Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOWKETT Stephen : Wyobraź sobie, że. : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. - Warszawa : WSiP, 2000

CHAPMAN-WESTON Denise, WESTON Mark : Co dzień mądrzejsze : 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. - Warszawa ; Prószyński i S-ka, 1998

FLEMMING Irene : Po prostu zaczynamy : praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999

FLEMMING Irene : Zabawy gazetami czyli rozwijanie kompetencji medialnej dzieci i młodzieży. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2005

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta : Rozrywki i zabawy na lekcjach gramatyki w szkole podstawowej : dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum : ćwiczenia gramatyczne uzupełniające do wykorzystania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. - Płock : Wydawnictwo "KOREPETYTOR", 1998

GOŹLIŃSKA Elżbieta : Jak konstruować grę dydaktyczną. - Warszawa : WSiP, 2004

GRIESBECK Josef : Zabawy dla grup. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, DOBOSZ Krystyna, ZIELIŃSKA Ewa : Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw. - Warszawa : WSiP, 1996

HAMMERLING Wanda : Gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające poznanie bezpośrednie w klasach I-III : zbiór zabaw percepcyjnych do pracy lekcyjnej i dydaktyczno - wyrównawczej z języka polskiego, środowiska społeczno - przyrodniczego i matematyki. - Poznań : Wydawnictwo IKNiBO, 1981

HAMMERLING Wanda : Zabawy w nauczaniu początkowym. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

KAPICA Gabriela : Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. - Warszawa : WSiP, 1990

ŁABNO Grażyna : Ochrona środowiska i przyrody : testy i gry dydaktyczne dla uczniów gimnazjum. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004

MATIUGIN Igor [i in.] : Magia pamięci : czyli książka o tym, jak rozwinąć uwagę i pamięć w szkole podstawowej. - Piła : Wydawnictwo EKOLOG, [1998?]

NAWARA Henryk, NAWARA Urszula : Gry i zabawy integracyjne. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

PORTMANN Rosemarie : Zabawy rozwijające inteligencję. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2003

SALACH Iwona : Propozycje zajęć i zabaw doskonalące umiejętność czytania. - Płock : Wydawnictwo i Poligrafia "IWANOWSKI", 2002

SIEK-PISKOZUB Teresa : Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995

SIEK-PISKOZUB Teresa : Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. - Warszawa : WSiP, 1994

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001

STYMULACJA Psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. Władysława Pilecka, Jan Pilecki. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004

SZLOSEK Franciszek : Gry dydaktyczne. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1999

VOPEL Klaus : Gry i zabawy interakcyjne. Cz. 1-4. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 1999

VOPEL Klaus : Podróż w nieznane. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2000

VOPEL Klaus : Umiejętność współpracy w grupach : zabawy i improwizacje. Cz. 1-2. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2002

VOPEL Klaus : W cudownej krainie fantazji. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2000

WPROWADZENIE do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w "Kropli" w latach 1992-1994 / red. Elżbieta Kędzior - Niczyporuk. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo "KLANZA", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ASZKIEŁOWICZ Alicja : Zabawa w teatr - naprawdę warto // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 3, s. 64-68
Między innymi ćwiczenia stosowane w pracy z dramą przeznaczoną dla klas I-III.

AUGUSTYN Stanisława Barbara : Zabawa uczy - nauka bawi // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 66-68

BAER Ulrich : O znaczeniu pedagogiki zabawy albo : czy zabawa jest związana z moralnością? / rozm. Susi Praglowski // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 3, s. 2-5
Wartości zabawy.

BAŁECKA Beata : Wykorzystanie zabaw w uroczystościach klasowych // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 493-495

BARAN Zbigniew : Filozoficzne spojrzenie na zabawę dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 387-391

BARSZCZEWSKA Teresa : Gra dydaktyczna "Botaniczne koło fortuny" // Biologia w Szkole. - 1997, nr 5, s. 287-290

BAUMANN Katarzyna : Kreatywny nauczyciel : jeszcze o interesujących lekcjach // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 42-45
Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach języka obcego w klasach początkowych.

BISSINGER - ĆWIERZ Urszula : Animacja muzyczna w pedagogice zabawy // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 2-6

BLANIK Renata : Zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 103-104
Zabawa jako środek aktywizujący sferę poznawczą i społeczną u uczniów.

BOCHNO Ewa : Zabawy z elementami symulacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 7, s. 431-434

BOROŃ Magdalena, WOJCIESZEK Elżbieta : Ortografia na wesoło - zabawa dla klasy I // Życie Szkoły. - 1997, nr 7, s. 411-415

BRZANA Mirosław : Wykorzystanie gier i zabaw muzycznych do rozwijania umiejętności utrzymywania kontaktów społecznych // Życie Szkoły. - 1996, nr 9, s. 543-546

BUDZISZEWSKA Anna : Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 2, s. 114-117
Praca z dziećmi z zaburzeniami psychofizycznymi.

BURKAT Alicja : Gry i zabawy jako element wspomagający nauczanie języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 45-48

BZOWSKA Lucyna, KOWNACKA Renata : Uczymy się bawiąc w przedszkolu i szkole // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 30-32
Zabawy utrwalające litery i ćwiczące umiejętność porządkowania liczb według określonego warunku oraz percepcję słuchową.

CYWIŃSKA Elżbieta, JANICKA - PANEK Teresa : Gry i zabawy ogólnorozwojowe "wracają" do szkół // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 287-290

CZARNECKI Marek : Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 38-45

DAGIEL Małgorzata : Gry z tekstami poetyckimi w edukacji wczesnoszkolnej a dehabitualizacja znaczeń // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 191-206

DRYJA Elżbieta : Podróż na planetę Fantazja : scenariusz zajęć dla klasy I szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 22-25
Zajęcia zintegrowane w formie lekcji otwartej. Wykorzystanie metod z pedagogiki zabawy.

DZIAMSKA Dorota : Origami w terapii i edukacji // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 58-59

EHRENHALT-ZAJĄC Ewa [i in.] : Planowanie kursu opartego na programie leksykalnym // Języki Obce w Szkole. - 1995, nr 3, s. 262-266
Wiedza o języku poprzez gry i zabawy językowe.

FRANECKA Małgorzata : Szlakiem legend : zajęcia zintegrowane w klasie III szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 26-27
Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy - zabawa w "podróż".

FRANKOWSKA Barbara : Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2003, [nr] 5, s. 104-106

GARBOWSKA Anna : W co się bawić - podstawowe elementy zabaw tematycznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 4, s. 209-212

GĄSIOR Halina : Rodzaje zabaw rytmicznych i umuzykalniających // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 574-578

GĄSTOŁ Barbara, RYNIEWICZ Danuta : W królestwie papieru ; scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 3, s. 28-30
Wykorzystanie metod pedagogiki zabawy - poznanie technologii produkcji papieru i jego oszczędzania.

GETKA Bronisław : Wpływ zabawy na osobowość dziecka // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 6, s. 11-12

GOLEC Ryszard : Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego. Cz. 1-2 // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 4, s. 340-343; nr 5, s. 438-442

GORZALNIK Teresa : Humor i zabawa na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 89-92
Utrwalenie materiału leksykalno - gramatycznego.

GRABOWSKA Maria : Wpływ gier i zabaw na kształtowanie systemu językowego dziecka niesłyszącego // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 5, s. 285-289

GRZYWA Lucyna : Gry i zabawy : na lekcjach techniki z wychowania komunikacyjnego // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 12, s. 9-11
Domino dydaktyczne, krzyżówka, kółko i krzyżyk, gra "Gęś".

HARTLIŃSKA-PALKA Jolanta : Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 27-30

JAKUBIK Małgorzata : Szachy w edukacji początkowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 96-103

JANUKOWICZ Maria : Siła zabawy // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 32-34
Wpływ gier i zabaw na agresję u dzieci.

JARCZYK-BIERNACKA Mariola : Wyprawa do Tęczowej Krainy - zabawy dla klasy I // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 4, s. 97-99
Zabawy do wykorzystania w czasie rozgrzewki lub w formie przerywnika.

JASIŃSKA Barbara : Zabawy i gry z wykorzystaniem lektur klasy drugiej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1999/2000, nr 1, s. 100-103
Zabawy do wykorzystania w czasie rozgrzewki lub w formie przerywnika.

JĄDER Mariola : Zabawy rozwijające mowę i myślenie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 4, s. 219-221

KAPICA Gabriela : Dziecięce zagadki jako środek komunikacji językowej // Życie Szkoły. - 1996, nr 2, s. 85-89

KAPICA Gabriela : Zabawa zwiastunem kreatywności // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 195-201

KOLEJNIK Barbara : Oczami wyobraźni // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 292-294
Zabawa farbami.

KOLUCH Remigiusz : Gry w nauce języka obcego - zalety i wady // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 1, s. 43-46

KOSIŃSKA Ewa : Psychologiczne zabawy z młodzieżą // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 31-34

KOWOLIK Piotr : Gry i zabawy czytelnicze // Życie Szkoły. - 1993, nr 5, s. 281-287

KRAKOWSKA Zofia : Poznawanie świata, czyli edukacja na wesoło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 8, s. 483-485

KRUPSKA Maria : Pod zielonym jaworem, czyli zabawy z dawnych lat // Życie Szkoły. - 1997, nr 7, s. 419-426

KUBICA Beata : Ciekawe zabawy i zajęcia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 291-293

KUCZBORSKA - PRZYBYLSKA Katarzyna : Jouer avec l' infinitif francaise // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 4, s. 351-355
Artykuł w języku francuskim. Gry i zabawy dydaktyczne z francuskim bezokolicznikiem.

KUDŁACIK Urszula : Uwagi o teorii gier dramatycznych i dramy // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z. 3, s. 30-40

LACHIEWICZ Elżbieta : Rozwijam aktywność twórczą // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 33-35
Wykorzystanie zabawy jako jednej z metod wychowania - klasa I szkoły podstawowej.

LENARCIK Grażyna : Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych : propozycja zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 12, s. 13-14

LIPSKA Agnieszka : Elementy zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci : twórczość i zaangażowanie uczniów na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 3, s. 228-232

LIPSKA Agnieszka : Gry syntaktyczne w nauczaniu języka obcego. Cz. 1-2 // Języki Obce w Szkole. - 1997, nr 4, s. 342-345; nr 5, s. 422-423

LUBASZKA Dorota : Wykorzystanie technik Freineta oraz pedagogiki zabawy : scenariusz zajęć w klasie II // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 34-35

ŁOBIKOWSKA Dorota : Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 7, s. 12-13

ŁUKASIK Lidia, CYRAN Teresa : Gry i zabawy dydaktyczne // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 307-312

MAJCHRZAK Irena : Wprowadzenie dziecka w świat pisma // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 5, s. 290-296

MATYJASZCZYK Elżbieta : Gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s. 30-31

MAZERANT-PUTO Teresa : Gra symulacyjna lekcji powtórzeniowej na temat "Postępowanie ratownika w miejscu wypadku" // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1998, nr 1, s. 26-29

MENDYK Emilia : Zabawa dziecka przejawem jego własnej aktywności // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 184-188

MIĘGOĆ Małgorzata : Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53

MORAWIEC Alina : Gry i zabawy w nauczaniu środowiska społeczno - przyrodniczego // Życie Szkoły. - 1991, nr 3, s. 181-185

MUSZYŃSKA Wioletta : Zabawy, gry, ćwiczenia stosowane podczas realizacji edukacji europejskiej w klasach I-III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 1, s. 98-101

OGRODZKA-MAZUR Ewa : Rozwijanie dyspozycji twórczych uczniów w sytuacjach zabawowych // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr] 1/2, s. 85-95

PARCZEWSKA Teresa : O ochronie środowiska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 24[88]-26[90]
Gry i zabawy w procesie kształtowania świadomości ekologicznej, przykłady zabaw.

PARKITA Ewa : Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21
Gry edukacyjne łączące elementy nauki i zabawy.

PIŚ Olga : Gry i zabawy czytelnicze w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 47-50

PROŃCZUK Krystyna [i in.] : Zabawy techniczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 296-300

PYPŁACZ Krystyna : Nauczanie języka angielskiego przez gry i zabawy // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 188-192

RECHNIO Beata : Utrwalamy wiadomości : (zabawy dydaktyczne) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 8-10
Artykuł zawiera zabawy ćwiczące analizę i syntezę wzrokową i słuchową poznanych wyrazów, zabawy i ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia słownikowe, zabawy doskonalące umiejętność pisania zdań i tekstów.

REDA Alicja : Pedagogika zabawy // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 13, s. 18

RENZ-OSTRÓWKA Anna : Gra planszowa jako teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 479-481

ROZNER Danuta : Pedagogika zabawy // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 9-12
Dotyczy metod opartych na zabawie w klasach I-III szkoły podstawowj.

SAWICKA Iwona : Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r - wykorzystanie zabaw dydaktycznych // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 42-44

SIEK-PISKOZUB Teresa : Gry i zabawy na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 1993, nr 2, s. 108-117
Dotyczy języka angielskiego.

SIEK-PISKOZUB Teresa : Rozgrzewka językowa // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 5, s. 337-341
Gry i zabawy dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach języka angielskiego.

SINICKA Joanna : O twórczym myśleniu dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 280-282
Zabawy pobudzające twórcze możliwości dzieci.

SKUPIS-RAFALSKA Agnieszka : Gry dydaktyczne w procesie nauczania // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 33-37

SOWIŃSKA Anna : Wędrówki po Polsce z pyzą Izą // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2003, nr 2, s. 17-22
Scenariusz zabawy dla klasy III do przeprowadzenia na zajęciach kształcenia zintegrowanego, podczas pobytu w zielonej szkole lub na zabawie klasowej.

STANKOWSKI Piotr : Ćwiczenia i zabawy redukujące stres // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. 70-74

STUCKA-BOGDAN Ewa : Sposoby wykorzystywania lektur w kształceniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 31-35

SUMIONKA Halina : BRD na wesoło // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1997, nr 3, s. 171-175
Gry planszowe jako pomoc dydaktyczna do zapamiętywania znaków drogowych.

SZEFLER Elżbieta : Efekty zabawy trawestacjami baśni ludowej "Kopciuszek" we wczesnej edukacji literackiej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [88]-97

TOMALKIEWICZ Jadwiga, KULHAWCZUK Joanna : Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu geografii w klasach IV-V // Geografia w Szkole. - 1994, nr 3, s. 164-169

TOMASZEWSKI Wojciech : Gry dydaktyczne na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 1, s. 46-48

TRUSKOLASKA Justyna : Czym jest zabawa? // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 53-62

WALCZEWSKA-KLIMCZAK Grażyna : Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 579-583

WANAT Celina : Metody pracy z uczniem zdolnym w zakresie edukacji polonistycznej w kształceniu zintegrowanym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 57-69

WICIŃSKI Ryszard : Gry dydaktyczne // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 6, s. 28-29

WIERUS Bożena, WIERUS Andrzej : Zagraj razem z nami! Cz. I // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 3, s. 218-222
Gry i zabawy dydaktyczne, krzyżówka dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, do wykorzystania na lekcji języka angielskiego. Poziom początkujący.

WIĘCKOWSKI Ryszard : Terapeutyczna funkcja zabawy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 8, s. 451-455

WIŚNIEWSKA Grażyna : Uczyć polskiego, bawiąc i wychowując // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 35-37

WLAŹNIK Kazimiera : Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem plastikowych butelek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 160-165

WOJGIENICA Beata : Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 157-159

WÓJCIK Grażyna : Lekcja języka francuskiego w klasie IV LO // Języki Obce w Szkole. - 1990, nr 5, s. 343-348
Gramatyka poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

WÓJCIK Izabela : Jak Dawid tańczyć chcę // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 67-69
Tańce integracyjne w pracy katechetycznej - nauka 15 tańców różnych narodowości.

WÓJTOWICZ Bożena, WÓJTOWICZ Jerzy : Z poezją i legendą przez miasto i regiony Polski // Życie Szkoły. - 1994, nr 6, s. 345-351
Łączenie w zabawach twórczych treści środowiska społeczno - przyrodniczego z treściami języka polskiego.

WÓJTOWICZ Janina : Sylabowe ćwiczenia. Cz. 1 // Ojczyzna Polszczyzna. - 1994, nr 3, s. 48-54
Gry i zabawy fonetyczne, obrazkowo - dźwiękowe, obrazkowo - napisowe, literowe.

ZAJĄCZKOWSKA Iwona : Atrakcyjne lekcje języka angielskiego : jak to osiągnąć? Cz. I // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 2, s. 113-117
Gry i zabawy dydaktyczne - sytuacyjne.

ZAJĄCZKOWSKA Iwona : Atrakcyjne lekcje języka angielskiego : jak to osiągnąć? Cz. III // Języki Obce w Szkole. - 1994, nr 4, s. 313-320
Gry i zabawy dydaktyczne - łamigłówki i krzyżówki.

ZAORSKA Zofia : Pedagogika zabawy // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s. 14-18
Zasady stosowania metod zabawowych służących wzmocnieniu motywacji do uczenia się i pracy w grupie.

ZAWOJSKA Katarzyna Dorota : Pedagogika zabawy - czyli. jak to się zaczęło // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 7-9
Wykorzystanie doświadczeń zdobytych na warsztatach zorganizowanych przez Klanzę na Zielonej Szkole i lekcjach języka polskiego.

ZIMOCH Małgorzata : Zagraj ze mną. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 616-618
Gry i zabawy związane z nauką czytania.

ŻAK Anna : przykłady gier i zabaw do wykorzystania podczas realizacji programu : Postrzegam świat całościowo (marzec, kwiecień) // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1998/1999, z. 4, s. 5-26
Zabawy dotyczące przyrody, pracy w różnych zawodach, zabawy utrwalające wiadomości o literach, pojęcia matematyczne - klasa I szkoły podstawowej.

 

Oprac. Sylwia Kubicka
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 19.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna