, jesień, miejsca pamięci, ojczyzna, zwierzęta wokół nas.

KRAJEWSKA Marzanna : Plan wynikowy konstruuje nauczyciel / spisał Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 2, s. 15

KRAJEWSKA Marzanna, SOBOŃ-MAŃCZUK Anna : Program edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Ełk // Aura. - 1999, nr 4, dod. "Dodatek Ekologiczny dla Szkół" s. 1-2
Planowany zakres pracy z uczniami i wychowawcami nauczania początkowego w ramach edukacji ekologicznej.

KRASOŃ Katarzyna : Intersemiotyczne pojmowanie analizy tekstu literackiego a koncepcja nauczania zintegrowanego // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 17-24

KUCHCIK Małgorzata : Chcemy czuć się bezpieczni // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 26, s. 9
Program ścieżki prozdrowotnej w nauczaniu zintegrowanym.

LECH Małgorzata : Warunek efektywności. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 32-35

ŁUKASIK Stanisława, PETKOWICZ Helena, WITKOWSKA Ewa : Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące wrzesień - październik // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 208-215

ŁUKASIK Stanisława, PETKOWICZ Helena, WITKOWSKA Ewa : Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące listopad - grudzień // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s. 276-281

ŁUKASIK Stanisława, PETKOWICZ Helena, WITKOWSKA Ewa : Integralny rozkład materiału nauczania i wychowania dla klasy pierwszej na miesiące wrzesień - październik // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 153-165

MACHNO Bożena : W Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli w Pasłęku : plan zajęć integracyjnych dla klasy III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 11-13

MAGISTER, cura te ipsum : rozmowa z Klemensem Sróżyńskim / rozm. przepr. Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 1, s. 7-8
Plan wynikowy.

MIECZAN Anna : Nauczanie informatyki w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 3, s. 49-53
Autorski program.

MOKRZYSZEWSKA Danuta : Projekt zintegrowanego rozkładu materiału nauczania w klasie III (na kwiecień, maj i czerwiec) // Nauczanie Początkowe : edukacja zintegrowana. - 1998/99, z. 4, s. 82-104

MOKRZYSZEWSKA Danuta : Projekt zintegrowanego rozkładu materiału nauczania w klasie III (na luty - marzec) // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 3, s. 76-90

MOKRZYSZEWSKA Danuta : Projekt zintegrowanego rozkładu materiału nauczaniu w klasie III (na listopad - styczeń) // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 2, s. 90-106

MOKRZYSZEWSKA Danuta : Projekt zintegrowanego rozkładu materiału w klasie III na wrzesień, październik i 1 tydzień listopada // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 1, s. 92-110

PODSTAWY programowe kształcenia ogólnego : projekt // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 507-510

RADWIŁOWICZ Maria, RADWIŁOWICZ Ryszard : Planowanie integrujące w nauczaniu początkowy. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [236]-252

RADZIKOWSKA Dorota : Plan dnia pracy i aktywności dzieci w klasie II - temat pracy: warzywa // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 715-716

ROMANOWSKA Katarzyna : Planowanie nauczania w klasie II z zakresu edukacji matematycznej na podstawie podręcznika "Błękitnej matematyki" // Nauczanie Początkowe : edukacja zintegrowana. - 1998/99, z. 4, s. 55-71

SKONIECZNA Grażyna Ewa : Pozwólmy uczniom kreatywnie kształtować swoje otoczenie, czyli o przestrzeni przyjaznej dzieciom // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 43-47

SKOWRON-JĘDRALSKA Izabela : Dziedzictwo kulturowe w regionie // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 30(2860-34(290) Rozkład treści kształcenia dla klas I-III.

SMUNIEWSKA Jolanta : Studium przypadku - wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z uczniami klasy pierwszej // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 34-37

STRZELEC Wanda : Edukacja ekologiczna w klasach I-III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 4, s. 7-14

TRELIŃSKA Urszula : Planowanie nauczania w klasie II z zakresu edukacji matematycznej ukierunkowane na rozwijanie wybranych kompetencji uczniów // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 1, s. 79-91

TRELIŃSKI Gustaw : Postrzegam świat całościowo : program edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 1998/99, z. 1, s. 9-11 Planowanie nauczania.

TRELIŃSKI Gustaw : Struktura dydaktyczna dnia aktywności dziecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 1, s. 6-8

UMIASTOWSKA Danuta, RUTKOWSKA Ewa : Żywe lekcje w nauczaniu zintegrowanym. - Kraków, 2003. - Rec.: Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 11, s. 44

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Rola świąt chrześcijańskich w wychowaniu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 3-8
Bloki zajęć w szkole w okresie świąt.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Elementy teorii programu szkolnego. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [ nr] 3/4, s. 72-92

ZAGOZDON Małgorzata : Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczania zintegrowanego w klasie I (semestr II) // Życie Szkoły. - 1996, nr 6, s. 361-378

ZARĘBSKA Jolanta : Od pazia do rycerza : plan metodyczny lekcji języka polskiego w klasie III // Bliżej Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-10

ZBĄCZYNIAK Justyna : Kilka uwag o syntezach edukacyjnych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 6, s. 6-9
Systemy edukacyjne.

ZIELIŃSKA Bożena : To nauczyciel codziennie "otrzymuje ocenę" za swoją pracę domową // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 5, s. 12-13
Zajęcia prowadzone metodą blokową.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna