Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BISHOP Sue : Asertywność / przeł. Elżbieta Turlejska. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1999

DZIEWIECKI Marek : Psychologia porozumiewania się. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2000

KRÓL-FIJEWSKA Maria : Stanowczo, łagodnie, bez lęku. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2000

OLEŚ Maria : Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIT Lidia : Asertywność w bibliotece : tajemnica lewej kieszeni // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 5, s. 31-32

BIT Lidia : Asertywność, czyli koniec gry // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 29-30

DOLATA-MAKUCH Ewa : Asertywność : wybór literatury (1990-1998) // Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 56-57

KOZŁOWSKI Waldemar : Asertywność i poczucie tożsamości uczniów jako wyznaczniki efektywności lekcji kształcenia obywatelskiego // Edukacja. - 1996, nr 4, s. 76-84

KRÓLAK Elżbieta : Asertywne komunikaty niewerbalne // Remedium. - 1997, nr 1, s. 24-25

KRÓLAK Elżbieta : Asertywne "tak" // Remedium. - 1996, nr 8, s. 22-23

M. T. : Korepetycje z asertywności // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 12, s. 17

MAJEWICZ Piotr : "Ja i inni" - skala do badania zachowań asertywnych // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 448-454

MURASZKO Bożena : Nauka asertywności w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 21-24

RĘBIŚ Zbigniew : Co to jest Asertywność // Przysposobienie Obronne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 11-12

SKOWRONEK Piotr : Asertywność gimnazjalisty // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 90-93

ZABOROWSKI Zbigniew : Trening asertywności // Opieka Wychowanie Terapia. - 1997, nr 3, s. 30-32

ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Asertywność w praktyce pedagogicznej // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 26-29

ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 38-42

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

HELIZANOWICZ Beata : Konspekt lekcji dla klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy I szkoły ponadpodstawowej : temat : co to znaczy być asertywnym? // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 26-27

KUKIEŁKA Bożena : Asertywność - sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

 

Oprac. Dagmara Grzywacz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna