Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HEBAN. - Warszawa : CZYTELNIK, 1998

SZACHIN-SZACH. - Wyd. 2. - Warszawa : CZYTELNIK, 1983

IMPERIUM. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : CZYTELNIK, 1997

WOJNA futbolowa; Jeszcze dzień życia . - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : CZYTELNIK, 1988

AUTOPORTRET reportera / wybór i wstęp Krystyna Strączek. - Wyd. 1, dodruk. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2006

PODRÓŻE z Herodotem. - Kraków : Wydaw. Znak, 2004

BUSZ po polsku. - Wyd. 3. - Warszawa : CZYTELNIK, 1979

KIRGIZ schodzi z konia ; Chrystus z karabinem na ramieniu . - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Czytelnik, 1988

CESARZ ; Szachinszach. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : CZYTELNIK, 1988

LAPIDARIUM. - Warszawa : Czytelnik, 1990

CESARZ. - Warszawa : CZYTELNIK, 1978

BUSZ po polsku ; Notes. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : Czytelnik, 1988

WOJNA futbolowa. - Warszawa : Czytelnik, 1978

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

INNY w globalnej wiosce // Znak. - 2004, [nr] 1, s. 30-36
Filozoficzna refleksja nad relacją "Ja - Inny", kiedy jedna ze stron należy do innej rasy, religiilub kultury.

JAKIEŻ jest to nasze życie // Odra. - 1997, nr 4, s. 6-8
Fragm. książki "Lapidarium III".

LAPIDARIUM czyli "nowy tekst" / rozm. przepr. Stanisław Bereś //Odra. -1996, nr 6, s. 82-85

MAM podwójne życie / rozm. przepr. Katarzyna Janowska // Polityka. - 2004, nr 39, s. 68-72

NA własne oczy / rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, s. A5-A6
Wokół książki "Podróże z Herodotem".

NAJWIĘKSZA budowa nowożytnej Europy // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 29, s. 8
Na temat przebudowy Berlina po upadku Muru w 1989 r. oraz problemów ekonomicznych, administracyjnych i kulturowych miasta.

NIE ma jednej Afryki / rozm. przepr. Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. - 2004, nr 11, s. 10-14

OPISUJĘ stany ducha / rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Polityka. - 1999, nr 9, s. 46-48

PIEKŁO Afryki / rozm. przepr. Stanisław Bereś // Odra. - 1999, nr 7/8, s. 6-14

PODRÓŻ jako źródło / rozm. przepr. Bogdan Białek i Piotr Żak // Charaktery. - 2003, nr 6, s. 52-55

REPORTER Herodot / rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. -2002, nr 260, s. A9

SKĄD pochodzimy? Kim jesteśmy? // Odra. - 2002, nr 1, s. 8-12
Fragm. przem. wygłoszonego z okazji otrzymania tytułu doktora "honoris causa".

ŚWIAT po 11 września 2001 : [dyskusja] / Ryszard Kapuściński [i in.] // Odra. - 2002, [nr] 1, s. 13-20

TWÓRCZOŚĆ jest sztuką selekcji / rozm. przepr. Agata Koss, Grażyna Ruszewska. - (Świadkowie wieku ; cz. 1) // Cogito. - 2005, nr 6, dod. "Zbiór wywiadów z twórcami kultury i autorami lektur do prezentacji" s. 9-11

UBÓSTWO a planetarna solidarność // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 51-52, dod. "dodatek: Apokryf" s. 4
Między głodem a dobrobytem.

"WSZYSTKO mi jedno, muszę jechać" / rozm. przepr. Krystyna Strączek // Znak. - 2006, [nr] 7/8, s. 29-40

ZAWÓD : dziennikarz / rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 22, dod. "Kontrapunkt" s. 12-13

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

AMBROSZKO Józef : "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego na zajęciach dziennikarskich w liceum // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 3, s. 24-27

BAUER Zbigniew : Na wszystkich drogach ziemi // Literatura. - 1987, nr 5, s. 18-22

BAUER Zbigniew : W lapidarium // Nowe Książki. - 1990, nr 6, s. 3-5

BIRO Zoltan : Kapuścińskiego dwie książki o tyranii // Literatura na Świecie. - 1989, nr 1, s. 295-304

BUGAJSKI Leszek : Pozy prozy. - Warszawa : CZYTELNIK, 1986. - S. 78-85: "Fronty" Ryszarda Kapuścińskiego

CHOMIUK Aleksandra : Dekonstruowanie imperium : rosyjskie reportaże Ryszarda Kapuścińskiego // Przegląd Humanistów. - 2003, nr 6, s. 147-156

CZAPLIŃSKI Przemysław : Oczami ulicznego przechodnia // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 232, s. 25-26

CZERMIŃSKA Małgorzata : "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej // Teksty Drugie. - 2003,nr 2/3, s. 11-27
Dzienniki: Czesława Miłosza, Bronisława Malinowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego.

DOMOSŁAWSKI Artur : Traktat o władzy // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 268, s. 18

DRZEWUCKI Janusz : Jest, kim był, i będzie, kim jest // Twórczość. - 2004, nr 7/8, s. 218-221

FRAS Janina : O języku "Cesarza" R. Kapuścińskiego // Język Polski. - 1981, z. 3/5, s. 255-258

GRZEGOREK Grażyna, WAWRZYNÓW Rafał : Nie uprawiajmy "surfingu", czytajmy ze zrozumieniem // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 73-78

I.J. : Ryszard Kapuściński // Nowe Książki. - 1990, nr 6, s. 61

ISEGAWA Moses : Bezbronny na bezkresnym pustkowiu : oda na cześć podróżnika po Afryce, mistrza i czarodzieja, Ryszarda Kapuścińskiego / tł. Zofia Klimaszewska // Rzeczpospolita. - 2001, nr 222, s. D2

JASTRUN Tomasz : Zbieracz rewolucji, okruszków, kamieni : świat według Ryszarda Kapuścińskiego // Polityka. - 1998, nr 8, s. 50-51

KACZYŃSKA Ewa : Dziennikarz - wnikliwy obserwator : czytamy "Lapidarium" Ryszarda Kapuścińskiego // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 49-54

KLUKOWSKI Bogdan : Cesarz reportażu. - (Salon pisarzy - Bogdana Klukowskiego). - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, [nr] 4, s. 21-22

KOC Krzysztof : Europejska myśl w obcym świecie // Polonistyka. - 2003, nr 6, s. 359-365
Interpretacja reportaży Ryszarda Kapuścińskiego.

KOC Krzysztof : Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 57-61

KRZEMIEŃ Teresa : Znajomi nieznajomi. - Wyd. 2. - Warszawa : CZYTELNIK, 1978
M. in. o Kapuścińskim

KUNDA B.S. : Zawód : reporter // Życie Literackie. - 1983, nr 2, s. 10

KWAŚNIEWSKA Krystyna : Człowiek w ruchu // Znak. - 2002, nr 3, s. 90-101

KWIECIEŃ I. : O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego // Polonistyka. - 1986, nr 7, s. 519-526

MADEJSKA Janina : Ryszard Kapuściński : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 10, s. 25-27

MAŁACHOWSKI Aleksander : Pamiętnik współczesny // Kultura. - 1979, nr 39, s. 16

MARZEC Bartosz : Z Pińska na koniec świata : kraj lat dziecinnych Ryszarda Kapuścińskiego // Rzeczpospolita. - 2004, nr 296, s. A9

MIODEK Jan : Z Pińska w świat // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 268, s. 16
Laudacja z okazji przyznania Ryszardowi Kapuścińskiemu doktoratu honorowego Uniwersytetu Wrocławskiego.

NAWRATH Beata : Od piłki nożnej do drzewa // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 30-34

NOWACKA Beata : Człowiek pogranicza // Znak. - 2003, nr 11, s. 84-95

NOWACKA Beata : Jeszcze o fenomenie Ryszarda Kapuścińskiego // Twórczość. - 2001, nr 9/10, s. 142-146

OSIATYŃSKI Wiktor : Zamki z piasku // Odra. - 1990, nr 7/8, s. 31-35

PAWLUCZUK Andrzej W. : [Fragment biografii Ryszarda Kapuścińskiego] // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 73-74

POLLACK Martin : Ryszarda Kapuścińskiego przypadki ... // Literatura na Świecie. - 1995, nr 1/2, s. 355-360

RAFFERTY Terrence : Portret reportera z czasów młodości // Literatura na Świecie. - 1987, nr 12, s. 304-309

RYBICKA Elżbieta : "Znikający punkt" : (o "Lapidariach" Ryszarda Kapuścińskiego) // Ruch Literacki. - 1998, z. 4, s. 545-553

STRĄCZEK Krystyna : Otoczeni światłem // Znak. - 2004, nr 10, s. 125-131

ŚWIAT straszny i wielki : czat z Ryszardem Kapuścińskim // Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 22, s. 15

URBANEK Mariusz : Kapuściński - reporter refleksyjny // Odra. - 1997, nr 4, s. 2-5

WYSOCKA Aneta : Sienkiewicz i Kapuściński : o Kalim i jego moralności // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 76-87

ZIĄTEK Zygmunt : Reporterzy wobec historii // Odra. - 1997, nr 7/8, s. 12-23
Hanna Krall i Ryszard Kapuściński.

 

RECENZJE

AUTOPORTRET reportera. - Kraków, 2003. - Rec. Jerzy Rohoziński // Nowe Książki. - 2004, nr 1, s. 18

DRZEWUCKI Janusz : Herodot, swój chłop // Twórczość. - 2005, nr 4, s. 103-109

Zawiera rec. książki: Podróże z Herodotem / Ryszard Kapuściński. - Kraków, 2004

HEBAN. - Warszawa, 1998. - Rec. Leszek Bugajski // Twórczość. - 1999, nr 3, s. 107-109

HEBAN. - Warszawa, 1998. - Rec. Leszek Szaruga // Znak. - 1999, nr 3, s. 139-145

HEBAN. - Warszawa, 1998. - Rec. Marcin Kula // Literatura na Świecie. - 1999, nr 1/2, s. 380-383

HEBAN. - Warszawa, 1998. - Rec. Mariusz Urbanek // Odra. - 1999, nr 4, s. 114-115

HEBAN . - Warszawa, 1998. - Rec. Michał Jagiełło // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 20

KURKIEWICZ Juliusz : Pogodna Arkadia spływająca krwią ... // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 162-165
Zawiera rec. książki: Podróże z Herodotem / Ryszard Kapuściński. - Kraków, 2004

LAPIDARIUM II. - Warszawa, 1995. - Rec. Marek Klecel // Literatura. - 1996, nr 5, s. 8-9

LAPIDARIUM II. - Warszawa, 1995. - Rec. Mariusz Urbanek // Odra. - 1996, nr 6, s. 115-116

LAPIDARIUM II. - Warszawa, 1995. - Rec. Piotr Szewc // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 10-11

LAPIDARIUM III. - Warszawa, 1997. - Rec. Zbigniew Bauer // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 13-15

LAPIDARIUM V. - Warszawa, 2002. - Rec. Piotr Śliwiński // Nowe Książki. - 2003, nr 2, s. 30

LAPIDARIUM V. - Warszawa, 2002. - Rec. Zbigniew Bauer // Twórczość. - 2003, nr 7/8, s. 182- 185

PODRÓŻE z Herodotem . - Kraków 2004. - Rec.: Juliusz Kurkiewicz // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 162-165

PODRÓŻE z Herodotem . - Kraków, 2004. - Rec.: Krystyna Strączek // Znak. - 2004, [nr] 10, s. 125-131

URBANEK Mariusz : Podróże z Herodotem i Kapuścińskim // Odra. - 2005, nr 1, s. 108-110
Zawiera rec. książki: Podróże z Herodotem / Ryszard Kapuściński. - Kraków, 2004

Z Afryki. - Bielsko-Biała, 2000. - Rec. Maciej Łubieński // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 45

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna