Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 


KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

BARIERY w komunikowaniu / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2000

COOPER Pamela J. : Sprawne porozumiewanie się : 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania / [tł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

CZŁOWIEK u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława : Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2001

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława : Podstawy komunikowania społecznego. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 1999

DUNIN Janusz : Studia o komunikacji społecznej. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004

DZIEWIECKI Marek : Psychologia porozumiewania się. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2000

ETYKA międzyludzkiej komunikacji / red. Jadwiga Puzynina; Tow. Nauk. Warszawskie. Komisja Kultura Słowa. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "Semper", 1993

GARCZYŃSKI Stefan : Sztuka rozmowy. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1962

GARCZYŃSKI Stefan : Sztuka myśli i słowa. - Warszawa : Państ. Wydaw. "Iskry", 1976

GARCZYŃSKI Stefan : Rozmawiać? : tak, ale jak? - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

GÄDE Ernst-Georg, LISTING Thomas : Skuteczne prowadzenie grupy / przekł. Krzysztof Janisz. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005

GOFFMAN Erving : Człowiek w teatrze życia codziennego / oprac. i słowo wstępne Jerzy Szacki ; przeł. Helena Datner-Śpiewak, Paweł Śpiewak. - Warszawa : Wydaw. KR, 2000

GÓRALCZYK Ewa : Nauczycielem być... : Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

GRIFFIN Em : Podstawy komunikacji społecznej / przekł. Olga i Wojciech Kubińscy, Magdalena Kacmajor. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

GRZENIA Jan : Komunikacja językowa w Internecie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

HARTLEY Peter : Komunikacja w grupie / przeł. Iwona Chlewińska. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2000

JAGIEŁA Jarosław : Komunikacja w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Rubikon, 2004

JAMROŻEK Bożena, SOBCZAK Jolanta : Komunikacja interpersonalna czyli Jak wspomagać swoją przedsiębiorczość : podręcznik. - Wyd. 3. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2000

JĘZYK w komunikacji. T. 2 / red. Grażyna Habrajska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001

JĘZYK w komunikacji. T. 3 / red. Grażyna Habrajska. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2001

KOMUNIKATORZY : wpływ wrażenie wizerunek / Andrzej Drzycimski [i in.]. - Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2000

KOMUNIKOWANIE się w kształceniu dzieci w młodszym wieku szkolnym / red. Danuta Skulicz, Bogusław Żurakowski; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. - Kraków : [b.w.], 1987

KREATORZY edukacyjnego dialogu / red. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2002

KULTURA - Język - Edukacja. T. 2 / red. Robert Mrózek. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1998

KUNCZIK Michael, ZIPFEL Astrid : Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu / przeł. Jerzy Łoziński, Wojciech Łukowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. "" 2000

ŁASIŃSKI Gabriel : Sztuka prezentacji. - Poznań : Wydaw. eMPi, 2000

MARKIEWICZ Katarzyna : Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2004

MELLIBRUDA Jerzy : JA - Ty - My : psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. - Warszawa : Polskie Tow. Psychologiczne, 2003

O KOMUNIKOWANIU się w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / red. Krystyna Gąsiorek, Magdalena Grochowalska. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2003

PIJAROWSKA Renata, SEWERYŃSKA Anna Maria : Sztuka prezentacji : dać szansę młodzieży, czyli Jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

PROCESY komunikacyjne w szkole : wyznaczniki, tendencje, problemy / red. Wojciech Kojs; współudział Łucja Dawid. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2001

RUSINEK Michał, ZAŁAZIŃSKA Aneta : Retoryka podręczna czyli Jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005

THUN Friedemann Schulz von : Sztuka rozmawiania. [Cz.] 2, Rozwój osobowy / przekł. Piotr Włodyga. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001

SOBCZAK-MATYSIAK Janina : Psychologia kontaktu z klientem. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1998

SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / [red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006

SPOSOBY istnienia : działanie wobec siebie i innych : praca zbiorowa / red. Jarosław Rudniański, Krzysztof Murawski. - Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1988

STUDIA z teorii komunikowania masowego / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

SUJAK Elżbieta : ABC psychologii komunikacji. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

SZTEJNBERG Aleksander : Podstawy komunikacji społecznej w edukacji. - Wrocław : Wydaw. ASTRUM, 2002

THOMSON Peter : Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / przekł. [z ang.] Tatiana Geller. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 1998

VOPEL Klaus W. : Umiejętność współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Cz. 1 / [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2002

VOPEL Klaus W. : Umiejętność współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Cz. 2 / [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2002

WALKER Wolfgang : Przygoda z komunikacją / przeł. Joanna Mańkowska. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

WARRICK Anne : Porozumiewanie się bez słów : komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie / [tł.] Małgorzata Dońska-Olszko; ISAAC Press. - Warszawa : Stow. na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania "Mówić bez słów", 1999

WASZKIEWICZ Jan : Od komunikacji do wspólnoty. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002

WSPÓŁCZESNE systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1998

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana : Komunikacja interpersonalna. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 3, s. 12-14

BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana : Komunikacja interpersonalna : propozycje zajęć warsztatowych // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, [nr] 3, s. 30-31

JAGIEŁA Jarosław : Komunikacja interpersonalna a wychowanie seksualne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 7, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 101-102

JAGIEŁA Jarosław : Transakcyjne pozycje życiowe nieletnich przestępców // Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 3, dod. s. V-VI

KAWECKA Aneta, JASKÓŁKA Jolanta : Rozmawiajmy, by żyć z ludźmi : program komunikacji interpersonalnej // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 3, dod. "Co głowa - to pomysł" s. I-II
Program autorski.

KOMUNIKACJA interpersonalna w procesie edukacji / oprac. Iwona Bukowska. - (Piśmiennictwo) // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 11, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 27
Zestawienie bibliograficzne.

KOMUNIKACJA interpersonalna : podstawowe pojęcia, bariery komunikacyjne, język ciała // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 9-11

KORULSKA Ewa : Komunikacja interpersonalna : Lekcja 3 rok szkolny 2005/2006. - (Akademia Zarządzająca "Dyrektora Szkoły") // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, dod. s. II-VIII

KOSTKA Monika : Elementy językoznawstwa w komunikacji interpersonalnej : praktyczne aspekty komunikacji interpersonalnej w zawodzie nauczyciela // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 20-21

KOSTKA Monika : Kształcenie nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 13-17

KTO? Z kim? Jak rozmawia? Komunikacja interpersonalna w szkole . - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 34-37

MELLIBRUDA Leszek : Komunikacja interpersonalna. Cz. 1. Ukryty język czyli komunikacja niewerbalna // Remedium. - 1998, nr 12, s. 6-9

MELLIBRUDA Leszek : Komunikacja interpersonalna. Cz. 2. Bariery w komunikacji werbalnej i sposoby ich pokonywania // Remedium. - 1999, nr 1, s. 21-24

OKOŃ Zofia : Komunikacja interpersonalna w szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 50-53

OKOŃ Zofia : Porozumieć się, znaczy umieć słuchać // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 39-41

PUŁCZYŃSKA Maria : Jak rozmawiać z dziećmi : komunikacja interpersonalna // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 14-16

RUŚĆ Iwona : Mowa bez mowy // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 18-19
Komunikacja interpersonalna osoby z zaburzeniami mowy.

STĘPIEŃ Ryszard : Pedagogika i nauczyciele wobec zagrożeń // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 5, s. 2-5

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Słuchanie jest prawdziwą sztuką // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 459-56

SZALEWSKI Michał : Komunikacja interpersonalna // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 6, s.9-11
Konspekt.

ŚWIDERSKA Irena : Komunikacja interpersonalna : trochę teorii, propozycja zajęć. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2002, [nr] 1, s. 1-3

WALEWICZ Grażyna : Komunikacja interpersonalna // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s.[24]
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA Małgorzata : Skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawa działalności pracownika socjalnego. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 67-71

WOŁODŹKO Elżbieta : Kompetencja komunikacyjna nauczycieli i uczniów warunkiem demokratyzacji życia szkoły. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2002, [nr] 2, s. [125]-137

WOŁODŹKO Elżbieta : Komunikacja interpersonalna jako istota procesu edukacyjnego. - Bibliogr. // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 43-49

ZGÓŁKOWA Halina : Dlaczego retoryka? // Polonistyka. - 2001, nr 6, s. 327-332

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 09.02.2007


© Biblioteka Pedagogiczna