Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


RACHUNKOWOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
na podstawie wydawnictw zwartych

 

 

ALESZCZYK Józef : Rachunkowość finansowa od podstaw. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1999

ANALIZA ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór zadań i przykładów / red. Czesław Skowronek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
Filia w Bełchatowie

BIEŃKOWSKA Grażyna : Przedsiębiorczość : uproszczone formy ewidencji gospodarczej stosowane w małych firmach : podręcznik dla uczniów liceum technicznego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2000
Filia w Radomsku

DAVIES David : Sztuka zarządzania finansami / przeł. [z ang.] Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN ; Londyn : McGraw-Hill Book Company, cop. 1993

DĘBSKA-RUP Anna : Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych : wycena aktywów, podatki, wynik finansowy. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1999
Filia w Bełchatowie

DOBIJA Mieczysław : Rachunkowośćzarządcza i controlling. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Filia w Bełchatowie

DOBIJA Mieczysław : Rachunkowość zarządcza. - [Wyd. 1, dodr. 2]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Filia w Bełchatowie

FRYMARK Irena : Elementy rachunkowości. Część 2, Przewodnik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

GABRUSEWICZ Wiktor : Podstawy analizy finansowej. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Filia w Bełchatowie

GMYTRASIEWICZ Maria, KARMAŃSKA Anna, OLCHOWICZ Irena : Rachunkowość finansowa. Cz. 1, wykład. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 1996

GOLDMANN Katarzyna, SOKALSKI Jarosław, ZAWADZKI Aleksander : Zbiór zadań z rachunkowości finansowej : według znowelizowanego prawa bilansowego / red. Janina Stankiewicz. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Toruń : Dom Organizatora, 2001
Filia w Bełchatowie

JAGIEŁŁO Stanisław : Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstw. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1987

JAKUBCZYC Jerzy : Zarządzanie finansami : odpowiedzialność finansowa. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

JAKUBOWSKI Tadeusz, TAUT Henryk : Elementy rachunkowości w prowadzeniu przedszkola. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydaw. Szkolnych, 1967
Filia w Radomsku

JARUGOWA Alicja, NOWAK Wojciech Andrzej, SZYCHTA Anna : Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998
Filia w Bełchatowie

KLIMAS Mieczysław : Podręczna encyklopedia rachunkowości. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2000
Filia w Bełchatowie

KOC Stanisław, BORKOWSKA Maria : Sprawozdawczość finansowa : zasady sporządzania i analizy. - Warszawa : Wydaw. FINANS-SERVIS, 1995

KOCHALSKI Cezary : Rachunkowość zarządcza w przykładach i zadaniach. - Wyd. 2 zm. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998
Filia w Bełchatowie

KUCZYŃSKA-CESARZ Anna : Zasady rachunkowości : przewodnik dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

LEKSYKON rachunkowości / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Filia w Bełchatowie

LESZCZYŃSKI Zdzisław, SKOWRONEK-MIELCZAREK Anna : Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. - Warszawa : Difin, 2001
Filia w Bełchatowie

MACIEJEWSKA Jadwiga : Rachunkowość finansowa. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2000

MAŁA encyklopedia rachunkowości / red. Stanisław Skrzywan. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1964
Filia w Radomsku

MISIŃSKA Danuta : Podstawy rachunkowości. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Filia w Bełchatowie

NILIDZIŃSKI Roman : Rachunkowość finansowa : zbiór zadań. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonal. Kadr, 2000

NOWAK Wojciech Andrzej : Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości, 1995
Filia w Bełchatowie

NOWAK Edward : Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy : wykład, zadania, rozwiązania zadań. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2000
Filia w Radomsku

NOWAK Edward : Rachunkowość : kurs podstawowy. - Wyd. 2, zmien. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
Filia w Radomsku

OLCHOWICZ Irena : Podstawyrachunkowości : część I. - Wyd. 2, zaktualiz. i rozsz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 1999
Filia w Radomsku

OLCHOWICZ Irena : Podstawy rachunkowości : część II : zadania i rozwiązania. - Wyd. 2, zaktualiz. i rozsz. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2000
Filia w Radomsku

PODSTAWY rachunkowości / red. Kazimierz Sawicki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Filia w Bełchatowie

PODSTAWY rachunkowości / red. Sławomir Sojak, Janina Stankiewicz. - Toruń : Tow. Nauk. Org. i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2000

PODSTAWY rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Nauk. Bronisław Micherda; Współautorzy Jerzy Hejnar [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Filia w Radomsku

RACHUNKOWOŚĆ finansowa : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999
Filia w Bełchatowie

RACHUNKOWOŚĆ finansowa : zbiór zadań / red. Janina Stankiewicz [i in.]. - Toruń : Tow. Nauk. Org. i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998
Sygnatura: 87996

RACHUNKOWOŚĆ międzynarodowa : praca zbiorowa / red. Lech Bednarski, Jerzy Gierusz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Filia w Bełchatowie

RACHUNKOWOŚĆ zarządcza / red. Gertruda Krystyna Świderska. - Wyd. 2. - Warszawa : Poltext, 2000
Filia w Bełchatowie

ŚWIDERSKA Gertruda Krystyna : ABC rachunkowości dla menadżera. - Warszawa : Poltext, 2000
Filia w Bełchatowie

WERMUT Janina : Rachunkowość zarządcza : rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999
Filia w Bełchatowie

WERMUT Janina : Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999
Filia w Bełchatowie

WOELFEL Charles J. : Rachunkowość banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje / przeł. Monika Marcinkowska, Joanna Stępień, Tomasz Wnuk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000

ZYSNARSKA Anna : Rachunkowość finansowa sektora budżetowego. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1999
Filia w Bełchatowie

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna