Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


GRY I ZABAWY RUCHOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARCIMOWICZ Andrzej : Muzyka w gimnastyce. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

BIELSKI Janusz : Życie jest ruchem : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. - Warszawa : Agencja Promo - Lider, 1996

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : jesień. - Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1995

BONDAROWICZ Marian : Zabawy w grach sportowych. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : WSiP, 1995

BRONIKOWSKI Michał, MUSZKIETA Radosław : Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

FLEMMING Irene : Gry i zabawy na wycieczkę szkolną. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1998

FLEMMING Irene, FRITZ Jurgen : Zabawy ruchowe. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1998

FUCHS Brigid : Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

GIACONE Elio, SCHIAVETTA Massimo : Zabawa na każdy dzień. T. 1-2. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1998

GOŁASZEWSKI Jerzy, PATERKA Stanisław, WIECZOREK Andrzej : Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000

GRIESBECK Josef : Zabawy dla grup. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

GRY i zabawy ruchowe : poradnik dla nauczycieli kultury fizycznej / red. Maria Janikowska - Siatka. - Kraków ; Wydawnictwo CDN, 1989

JANIKOWSKA - SIATKA Maria, SKRĘTOWICZ Edward, SZYMAŃSKA Elżbieta : Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo - rekreacyjnych. - Warszawa : WSiP, 1999

MAŃKOWSKI Lech : Zabawy i gry ruchowe : zeszyt metodyczny. - Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2003

METODYKA wychowania fizycznego w reformowanej szkole / red. Michał Bronikowski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI 2, 2002

NAPIERAŁA Marek : Zbiór zabaw i gier ruchowych. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001

NAWARA Henryk, NAWARA Urszula : Gry i zabawy integracyjne. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

NOWAK Maria : Gimnastyka przy muzyce w szkole. - Warszawa : Agencja Promo - Lider, 1995

PORTMANN Rosemarie : Gry i zabawy kształtujące pewność siebie. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2001
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

PORTMANN Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

SIENIEK Bartosz : Poradnik sportowy : wychowanie fizyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Starachowice : Pracownia Wydawnicza Helvetica, 1997

SIENIEK Czesław : Metodyka nauczania : sporty całego życia : badminton, ringo, pływanie, ćwiczenia i gry terenowe, gimnastyka artystyczna, tenis stołowy, tenis ziemny. - Starachowice : Pracownia Wydawnicza Helvetica, 1997

STASIŃSKA Krystyna : 120 lekcji muzyki w klasach 1-3. - Warszawa : WSiP, 1995
Dotyczy m.in. gier i zabaw ruchowych przy muzyce.

STAWCZYK Zdobysław : Ćwiczenia ogólnorozwojowe. - Wyd. 3 uzup. i poszerz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

STAWCZYK Zdobysław : Gry i zabawy lekkoatletyczne : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego. - Wyd. 2 poszerz. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 1998

ŚLIWERSKI Wojciech : Metodyka harców. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992

TEORIA i metodyka rekreacji / red. Iwona Kiełbasiewicz - Drozdowska, Wiesław Siwiński. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2001

TRZEŚNIOWSKI Roman : Gry i zabawy ruchowe : podręcznik przeznaczony dla nauczycieli, wychowawców i instruktorów. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1987

VERFURTH Martin : Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2001
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

VOPEL Klaus : Umiejętność współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Cz. 1-2. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002
Dotyczy gier i zabaw ruchowych.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZUK Elżbieta : Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej przez zastosowanie tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych // Lider. - 2005, nr 3, s. 11-13

AL-AZZAWI Rajia : Tradycyjne arabskie gry i zabawy ruchowe // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2003, nr 1, s. 121-135

BRONIKOWSKI Michał : Zabawy i gry ruchowe w świetle nowej koncepcji zreformowanego kształcenia : zabawy i gry ruchowe w gimnazjum i liceum // Lider. - 2000, nr 7/8, s. 28-30

BRONIKOWSKI Michał : Zabawy i gry ruchowe w świetle nowej koncepcji zreformowanego kształcenia : zabawy i gry ruchowe w szkole podstawowej (klasy IV-VI) // Lider. - 2000, nr 6, s. 10-13

BRONIKOWSKI Michał, BRONIKOWSKA Małgorzata : Zabawy i gry ruchowe w świetle nowej koncepcji zreformowanego kształcenia // Lider. - 2000, nr 5, s. 12-14

BULIŃSKA Kinga : Scenariusz lekcji wf - zabawa z kartonami // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 4, s. 35-36
Dotyczy klas V.

BYSZEWSKA Izabela : Scenariusz lekcji wf - klasa I gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 5, dod. s. (6)-(7)
Dotyczy doskonalenia podań i chwytów w koszykówce.

CIESIELSKI Zbigniew : Nowa gra " Latające gąbki" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 6/7, dod. s. (14)
Dotyczy przepisów tej gry oraz miejsca - boisko.

CZAPICKI Zdzisław : Kształcąca i wychowawcza funkcja zabaw i gier ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s. 539-543

DĄBROWSKI Dominik : Gry i zabawy ruchowe w kształceniu zintegrowanym // Lider. - 2003, nr 6, s. 21-22

FITUCH Elżbieta : Zabawy przy muzyce // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 19-21
Edukacja wczesnoszkolna - przykłady zabaw ruchowych. Zajęcia z rytmiki, tańca

GERLACH-SIWIEC Celina : Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu zintegrowanym // Lider. - 2003, nr 11, s. 20-21
Kształtowanie zwinności, skoczności, siły, koordynacji ruchowej w klasie II szkoły podstawowej.

GESEK Leszek : Scenariusz lekcji dla klasy IV // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 5, dod. s. (7)-(9)
Dotyczy zabawy piłkami, przede wszystkim prowadzenia piłki nogą.

GIZA-PEPLAK Magdalena : Scenariusz lekcji - obwód stacyjny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 5, dod. s. (2)-(4)
Dotyczy doskonalenia elementów technicznych piłki siatkowej w obwodzie stacyjnym w klasie II gimnazjum.

GROFFIK Dorota, OLEX Dorota : Propozycja gier i zabaw z przyborami nietypowymi // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, dod. s. 26-31

GUŁA-KUBISZEWSKA Halina, STANKIEWICZ Teresa, SUPIŃSKA Urszula : Wielostronna aktywizacja na lekcji wf w zabawach i grach ruchowych w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. (81)-(87)

JANOWSKA Małgorzata : Uczniowie i nauczyciele o zabawach i grach ruchowych na lekcjach wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, s. 203-205

JANOWSKA Małgorzata : Zasób zabaw i gier o charakterze integrującym grupę do wykorzystania w małym pomieszczeniu // Lider. - 1998, nr 1, s. 18-20
Dotyczy zabaw i gier ruchowych.

JARCZYK-BIERNACKA Mariola : Wyprawa do Tęczowej Krainy - zabawy dla klasy I // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 4, s. 97-99
Propozycje zabaw do wykorzystania w czasie rozgrzewki lub w formie przerywnika dla klasy I.

JASIŃSKA Barbara : Zabawy i gry z wykorzystaniem lektur klasy drugiej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 1, s. 100-103
Zabawy do wykorzystania w czasie rozgrzewki lub w formie przerywnika.

JEZIERSKA Katarzyna : Nauczanie i doskonalenie gier sportowo - rekreacyjnych // Lider. - 1999, nr 2, s. 18-19
Dotyczy gry w piłkę ręczną.

JURCZAK Adam : Gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym // Lider. - 1997, nr 5, s. 11-14

JURKOWSKA Liliana : Wpływ ruchu na prawidłową postawę dziecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 4, s. 42-43
Wpływ gier i zabaw ruchowych na prawidłową postawę dzieci w klasach I-III.

KARPOWICZ Jan : Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych z przyborami nietypowymi // Lider. - 2001, [nr] 9, s. 22-24

KAUER-RUDAK Grażyna, PYRA Małgorzata : Gry i zabawy z nową pomocą dydaktyczną piłkami edukacyjnymi "Edubal" // Lider. - 2003, nr 4, s. 13-15
Edukacja wczesnoszkolna - klasy integracyjne.

KEMPSKA Ewa : Zabawy i gry z chustą animacyjną // Lider. - 2006, nr 9, s. 16-17
Duża, bardzo kolorowa chusta przyciągająca wzrok i wzbudzająca zainteresowanie wszystkich uczestników zabawy.

KLAŚ Kinga : Ćwiczenia i zabawy na śniegu // Remedium. - 2003, nr 1, s. 13

KLAŚ Kinga : Gry i zabawy // Remedium. - 2002, nr 7/8, s. 25
Dotyczy zajęć ruchowych w wodzie.

KLAŚ Kinga : Metody i formy prowadzenia zajęć ruchowych // Remedium. - 2005, nr 10, s. 13

KLAŚ Kinga : Wybór i przygotowanie miejsca zajęć. Cz. 1 // Remedium. - 2004, nr 11, s. 13
Realizacja zajęć ruchowych.

KLAŚ Kinga : Wybór i przygotowanie miejsca zajęć. Cz. 2-3 // Remedium. - 2005, nr 1, s. 13; nr 3, s. 13
Realizacja zajęć ruchowych.

KOSIBA Mariola : Lekcja otwarta z wychowania fizycznego dla dziewcząt (gimnazjum) // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 5, dod. s. (9)-(11)
Dotyczy rozwijania ruchowej ekspresji twórczej do muzyki klasycznej.

KOSSOWSKA - ZAJĄC Barbara : Autorski zestaw zabaw z przyborem typowym i nietypowym dla uczniów w I i II etapie kształcenia // Lider. - 2003, nr 4, s. 32

KRASOŃ Katarzyna : Dziecięcy teatr ruchu : kinestetyczna strategia poznania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 133-145

KROCZAK Marzena : Zabawy na różne okazje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, [nr] 5, dod. s. (12)-(14)
Dotyczy zabaw ruchowych.

KRUSZEWSKI Artur, KUŹMICKI Stanisław : Moja lekcja wf "Zabawa z zapasami" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 6/7, dod. s. (11)-(13)
Scenariusz lekcji dla klas IV-VI.

KRZYWICKI Zbigniew : Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego z wykorzystaniem lin // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 5, s. 41-43
Dotyczy klas III gimnazjum.

KULGAWCZUK Roman : Zastosowanie gier uproszczonych w procesie nauczania i uczenia się techniki piłki siatkowej // Lider. - 1996, nr 6, s. 19-22

KWASIBORSKA Maria : Scenariusz lekcji zabaw i gier ruchowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, [nr] 12, dod. s. (12)-(14)
Dotyczy doskonalenia skoków poprzez gry i zabawy lekkoatletyczne - klasa IV szkoły podstawowej.

LIS Stanisław : Zimowe ćwiczenia i gry terenowe // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 22(598)-23(599)
Zabawy kształtujące umysł i charakter.

MAKAREWICZ Katarzyna : Zajęcia muzyczno - ruchowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy oraz metody wychowania muzycznego Carla Orffa : lekcja rytmiki w drugiej klasie szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 25-30

MALANGIEWICZ Marzena : Scenariusz lekcji z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, dod. s. (13)-(14)
Dotyczy zajęć dla klasy IV.

MARKOWSKA Małgorzata, NOWAKOWSKA Krystyna : Ćwiczenia, zabawy i gry ruchowe z przyborem nietypowym // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, z. 6, s. 142-145

MOCEK Katarzyna, BANASIK Daria : Program z zakresu gier i zabaw ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 256-265

MUSZKIETA Radosław, BRONIKOWSKI Michał : Gry drużynowe dla dzieci i młodzieży // Lider. - 1997, nr 12, s. 25-28

MUSZKIETA Radosław, BRONIKOWSKI Michał : Wychowawcze znaczenie gier i zabaw ruchowych // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 13-17

NOWAK Ewa : Gry i zabawy z wykorzystaniem kółka ringo // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 18

NOWAKOWSKA Krystyna : Wycieczki, ćwiczenia, zabawy i gry ruchowe // Nauczanie Początkowe. - 1994/1995, z. 6, s. 106-108

PASTERNAK Piotr, BRUDNIK Maria : Konspekt lekcji zabaw i gier ruchowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 6/7, dod. s. (2)-(4)
Lekcja dla klas V.

RUTOWICZ Mirela, RYBAK Beata, TRELA Ewa : Mikołajkowy turniej gier i zabaw // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 560-563

RÓŻAŃSKA Dorota : Tańce i zabawy rytmiczno - taneczne na lekcjach wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 10, s. 37-39
Przykłady zabaw opartych na ruchu, śpiewie, rytmie i tańcu.

SKWAREK Elżbieta : Gry i zabawy motoryczno - dydaktyczne // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 12-15

SOBCZAK Lucyna : Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno - ruchowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 90-95

SUKIENNIK - PASYK Krystyna : Nauczanie programowane w wychowaniu fizycznym // Lider. - 2003, nr 11, s. 12-16
Dotyczy opisu techniki wykonania rzutu do kosza po kozłowaniu.

SULIUSZ Seweryn : Co daje uczniom klas I-III udział w zajęciach ruchowych? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 5, s. 21-24

SZYMAŃSKA Elżbieta : Kształtowanie rytmu u dzieci w zabawach i grach ruchowych // Lider. - 1997, nr 6, s. 14-16
Dotyczy dzieci w okresie wczesnoszkolnym.

ŚLADOWSKA Lucyna : Scenariusz zabawy sportowej "W krainie baśni" // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 344-346

URNIAŻ Jerzy, JURGIELEWICZ - URNIAŻ Marzena : Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym - przyszłością edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 5, s. 30-35

WAWRZYNIUK Dorota : Sport na wesoło // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 53-56

WINCZEWSKI Piotr : Wychowanie przez gry i zabawy ruchowe // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 12-17

ZIELIŃSKA Hanna : Pirackie swawole // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 2, s. 3-5
Scenariusz zajęć plenerowych dla uczniów klas I-III, mający na celu rozpowszechnianie i popularyzowanie zabawy jako formy wypoczynku dzieci.

ZIÓŁKO Violetta : Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką na lekcji wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 3, s. 14-18

ŻAK Anna : "Postrzegam świat całościowo" - propozycje gier i zabaw dla klasy I na styczeń i luty // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1998/1999, z. 3, s. 18-33
Zabawy na śniegu i lodzie.

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Konspekt lekcji koleżeńskiej z wychowania fizycznego w klasie III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 4, s. 36-38
Dotyczy gier i zabaw ruchowych z przyborami nietypowymi.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna