Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


AUTORYTET RODZICÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOMINIAN Jack : Autorytet : chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu-władzy. - Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1988

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1996

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. - Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1994

MARCIŃCZYK Bożena : Autorytet osobowy : geneza i funkcje regulacyjne. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991

MIKICIN Mirosław : Wspierać swoje dziecko. - Warszawa : Wydaw. Minerwa, 2000. - S. 72-76: Autorytet bez przymusu.

WAGNER Iwona : Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. - Kraków : Impuls, 2005

ZIEMSKA Maria : Postawy rodzicielskie. - Wyd. II popr. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANIAK Józef : Rodzina a osobowość dziecka // Problemy Rodziny. - 1996, nr 4, s. 19-23
Autorytet rodziców a wychowanie dziecka.

BARTOSIAK-TOMUSIAK Mariola : Autorytet osobowy - zagrożenia i szanse // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 1, s. 24-25
Kryzys autorytetu rodzinnego.

DANIEC Renata : Rodzicielstwo a wychowanie - zagrożenia rodziny XXI wieku. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 101-114
Wzory osobowe a autorytet rodziców.

DOBROŁOWICZ Justyna : Jak budować autorytet // Gazeta Szkolna. - 1999, nr 4, s. 10

DYMEK-BALCEREK Krystyna : Być rodzicem! // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 3-6
Wychowanie dziecka przez władzę. Autorytet rodziców i kary.

KOSIOREK Małgorzata : Wartości moralne - podstawą autorytetu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10

KRASIEJKO Izabela : Autorytet a tożsamość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. 13-15

MIKA Stanisław : Mądrość, a nie strach buduje autorytet // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 59-66
Definicja pojęcia: autorytet. Rola rodziców w budowaniu lub wzmacnianiu nauczyciela, co składa się na autorytet nauczyciela.

OLEJNICZAK Elżbieta : Rola i źródło autorytetu dorosłych w relacji z dziećmi i młodzieżą // Szkolne Wieści. - 2004, nr 1, s. 13-14

ROCŁAWSKA Grażyna : Autorytet w życiu młodego chrześcijanina : dla kl. III gimnazjum // Katecheta. - 2002, nr 6, s. 14-18

SABOR Agnieszka : Zmierz autorytetów // Znak. - 2001, nr 8, s. 4-10

WILIŃSKI Piotr : Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży// Remedium. - 2005,, nr 11/12, s. 14-15
Autorytet dorosłego wynikający z jego pozycji. Autorytet dorosłego wynikający z jego osobistych właściwości. Zmienność roli dwóch rodzajów autorytetu w ciągu życia.

ŻYWCZOK Alicja : Odmiany autorytetu pedagogicznego : (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 29-42

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna