Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Edukacja ekologiczna w pracy bibliotecznej z dziećmi i młodzieżą. Cz. 1-2 // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 2, s. 1-5; nr 3, s. 1-7

BEDNARZ Józefa : Wokół jesiennego liścia : lekcja biblioteczna // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 9, s. 26-27; także Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 10, s. 31-33

BUCHCIC Elżbieta : Ekologia w bibliotece : konkurs w szkole podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 7/8, s. 45-50

BRUDŁO Elżbieta : Czasopismo "Aura" źródłem wiedzy ekologicznej : [lekcja biblioteczna dla klasy VI] // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 7/8, s. 49-50

DZIKOWSKA Krystyna : Ekologia a biblioteka szkolna // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 1

DZIKOWSKA Krystyna : Jak żyć ekologicznie? : lekcja biblioteczna w szkole ponadpodstawowej // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 34

DZIKOWSKA Krystyna :Jak żyć ekologicznie? - budownictwo : [konspekt lekcji bibliotecznej] // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 28-30

GRABOWSKA Katarzyna : Temat : Album przyrodniczy - wykonanie książeczek tematycznie związanych z parkiem : [scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich] // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 9, s. VIII-IX

GRANOSIK Jadwiga : Polskie parki narodowe : lekcja biblioteczna dla szkół ponadpodstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 27-28

ŁUKASZEWSKA Danuta, SOBIECH Grażyna : Przyroda nie obroni się sama : konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 11

MARKIEWICZ Zofia : "Ziemia planetą wiecznie zieloną" : konspekt lekcji bibliotecznej dla grup O z przedszkola oraz pierwszych klas szkoły podstawowej // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 9, s. 38-39

MOSLER-KOWALCZYK E : Ochrona i kształtowanie środowiska : wyszukiwanie i dobór informacji na określony temat : sporządzanie zestawień tematycznych : [lekcja biblioteczna] // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 4, s. 20-21

RATYNA Małgorzata : Turniej ekologiczny klas IV : scenariusz zajęć zintegrowanych // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 30-31

SOŁKIEWICZ Stanisława : Krzyżówka ekologiczna dla gimnazjów // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 23

STANISŁAWSKA Iwona : Wyszukiwanie materiałów na temat : ochrona środowiska - wód // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 9, s. 3

SZCZERBIŃSKA-KOSIEL Maria : Poszukiwanie materiałów o ochronie przyrody : lekcja biblioteczna [dla kl. IV] // Poradnik Bibliotekarza. - 1988, nr 5, s. 21-22

ŚWIERK Monika : Spotkanie z ornitologiem w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 19

WAWRZYNIAK-WRZESIŃSKA Jolanta : Poszukiwanie materiałów o ochronie przyrody : lekcja biblioteczna // Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 1/2, s. 36-37

ZIENTALSKA Anna : Książka przyrodnicza moim przyjacielem : scenariusz zajęć zintegrowanych wokół treści z zakresu edukacji czytelniczej i przyrodniczej // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 11, s. 11-16

ZOLTEK Zdzisława : Jak my sami możemy chronić naszą planetę : lekcja biblioteczna dla klas VI-VIII // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7/8, s. 53-55

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.09.2002


© Biblioteka Pedagogiczna