Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 


MACIERZYŃSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADINTER Elizabeth : Historia miłości macierzyńskiej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wolumen, 1998

BRATTON Heidi : Macierzyństwo : zostajesz mamusią i wszystko się zmienia. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004

DĄBROWSKA Małgorzata : Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

GŁAZ Stanisław, GRZESZEK Krzysztof, WIŚNIEWSKA Iwona : Rodzina : biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania. - Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1996. - S. 82-88 : Rodzicielstwo - wzajemne dopełnianie się ról matki i ojca

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Warszawa : Wydawnictwo PAX, 1996

HORNEY Karen : Psychologia kobiety. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2003. - S. 172-179 : Konflikty macierzyństwa

JABŁOŃSKI Daniel, OSTASZ Lech : Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie : perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. - Olsztyn : Wydawnictwo Adiaphora, 2001. - S. 109-147 : Funkcje rodzicielskie. Role matki, ojca i dziecka

KAWULA Stanisław : Studia z pedagogiki społecznej. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1988. - S. 184-193 : Świadomość wychowawcza rodziców różnych środowisk

MCDOWELL Josh, DAY Dick : Jak być bohaterem dla swoich dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo "Vocatio", 1993

MONDUZZI Gianni : Jak bronić się przed mamusią?. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

OBLICZA macierzyństwa / red. Dorota Kornas - Biela. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 1999

PIELKOWA Józefa Anna : Czynniki stymulujące opiekę rodzicielską // W: Metodologiczne problemy pedagogiki opiekuńczej / red. Zdzisław Dąbrowski, Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 1995

POSPISZYL Kazimierz : Psychologia kobiety. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Petra, 1992. - S. 145-168 : Istota i znaczenie macierzyństwa

SKOGEMANN Pia : Kobiecość w rozwoju : psychologia współczesnej kobiety. - Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, 1995. - S. 90-100 : Matki i córki

SOBCZYŃSKA Danuta : Macierzyństwo : wartości i dylematy // W: Humanistyka i płeć : studia kobiece z psychologii, filozofii i historii / red. Jolanta Miluska, Elżbieta Pakszys. - Poznań : Wydawnictwo UAM, 1995. - S. 69-84

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASIAK-PARZYCH Beata : Trujące matki // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 54-55
MSBP - Syndrom barona Munchhausena. Matki wywołujące choroby u swoich dzieci.

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Postawy wobec terapii matek dzieci z poważnymi zaburzeniami zachowania na tle uszkodzenia mózgu // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 1, s. 12-21

BIEŃKO Mariola : Spór o instynkt macierzyński // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 13-16

BŁASZCZYK-MATYSIAK Agata, WŁODARCZYK Ewa : Macierzyństwo za kratami // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 51-65

BOROWIEC-BUDZIŁOWICZ Monika : Postawa matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod. s. V

BUDROWSKA Bogusława : Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 105-120

CHRZAN Magdalena : Brzemienna w skutki psychoterapia // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 66-67
Związek płodności kobiet z psychiką. Psychoterapia w leczeniu niepłodności.

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Bonding // Remedium. - 2002, nr 3, s. 18-19
Pierwszy kontakt noworodka z matką - budowanie prawidłowej więzi macierzyńskiej.

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Ciemne strony macierzyństwa // Remedium. - 2004, nr 4, s. 22-23
Depresja poporodowa - przyczyny i pomoc.

DUDZIAK Urszula : Postawy wobec macierzyństwa // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 7, s. 16-18

FRUKACZ-WOLLENBERG Iwona : Zakład karny a potrzeba macierzyństwa // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 22-24

JASZCZAK-KUŹMIŃSKA Dorota : Baby lues // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 16-17

Problemy emocjonalne i zaburzenia psychiczne spowodowane porodem i połogiem.

K.T. : Macierzyństwo - konieczność czy luksus? // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 3-6

KASPRZYK Halina : Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna // Chowanna. - 2001, t. 2, s. 46-62

KIJOWSKA Iwona : Córka opuszcza gniazdo // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 9-11
Rola kobiety, matki, córki w rodzinie.

KORNACKA-SKWARA Elżbieta : Relacje między matką a dzieckiem (w rodzinie stosującej przemoc wobec dziecka) // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1994, nr 4, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. (12)-(13)

KORNATOWSKA Irena : Matki nadopiekuńcze // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 6-8

KOWALCZYK Izabela : Macierzyństwo - między krytyką a afirmacją // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 4, s. 35-47

KOWALEWSKA Anna : Wybrane problemy związane z podejmowaniem życia seksualnego przez nastolatki // Lider. - 1998, nr 10, s. 19-20
Dotyczy m.in. macierzyństwa wśród nastolatek.

MACIARZ Aleksandra : Znaczenie więzi emocjonalno - społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 83-87

MAJOR Zdzisław : Główne typy kontaktu emocjonalnego (matka - dziecko) // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 7-13

MALEC Anna : O sytuacji młodocianych matek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38

MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca w różnym wieku // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 332-338

MARCYSIAK Iwona : Lęk i obciążenie stresem matek wychowujących dzieci niepełnosprawne // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 260-264

MICHOŃ Piotr : Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 20-24

MIEŚCICKA-MELIBRUDA Lidia : Najpierwsza miłość // Charaktery. - 1997, nr 4, s. 23
Miłość rodzicielska, macierzyńska.

NAPORA Elżbieta : Agresja u matek i kobiet bezdzietnych // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 39-41

NAPORA Elżbieta : Cechy matek pożądane w wychowywaniu dzieci // Problemy Rodziny. - 1995, nr 1, s. 23-27

OLEJ Anna, KOWALSKA-LASIA Magdalena : Kilka godzin macierzyństwa // Polityka. - 2004, nr 41, s. 24-26
Sytuacja kobiet, które urodziły martwe lub straciły nowo narodzone dziecko. Problemy etyczne.

OSTROUCH-KOWALSKA Joanna : Istota i znaczenie macierzyństwa w tradycji psychoanalizy feministycznej // Forum Oświatowe. - 2002, [nr] 2, s. [39]-46

PARNICKA Urszula : Młode matki a rekreacja fizyczna // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 51-54

PARNICKA Urszula : Rola matek w wychowaniu do rekreacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 139-141

PIELKOWA Józefa Anna : Stosunki interpersonalne w rodzinie w relacji matka - syn // Problemy Rodziny. - 1993, nr 6, s. 32-36

PODGÓRSKA Joanna : Cień Matki Polki // Polityka. - 2003, nr 21, s. 92-95

PODGÓRSKA Joanna : Matka chce pracy // Polityka. - 2005, nr 11, s. 78-81
Co zrobić, żeby młode Polki chciały rodzić dzieci?

PODGÓRSKA Joanna : Trudno być matką, jeszcze trudniej nie być // Polityka. - 2001, nr 21, s. 3-6, 8-9

PODGÓRSKA Joanna : W domu najlepiej // Polityka. - 2005, nr 21, s. 92-[95]
Dotyczy domowych porodów.

RODACKA-WRÓBEL Dominika : Nieletnia matka - diagnoza zjawiska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, s. 138-144

SIEROSŁAWSKI Janusz : Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo // Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 4-5

SITARCZYK Małgorzata : Matka w percepcji młodzieży przestępczej // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 39-43

SŁOWIK Alicja : Nadopiekuńcza matka - problemy dziecka // Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, dod. "Szkoła w Społeczności" s. 45-46

SMOLIŃSKA Barbara : Wystarczająco dobra matka / rozm. przepr. Zofia Barczewska // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 36-38

SOKOŁOWSKA Ewa : Psychologiczne konsekwencje doświadczeń terapeutycznych matek i dzieci // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 3, s. 241-248

SPAŁA Marta : Macierzyństwo pod specjalnym nadzorem // Polityka. - 2006, nr 21,
s. 116-121
Macierzyństwo niepełnosprawnych matek.

STARĘGA Adrianna : Depresja matki a agresja dziecka // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 17-18
Wpływ stresu matki na zachowania i rozwój dziecka.

STAWICKA Magdalena : Znaczenie wczesnych więzi w życiu dziecka // Remedium. - 2005, nr 1, s. 4-5
Charakterystyka więzi łączącej dziecko z matką z punktu widzenia Johna Bowlbiego.

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 20-26

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Wpływ okresu dzieciństwa na małżeństwo : przegląd teorii i badań // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 33-39
Wpływ stosunku m.in. matki do dziecka na późniejsze zadowolenie dziecka z własnego małżeństwa.

SZAFRANIEC Jan : Z miłością i bez miłości // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 4/5, s. 176-183
Rola miłości macierzyńskiej i bliskiego kontaktu z matką dla rozwoju małego dziecka.

SZUMAN Alicja : Wpływ pracy zawodowej matek na ilość czasu poświęcanego dzieciom // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 21-24

ŚWIERCZEK Monika : Być matką - konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście wsparcia społecznego (badania własne) // Chowanna. - 2004, T. 2, s. [129]-143

TUCHOLSKA Stanisława : Sposoby radzenia sobie przez matki i ojców z problemami wynikającymi z zaburzeń słuchowych dziecka // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 5, s. 442-450

UMER Teresa : Ciąże nieletnich // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1995, nr 10, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie" s. (12)-(15)

WALEWSKI Paweł : W chorym ciele zdrowy duch // Polityka. - 2005, nr 4, s. 84-87
Ciężko chore kobiety też mogą zostać matkami. Macierzyństwo z ryzykiem.

WALĘCKA-MATYJA Katarzyna : Recepcja postaw swoich matek przez dorastające dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [45]-47
Dotyczy wpływu pracy zawodowej kobiet na pełnienie przez nią roli matki.

WINNICKA Ewa : Blues nad kołyską // Polityka. - 2004, nr 22, s. 92-95
Jak kobieta staje się matką i odczuwa macierzyństwo.

WOJCIESZEK Krzysztof : Stawiam kropkę nad i. // Remedium. - 1999, nr 4, s. 2-3
Dotyczy świadomego macierzyństwa.

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Erotyczne macierzyństwo // Charaktery. - 1997, nr 1, s. 45
Seksualne wykorzystywanie chłopców przez matki.

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Kult bezdzietności : co piąta kobieta nie chce być matką // Wprost. - 2003, nr 15, s. 83-87

WÓJCIK Wioletta : Odpowiedzialne macierzyństwo // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 9-11

WRÓBLEWSKA Wiktoria : Młode matki // Tygodnik Powszechny. - 1992, nr 14, s. 6

Samotne macierzyństwo

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOCHWIC Teresa : Sama z dziećmi : poradnik życiowy dla samotnych matek. - Warszawa : Wydawnictwo AND, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BLAK Beata : Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 9, s. 39-42
Opinie młodzieży o m.in. niezamężnym macierzyństwie.

DUDAK Anna : Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 67-72

DUDEK Anna : Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [73]-76

DYKCIK Władysław : Odpowiedzialność rodzicielska matek i ojców samotnie wychowujących dzieci // Problemy Rodziny. - 1992, nr 3, s. 18-21

JASTRZĄBEK Wioleta : Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycja zmian // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 25-27

ŁUKASIK Izabella : Dyscyplinowanie dzieci przez samotne matki // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 48-[51]

NIEBRZYDOWSKI Leon : Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 44-[47]

PAWEŁSKA Joanna : Cechy współczesnego macierzyństwa // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [28]-39
Przedstawienie zjawiska samotnego macierzyństwa, bezdzietności z wyboru i przymusowej oraz rodzicielstwa par homoseksualnych.

PIETKIEWICZ Barbara : Panny, wdowy i rozwódki : półtora miliona samotnych matek // Polityka. - 1996, nr 23, s. 3-6, 8

PIETRZYK Agnieszka, NOWICKA Beata : Portrety psychologiczne matek samotnych // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. [40]-44

SARNOWSKI Leszek : Polityka społeczna wobec rodzin samotnych matek // Polityka Społeczna. - 2001, nr 1, s. 36-38

 

Oprac. Kubicka Sylwia
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2007


© Biblioteka Pedagogiczna